Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Americké clá na agropotravinové výrobky EÚ: regióny požadujú naliehavé kompenzačné opatrenia  
Regióny EÚ rozhodne podporujú odškodnenie agropotravinárskych podnikov postihnutých 25-percentným clom uvaleným na viac ako 1 400 regionálnych výrobkov vrátane vína, syra, olivového oleja a likérov

Európske regionálne agropotravinové výrobky sú v dôsledku obchodných sporov medzi EÚ a USA pod tlakom. Mestá a regióny EÚ počas plenárnej rozpravy vyjadrili hlboké znepokojenie, pretože americké clá poškodzujú výrobné sektory, narúšajú miestne ekonomiky a postihujú veľký počet rodinných podnikov. Na základe iniciatívy španielskej delegácie Európsky výbor regiónov (VR) zahrnie do nadchádzajúceho stanoviska v máji 2020 sériu výziev týkajúcich sa obchodných dohôd. V  reakcii na pomoc EÚ spoločnosti Airbus uplatňujú USA od 18. októbra 2019 clá v hodnote 6,9 miliardy EUR, ktoré zasiahli viac ako 1 400 výrobkov.

Európsky výbor regiónov dnes intenzívne diskutoval o potrebe urýchlene odškodniť sektory zasiahnuté clami, ktoré nedávno zaviedla Trumpova administratíva. Základom diskusie je pozičný dokument, ktorý predložila španielska delegácia.

Mnohé regióny podporujú španielsky pozičný dokument, v ktorom sa nalieha na EÚ, aby našla uspokojivé riešenie na nápravu súčasnej situácie, odškodnila zasiahnuté podniky a navrhla zmierňujúce opatrenia pre sektory a výrobky, na ktoré by mohli mať vplyv budúce výsledky súdnych sporov medzi EÚ a USA na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Ako uviedol v mene španielskej delegácie vo VR regionálny tajomník pre Európsku úniu a zahraničné vzťahy vlády autonómnej oblasti Valencia Joan Calabuig (ES/SES) , „je nevyhnutné, aby EÚ prijala naliehavé kompenzačné opatrenia na pomoc všetkým európskym poľnohospodárskym a agropotravinárskym sektorom, ktorých sa negatívne dotkli protiopatrenia USA zavedené v reakcii na rozhodnutie EÚ podporiť výrobcu lietadiel Airbus. Zavedenie ciel zo strany Spojených štátov zasiahne miestne ekonomiky, čo poškodí veľký počet malých rodinných podnikov. Keďže na pôde WTO prebieha viacero súdnych konaní, VR apeluje na Európsku komisiu, aby pri vypracúvaní zmierňujúcich opatrení v sektoroch, ktorých sa môžu priamo dotknúť výsledky budúcich súdnych sporov, preukázala väčšiu mieru obozretnosti.“ Hodnota obchodu s agropotravinárskymi výrobkami s USA dosahuje v španielskych regiónoch každoročne 930 miliónov EUR.

Americký trh je jednou z hlavných destinácii pre vývoz európskych poľnohospodárskych a agropotravinárskych výrobkov. Na výrobky leteckej techniky je stanovené 10-percentné clo, zatiaľ čo na ostatné výrobky, najmä na agropotravinárske výrobky, sa vzťahuje 25-percentné clo.

Spravodajca VR pre nadchádzajúce stanovisko k obchodným dohodám Michael Murphy (IE/EĽS) ,ktorý je predsedom rady grófstva Tipperary a vedúcim írskej delegácie, vyhlásil: „Som hlboko znepokojený dôsledkami týchto sankcií na regióny v Írsku, ktoré vo veľkej miere závisia od agropotravinárskeho sektora, čo platí aj pre môj región. Táto situácia prináša straty tak regiónom v EÚ, ako aj regiónom v USA. Obchodné spory destabilizujú produktívne ekosystémy a ich vplyv sa v prvom rade pociťuje na miestnej úrovni. Podobne ako v Španielsku aj v Írsku znášajú veľkú časť záťaže vyplývajúcu z ciel zavedených USA práve regióny. Je dôležité, aby sa prijali núdzové podporné opatrenia na zmiernenie týchto strát súbežne so snahami EÚ vyriešiť tento spor prostredníctvom rokovaní. Ako spravodajca stanoviska VR o vykonávaní dohôd o voľnom obchode sa teším na spoluprácu so zainteresovanými stranami a uľahčenie diskusie o vývoji nástrojov a metód, ktoré možno použiť na zvýšenie využívania a pochopenia dohôd o voľnom obchode, najmä medzi mikropodnikmi a MSP vo všetkých regiónoch EÚ.“

V roku 2018 Írsko zaznamenalo vývoz tovaru do USA v hodnote 39,4 miliardy EUR. Celková hodnota írskeho vývozu v roku 2018, na ktorý sa vzťahujú opatrenia USA, sa odhaduje na 366 miliónov EUR, čo by pri 25-percentnej sadzbe viedlo k dodatočným clám v hodnote 91,6 miliónov EUR. Vývoz írskeho smotanového likéru a masla z írskych regiónov predstavuje 44 %, respektíve 95 % z celkovej hodnoty ciel uvalených na tieto cieľové výrobky.

Podpredseda regiónu Occitanie a spravodajca VR pre problematiku spoločnej poľnohospodárskej politiky Guillaume Cros poznamenal: „Poľnohospodársky sektor EÚ je oslabený v dôsledku toho, že sa dôraz kladie na vývoz a dovoz. Vzhľadom na klimatický cieľ EÚ je nutné prehodnotiť aj našu obchodnú politiku, pričom prioritou musí byť európsky trh a prisúdenie zodpovedajúceho postavenia medzinárodnému obchodu. VR preto vyzval EÚ, aby svoje postavenie najvýznamnejšieho svetového dovozcu a vývozcu potravín využila na zmenu pravidiel medzinárodného obchodu v poľnohospodárstve v zmysle spravodlivejších a solidárnejších obchodných vzťahov.“

Nové americké clá sa výrazne dotknú francúzskeho vinárskeho sektora s výnimkou šampanského, pretože americký trh predstavuje 20 % vývozu francúzskeho vína a ročný príjem dosahuje 1 miliardu EUR. Vývoz nemeckého potravinárskeho priemyslu na americký trh dosahuje celkový objem 1,7 miliardy EUR. Talianske združenie poľnohospodárov vyhlásilo, že clá sa dotknú vývozu tovaru v hodnote 500 mil. EUR. V  Rakúsku sa clá dotknú vývozu syra v hodnote 4 mil. EUR a vývozu ovocných štiav v hodnote 11 mil. EUR.

V španielskom pozičnom dokumente sa varuje, že zavedenie ciel môže viesť k eskalácii daňových opatrení, ktoré poškodia ostatné výrobné sektory v Spojených štátoch a Európskej únii.

Pripomína sa v ňom, že WTO má vydať viacero rozhodnutí v súvislosti s obchodnými spormi medzi spoločnosťami Airbus a Boeing a Európska komisia sa v ňom vyzýva, aby položila celosvetový základ na pomoc leteckému priemyslu a navrhla zmierňujúce opatrenia v prípade sektorov a výrobkov, ktorých by sa mohli dotknúť výsledky nových súdnych sporov.

Dokument požaduje okamžité posilnenie komunikácie medzi vládou Spojených štátov a Európskou úniou v snahe nájsť uspokojivé urovnanie, ktorým sa vyrieši súčasná situácia.

Zdôrazňuje sa v ňom tiež, že obchodné dohody medzi EÚ a tretími krajinami majú zásadný význam pre rozvoj poľnohospodárskych a agropotravinárskych sektorov v európskych regiónoch.

Kontext

Úplný zoznam výrobkov a krajín, na ktoré sa vzťahujú americké clá, nájdete tu .

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu /+32 (0) 470 88 10 37