Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda: spustenie platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania  

Dnes sa prvýkrát stretli členovia platformy pre zainteresované strany, ktorej vytvorenie bolo oznámené v Akčnom pláne EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ , aby začali s prípravou pracovného programu na roky 2022 – 2024 na podporu vykonávania akčného plánu. Platforma je spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Európskeho výboru regiónov.

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) a regiónu Stredné Macedónsko v Grécku Apostolos Tzitzikostas pri tejto príležitosti vyhlásil: „Znečistenie je hlavnou environmentálnou príčinou chorôb a predčasných úmrtí na celom svete a ovplyvňuje našu klímu, ekosystémy, zastavané prostredie a miestne hospodárstva. Znečistenie sa nezastaví na hraniciach a zasahuje zdravie a dobré životné podmienky našich miestnych komunít. Prostredníctvom spolupredsedníctva v platforme pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania sme odhodlaní primäť Európu, aby sa usilovala pomôcť každej obci, každému mestu a regiónu. Európske miestne a regionálne samosprávy konajú s cieľom chrániť svojich ľudí a životné prostredie, teraz však potrebujú priamu technickú a finančnú pomoc od EÚ, aby sme mohli zintenzívniť naše úsilie o dosiahnutie nulového znečistenia.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius na margo novej platformy dodal: „Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania zohráva dôležitú úlohu pri vykonávaní nášho akčného plánu. Máme pred sebou ešte veľa práce. Vyzývame všetky zainteresované strany, aby vypracovali a vymieňali si osvedčené postupy a hľadali synergie s inými relevantnými iniciatívami, či už ide o Európsky klimatický pakt, Európsku platformu pre obehové hospodárstvo alebo iné opatrenia.“

Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania pomôže zrealizovať hlavné iniciatívy a opatrenia stanovené v akčnom pláne, pretože

Súvislosti:

Cieľom platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania je účinne začleňovať program nulového znečisťovania do politík a vykonávať akčný plán nulového znečisťovania EÚ. Platforma bude združovať zainteresované strany a odborníkov z rôznych oblastí politiky, ako je zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, výskum a inovácie, doprava, digitalizácia a životné prostredie. Má pomôcť vytvárať spoluzodpovednosť, ako aj podporovať spoluprácu a integrované riešenia, ktorými sa maximalizujú synergie s úsilím o elimináciu emisií uhlíka a obnovu po pandémii COVID-19. Platforma je spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Európskeho výboru regiónov.

Viac ako 100 miest v EÚ stále nespĺňa normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia. V súlade s  najnovšími odhadmi Európskej environmentálnej agentúry zomrelo v roku 2019 v EÚ 307 000 osôb predčasne v dôsledku vystavenia znečisteniu jemnými tuhými časticami. Najmenej 58 %, teda 178 000 z týchto úmrtí, sa dalo predísť, keby boli všetky členské štáty dosiahli novú úroveň podľa usmernení WHO pre kvalitu ovzdušia 5 µg/m3.

Pokiaľ ide o vodu, sedem hlavných miest v EÚ nespĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody. Zabezpečenie riadneho čistenia odpadových vôd si bude v nadchádzajúcich rokoch vyžadovať investície vo výške viac ako 200 miliárd EUR ( EC ).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 470881037

David.Crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023