Komisia pre politiku územnej súdržnosti a  rozpočet EÚ (COTER)  

Do pôsobnosti komisie pre politiku územnej súdržnosti rozpočet EÚ (COTER) patria:

hospodárska, sociálna územná súdržnosť

štrukturálne fondy územné plánovanie

mestská politika bývanie

doprava transeurópske dopravné siete

makroregióny, územná spolupráca regionálne štatistiky ukazovatele

ročný rozpočet EÚ, viacročný finančný rámec miestne regionálne financovanie

Sekretariát komisie COTER je tiež zodpovedný za oficiálny register EÚ pre EZÚS za riadenie platformy EZÚS, ktorá združuje politických technických zástupcov všetkých existujúcich vznikajúcich EZÚS.

Okrem toho je komisia COTER zodpovedná za posúdenia územného vplyvu, ktoré vypracúva VR. Posúdenia územného vplyvu poskytujú spravodajcom VR analýzu potenciálneho územného vplyvu legislatívnych návrhov EÚ.

Spoločné činnosti VR OECD oblastiach, ako sú verejné investície, decentralizácia alebo rozvoj regiónov, miest vidieka, tiež riadi komisia COTER. Hlavným cieľom tejto spolupráce je posilniť politický dialóg medzi OECD miestnymi regionálnymi orgánmi EÚ, tak zlepšiť verejné politické opatrenia, ktoré podporujú hospodársky sociálny blahobyt.

Vybrať inú komisiu VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm