Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030 by mali usmerňovať európsku obnovu  

Absencia jasných odkazov na ciele udržateľného rozvoja a nedostatočné zapojenie miest a regiónov do národných plánov obnovy by mohli ohroziť schopnosť prekonať krízu spôsobenú pandémiou

Európski miestni a regionálni lídri žiadajú, aby sa ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja opäť zaradili na popredné miesto programu Európskej únie a aby inštitúcie a členské štáty EÚ zabezpečili ich vykonávanie do roku 2030. Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku , ktoré prijal dnes na svojom plenárnom zasadnutí, zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 preukázala dôležitosť udržateľného rozvoja a že ciele udržateľného rozvoja môžu pomôcť posunúť sa k súdržnej a holistickej vízii v rámci nástroja Next Generation EU . Nedávna štúdia VR však poukazuje na nedostatok výslovného a transparentného odkazu na spomínané ciele v mnohých národných plánoch obnovy a odolnosti.

Pretrvávajúca pandémia a jej očakávané hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky poukazujú na jasnú naliehavosť podpory lokalizácie cieľov udržateľného rozvoja v záujme spravodlivejšej obnovy a zabránenia budúcim zdravotným krízam. Ciele udržateľného rozvoja by mali pomôcť pri obnove hospodárstiev členských štátov a zabezpečovaní digitálnej a ekologickej transformácie v praxi. V  nedávnej štúdii, ktorú zadal VR , sa však bije na poplach pre nedostatočné zapojenie regiónov a miest do národných plánov obnovy. V mnohých prípadoch tiež chýbajú jasné odkazy na ciele udržateľného rozvoja, čo znižuje všeobecnú akceptáciu plánov.

Spravodajca a starosta mesta Braga Ricardo Rio (PT/EĽS) uviedol: „Ciele udržateľného rozvoja takmer vymizli z príbehu EÚ: neexistuje žiadna zastrešujúca stratégia ani účinné začleňovanie cieľov udržateľného rozvoja do vnútorného riadenia Európskej komisie, ani ich koordinácia. Je to o to ohromujúcejšie, že zároveň sa stále zvyšuje angažovanosť miestnych a regionálnych samospráv v oblasti cieľov udržateľného rozvoja. Z predbežných výsledkov nášho prieskumu VR a OECD jasne vyplýva, že miestne a regionálne samosprávy sa rozhodne zapájajú do udržateľnej obnovy založenej na cieľoch udržateľného rozvoja. Už pred pandémiou sa podľa nich orientovalo 40 % respondentov, ktorí sa teraz o ne opierajú pri činnostiach obnovy, zatiaľ čo 44 % podľa nich chce pracovať pri obnove po pandémii COVID-19. Ide o veľkú príležitosť pre všetkých tvorcov politiky, aby sme z tejto krízy vyšli silnejší. Spolu s OECD sa budem o to zasadzovať na úrovni EÚ.“

OECD odhaduje , že 65 % zo 169 súvisiacich čiastkových cieľov v rámci 17 cieľov udržateľného rozvoja nemožno dosiahnuť bez zapojenia miestnych alebo regionálnych samospráv či koordinácie s nimi. Okrem toho výsledky nového spoločného prieskumu VR a OECD ukazujú, že 60 % miestnych a regionálnych samospráv sa domnieva, že pandémia COVID-19 viedla k väčšiemu presvedčeniu, že ciele udržateľného rozvoja môžu pomôcť zaujať holistickejší prístup k obnove. VR preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto ciele postupne stratili pozíciu v naratíve EÚ a dostávali menší priestor v rámci tvorby politiky EÚ, čo ohrozuje ich šance na implementáciu do roku 2030.

Členovia VR preto naliehavo žiadajú európskych vedúcich predstaviteľov, aby boli ambiciózni a konzistentní vo svojich programoch domácej a zahraničnej politiky a aby jednoznačne vyhlásili, že na všetkých úrovniach riadenia EÚ musí stáť v popredí plnenia cieľov udržateľného rozvoja a byť jeho očividným lídrom. V stanovisku sa poukazuje na to, že ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja by mali poskytnúť ucelený rámec pre všetky politiky EÚ a pomôcť zosúladiť priority všetkých programov financovania. Napriek tomu sa nadväznosť hlavných európskych iniciatív, ako je nová priemyselná stratégia, na tieto ciele javí ako chabá. Okrem toho vyzýva Európsku komisiu, aby využila nasledujúcu stratégiu udržateľného rastu na rok 2022 na formálne opätovné začlenenie týchto cieľov do európskeho semestra, ich lepšie prepojenie s  Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (základný kameň nástroja Next Generation EU) a aby výslovne potvrdila, že sú spôsobom, ktorým môže EÚ formovať udržateľnú obnovu.

Miestni a regionálni vedúci predstavitelia žiadajú Európsku komisiu, aby obnovila platformu viacerých zainteresovaných strán pre ciele udržateľného rozvoja alebo vytvorila inú platformu pre dialóg, z ktorého vzídu vplyvné štruktúrované opatrenia na podporu odborných znalostí najrozmanitejších verejných a súkromných aktérov v súvislosti s Agendou 2030, aby mohli priamo poskytovať poradenstvo Európskej komisii.

Spravodajca Rio pretlmočil tento odkaz prominentným politickým činiteľom EÚ už v utorok, keď spolu s predsedníčkou von der Leyenovou a nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou vystúpil na bruselskom ekonomickom fóre 2021 , ktoré je hlavným výročným ekonomickým podujatím Európskej komisie.

Súvislosti

VR a OECD od mája do polovice júna 2021 spoločne uskutočnili prieskum na tému „Ciele udržateľného rozvoja ako rámec pre obnovu po pandémii COVID-19 v mestách a regiónoch“. Prieskum priniesol 86 odpovedí od obcí, regiónov a ďalších územných medzičlánkov z 24 krajín EÚ a niekoľkých ďalších krajín OECD aj mimo OECD. Predbežné zistenia boli prezentované v utorok na 4. ročníku okrúhleho stola miest a regiónov pre ciele udržateľného rozvoja . Toto dvojdňové podujatie bolo zamerané na ciele udržateľného rozvoja ako rámec dlhodobých stratégií obnovy po pandémii COVID-19 v mestách a regiónoch. Dokument je k dispozícii na tejto stránke .

VR prijal svoje prvé stanovisko na tému Ciele udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 v roku 2019 a jeho spravodajcom bol Arnoldas Abramavičius (LT/EĽS), poslanec okresného zastupiteľstva Zarasai.

V novembri 2020 Európska komisia uverejnila pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Delivering on the UN's Sustainable Development Goals – a comprehensive approach (Splnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja – komplexný prístup).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023