Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny prijmú politiku nulovej tolerancie voči násiliu páchanom na ženách a dievčatách  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách požadujú miestni a regionálni predstavitelia legislatívne opatrenia a primerané zdroje na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a boj proti nemu.

V stredu 25. novembra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách . Pri tejto príležitosti Európsky výbor regiónov (VR) zopakoval svoju výzvu na prijatie legislatívnych opatrení na úrovni EÚ s cieľom predchádzať všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a bojovať proti nim. Podľa databázy OSN do septembra 2020 začlenilo 48 krajín preventívne opatrenia a reakciu na násilie páchané na ženách a dievčatách do svojich plánov reakcie na COVID-19 a 121 krajín prijalo opatrenia na posilnenie služieb pre ženy, ktoré počas globálnej krízy okúsili násilie.

Predsedníčka komisie VR SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES) vo svojom úvodnom príhovore na schôdzi komisie uviedla, že „dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý je jednou z najrozšírenejších, najpretrvávajúcejších a najničivejších foriem porušovania ľudských práv na svete. V tento osobitný deň by som vás chcela všetkých vyzvať, aby ste ako miestni a regionálni politici nepoľavovali v ostražitosti, majúc na pamäti, že násilie páchané na ženách zostáva vo veľkej miere neohlásené z dôvodu beztrestnosti, mlčania, stigmy a pocitu hanby, ktoré ho sprevádzajú. Jediným východiskom je prijatie politiky nulovej tolerancie voči násiliu páchanom na ženách a dievčatách.“

Každá tretia žena či dievča sa počas svojho života stretáva s fyzickým alebo sexuálnym násilím, každodenne 137 žien zahynie rukou svojho rodinného príslušníka, jedna z desiatich žien v Európskej únii zažila od veku 15 rokov kybernetické obťažovanie a 71 % všetkých obetí obchodovania s ľuďmi na celom svete sú ženy a dievčatá.

Z posledných údajov a správ od ľudí v prvej línii vyplýva, že od začiatku pandémie COVID-19 stúpol počet prípadov násilia každého druhu páchaného na ženách a dievčatách. Ako zdôraznila Anne Karjalainen , „aj 25 rokov po prijatí Pekinskej deklarácie sú všade na svete, ale aj v rámci Európskej únie, práva žien stále napádané, či už ide o sexuálne a reprodukčné práva alebo rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, právo na protest či posilnenie hospodárskeho a politického postavenia. Ako Európsky výbor regiónov dôrazne odsudzujeme toto porušovanie práv žien a budeme spolupracovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto práva chránené a posilnené všade v EÚ.“

Hoci opatrenia proti pandémii COVID-19 a na obmedzenie pohybu zastavili šírenie koronavírusu, v ich dôsledku vzrástlo násilie páchané na ženách, najmä domáce násilie – v niektorých krajinách sa počet volaní na linku pomoci zvýšil päťnásobne. V  regionálnom a miestnom barometri VR za rok 2020 , ktorý bol predstavený 12. októbra, sa poukazuje na nárast počtu oznámených prípadov domáceho násilia počas lockdownu, hoci porovnateľné údaje pre celú EÚ zatiaľ nie sú k dispozícii. V niektorých krajinách (napríklad v Litve) bol počas troch týždňov trvania zákazu vychádzania pozorovaný 20 % nárast prípadov domáceho násilia. V Španielsku sa počet volaní na tiesňovú linku pre domáce násilie v prvých dvoch týždňoch obmedzenia pohybu zvýšil o 18 %. Tamojšie regionálne samosprávy zareagovali uverejním príručky s krokmi, ktoré môžu podniknúť ženy trpiace rodovo motivovaným násilím v období, keď musia zostať doma . Mesto Amsterdam v koordinácii s národnou vládou zaviedlo systém, v rámci ktorého sa obete domáceho násilia mohli obrátiť na svoju lekáreň vyslovením dohodnutého hesla „rúško 19“.

Predsedníčka autonómneho spoločenstva La Rioja a spravodajkyňa VR pre stratégiu EÚ pre rodovú rovnosť Concha Andreu (ES/SES) uviedla, že „tohtoročný Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách je ešte skľučujúcejší, pretože čelíme závažnejším prípadom rodovo motivovaného násilia v dôsledku obmedzenia pohybu pre krízu spôsobenú pandémiou COVID-19. Je naliehavo potrebné poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam primerané zdroje na účinnú pomoc obetiam prostredníctvom vhodných podporných služieb. Ba čo viac, musia byť štruktúrovaným spôsobom zapojené do siete EÚ na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a domácemu násiliu, ktorá sa vytvorí v rámci stratégie pre rodovú rovnosť.“

„VR vo svojom stanovisku o stratégii pre rodovú rovnosť vyzýva Komisiu, aby prijala legislatívne opatrenia zamerané na predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách, ktoré by boli ucelené a dopĺňali právne predpisy členských štátov EÚ a medzinárodné právne predpisy a ktoré by sa zaoberali všetkými formami násilia vrátane násilia na internete a násilia páchaného v mene cti. Nalieha na Európsku komisiu, aby zahrnula všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách medzi tzv. európske trestné činy podľa článku 83 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,“ dodala spravodajkyňa Andreu.

Súvislosti:

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 25. november za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách (rezolúcia č. 54/134). Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o tom, že ženy na celom svete sú vystavované znásilneniu, domácemu násiliu a iným formám násilia. V roku 2014 bola výzva „Orange your Neighbourhood“ oficiálnou témou kampane generálneho tajomníka OSN UNiTE na ukončenie násilia páchaného na ženách. V roku 2018 to bolo „Orange the World: #HearMeToo“ a v roku 2019 „Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape“ . Téma tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách je „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!“ („zafarbi svet na oranžovo: fondy, reakcia, prevencia, zber“). Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tohtoročný medzinárodný deň bude znamenať začiatok 16 dní aktivizmu , ktorý sa skončí 10. decembra 2020, čo je Medzinárodný deň ľudských práv.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023