Východné partnerstvo (CORLEAP)  

Konferencia regionálnych a miestnych orgánov krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorú zriadil VR v roku 2011, je politické fórum miestnych a regionálnych orgánov z Európskej únie a z krajín Východného partnerstva.

Je jedinou platformou EÚ, ktorá umožňuje diskutovať o príspevku miest a regiónov k rozvoju Východného partnerstva.

Ktoré krajiny sú zapojené?

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina.

Čo je cieľom CORLEAP?

Cieľom CORLEAP je:

 • koordinovať zastúpenie miestnych a regionálnych orgánov v rámci Východného partnerstva,
 • dopĺňať a podporovať úsilie inštitúcií EÚ a ostatných zúčastnených zainteresovaných strán pri vykonávaní európskej susedskej politiky,
 • šíriť koncepcie, ktoré priblížia partnerské krajiny k EÚ, a podporovať vnútorné reformy a budovanie kapacít na miestnej a regionálnej úrovni.

Ako funguje?

CORLEAP funguje ako „platforma územnej spolupráce“. Miestne a regionálne združenia z partnerských štátov sú kontaktnými miestami CORLEAP v ich krajinách, zatiaľ čo VR je prirodzeným kontaktným miestom pre inštitúcie EÚ. Vďaka tomu môže CORLEAP zbierať a ďalej šíriť informácie týkajúce sa miestneho a regionálneho rozmeru Východného partnerstva.

Aké je jej zloženie?

CORLEAP pozostáva z 36 regionálnych a miestnych politikov – 18 členov VR a 18 zástupcov šiestich krajín Východného partnerstva.

Každá krajina Východného partnerstva má tri miesta. Miesta EÚ sú rozdelené podľa politického zloženia VR medzi jeho päť politických skupín: Európska ľudová strana (EĽS), Strana európskych socialistov (SES), Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE), Európska Aliancia (EA) a Európski konzervatívci a reformisti (EKR).

V období medzi výročnými zasadnutiami CORLEAP je riadiacim orgánom predsedníctvo. Predsedníctvo zodpovedná za koordináciu práce CORLEAP, monitorovanie jej činností, správ a uznesení. Je zložené zo šiestich členov z partnerských krajín a šiestich členov VR zastupujúcich Európsku úniu.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Súvisiace informácie
Linky
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports