Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí podporovať každý región, mesto a obec, aby do roku 2050 dosiahli nulové emisie z dopravy  

Úsilie EÚ o využívanie alternatívnych nízkouhlíkových palív má síce zásadný význam v boji proti zmene klímy, ale prechod k nim musí byť spravodlivý

Európsky výbor regiónov (VR) varoval, že podpora Európskej zelenej dohody zo strany miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov bude ohrozená, ak sa v dôsledku prechodu na udržateľnejšiu budúcnosť zabudne na kľúčové odvetvia miestneho hospodárstva. Členovia VR vo svojej diskusii na plenárnom zasadnutí o budúcnosti dopravy a vo svojom stanovisku o prísnejších emisných normách CO 2 pre osobné automobily a dodávky a zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá pre mestá a regióny v EÚ zdôraznili najmä potrebu rovnakého zaobchádzania s mestskými a vidieckymi oblasťami.

Miestni a regionálni vedúci predstavitelia počas diskusie v pléne s komisárkou EÚ pre dopravu Adinou Văleanovou zdôraznili potrebu podporovať všetky regióny a mestá pri zabezpečovaní udržateľnejšej dopravy, ktorá je kľúčovým prvkom, ak má EÚ dosiahnuť svoj právne záväzný cieľ klimatickej neutrality do roku 2050. Diskusia sa zamerala na to, ako zvýšiť udržateľnosť dopravy vzhľadom na cieľ Zelenej dohody EÚ znížiť do roku 2050 emisie z dopravy o 90 %. Regióny a mestá síce plne podporili škrty Komisie, no zároveň zdôraznili potrebu spravodlivého a rovnocenného prístupu, najmä medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, keďže Európska komisia navrhuje značné investície do nabíjacích a čerpacích staníc v snahe podporiť prechod na elektrickú alebo udržateľnú mobilitu.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas uviedol, že „úplná dekarbonizácia našich dopravných systémov je potrebná a dosiahnuteľná, ak budú uspokojené konkrétne potreby každého regiónu, mesta a obce. Každá úroveň verejnej správy sa musí spojiť a spoločne investovať v rámci národných plánov obnovy, pričom miestne a regionálne samosprávy musia byť spolufinancované z prostriedkov EÚ. Mnohé regióny sú závislé od automobilového priemyslu, takže urýchlenie zelenej transformácie znamená, že sa musí investovať do rekvalifikácie miestnej pracovnej sily. Túto transformáciu Európy smerom k ekologickej mobilite treba vnímať ako príležitosť, a nie ako záťaž pre vlády, priemysel a ľudí.“

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla, že sa očakáva, že do roku 2030 bude na cestách EÚ jazdiť aspoň 30 miliónov elektrických vozidiel v porovnaní s približne 1 miliónom v súčasnosti. Infraštruktúra však musí zodpovedať dopytu. V našom návrhu nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá sa uplatňuje trhový prístup, ktorým sa zabezpečuje, aby sme mali nabíjacie a čerpacie stanice, ktoré potrebujeme na uspokojenie tohto dopytu, a aby sme podporili ešte viac jednotlivcov a podnikov pri prechode na elektrické vozidlá alebo vozidlá s vodíkovými palivovými článkami. Vďaka naším cieľom založeným na vzdialenosti budú môcť vodiči cestovať po celej Únii bez obáv z nedostatočného dojazdu, zatiaľ čo ciele týkajúce sa vozového parku umožnia zabezpečiť dostatočný počet nabíjacích staníc. O ich umiestnení budú rozhodovať členské štáty a regióny.“

V stanovisku VR o prísnejších emisných normách CO 2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá a zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá sa vyzýva na vytvorenie európskeho mechanizmu spolufinancovania, ktorý umožní každému regiónu modernizovať svoju infraštruktúru tak, aby ponúkala ekologickejšie palivá a stimulovala dopyt po udržateľnejších vozidlách. VR však zdôraznil, že je potrebný integrovanejší prístup k plánovaniu, najmä na účinnejšie prepojenie mestských a vidieckych oblastí. Dôležitou otázkou je aj dostupnosť alternatívnych palív v celej EÚ, najmä vo vidieckych a vzdialenejších oblastiach, ktorým chýba potrebná infraštruktúra. V roku 2020 sa 70 % všetkých nabíjacích staníc pre elektrické automobily nachádzalo len v troch európskych krajinách – Holandsku, Francúzsku a Nemecku –, čo v spojitosti s relatívne jednoduchším prístupom k viac znečisťujúcim vozidlám v iných častiach Európy, najmä v strednej a východnej časti EÚ, vytvára nerovnosti.

Primátor mesta Cugir a spravodajca pre toto stanovisko Adrian Teban (RO/EĽS) zdôraznil, že „na európskej úrovni je potrebný spravodlivý mechanizmus prechodu pre regióny, ktoré sú závislé od automobilového priemyslu, pokiaľ ide o riadenie zmien v tomto odvetví, aby sa zabezpečilo, že nový systém udržateľnej mobility založený na alternatívnych palivách bude cenovo dostupný a prístupný pre všetkých občanov a aby sa tiež zaručilo, že sa nezabudne na žiadny región.“

Členovia VR zdôraznili potrebu analyzovať hospodársky regionálny vplyv prechodu na cestné vozidlá s nulovými emisiami s cieľom zabezpečiť, aby EÚ poskytovala podporu pri spravodlivej transformácii v každom regióne. VR v súčasnosti rozvíja spojenectvo regiónov s úmyslom zabezpečiť spravodlivú a rovnocennú transformáciu, najmä v regiónoch, v ktorých je automobilový priemysel hlavnou súčasťou ich miestneho hospodárstva.

Kontext

V snahe zabezpečiť spravodlivý prechod na klimatickú neutralitu pre všetky európske mestá a regióny Európsky výbor regiónov zriadil kampaň Zelená dohoda na miestnej úrovni . Zámerom tejto iniciatívy je posunúť regióny a mestá do centra Európskej zelenej dohody s cieľom posilniť postavenie miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov pri prijímaní opatrení v oblasti zmeny klímy a zvýšiť mieru realizácie udržateľných projektov financovaných EÚ v miestnych komunitách v celej Európskej únii.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023