Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ukrajina a miestni lídri z EÚ spojili sily a ponúknu letné tábory pre tisíce detí  

Predseda Združenia ukrajinských miest a   primátor Kyjeva Vitalij Klyčko navrhol spolu s predsedom Európskeho výboru regiónov Apostolosom Tzitzikostasom rozsiahlu iniciatívu zameranú na organizovanie letných táborov pre ukrajinské deti v európskych mestách a obciach.

Európski primátori, starostovia a guvernéri sa v spolupráci so svojimi ukrajinskými kolegami snažia zorganizovať presun a pobyt detí z miestnych komunít na Ukrajine najviac zasiahnutých vojnou. Projekt bol predstavený na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR), zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy.

Iniciatíva je určená pre deti a mládež navštevujúcu základné a stredné školy (od 6 do 17 rokov) a sprevádzajúcich opatrovateľov (1 dospelá osoba na 10 detí), ktorí budú mať možnosť stráviť čas so svojimi rovesníkmi, pričom sa im poskytne cielená psychologická podpora zameraná na stabilizáciu ich emocionálneho stavu a pomoc v snahe odpútať pozornosť od traumatizujúcich zážitkov.

„Sme vďační za to, že naši európski priatelia prijímajú ukrajinské deti zasiahnuté vojnou. Skúsenosti a emócie, ktoré deti získajú v letných táboroch EÚ, im umožnia nadobudnúť pocit, že Ukrajina je súčasťou Európy. Európa na nás čaká a my, Ukrajinci, sme v Európe vítaní,“ uviedol Vitalij Klyčko.

Apostolas Tzitzikostas dodal: „Tento projekt je pre nás konkrétnou a kľúčovou prioritou.Členovia VR z celej EÚ už preukázali ochotu privítať deti a mobilizujú sa s cieľom informovať o tejto iniciatíve všetky miestne a regionálne samosprávy v EÚ v spolupráci s hlavnými územnými združeniami.“

Primátor Ríma Roberto Gualtieri, ktorý sa na plenárnom zasadnutí VR zapojil do diskusie, konštatoval: „Vzhľadom na rozsah tragédie, ktorej čelíme, sa musíme zamerať nielen na to, čo už robíme, ale i na to, čo viac ešte môžeme urobiť. V tejto súvislosti plne podporujem navrhované programy letných táborov pre deti, ktoré sa majú organizovať spoločne so Združením ukrajinských miest. S potešením potvrdzujem, že Rím sa pripojí k programu a bude sa na ňom podieľať.“

Celkovým cieľom je vytvoriť priestor, kde sa deti a mládež budú môcť cítiť bezpečne a venovať sa bežným činnostiam prostredníctvom vyváženej každodennej rutiny, ktorá by mohla prispieť k obnoveniu dôvery v budúcnosť. Vonkajšie aktivity, šport a rehabilitačné činnosti by mohli pomôcť zlepšiť ich telesné a duševné zdravie. Kurzy zamerané na rozvoj obohacujú znalosti každého dieťaťa alebo mladého človeka a poskytujú skúsenosti s komunikáciou v cudzom jazyku, pričom odborná psychologická podpora by mala byť dostupná v materinskom jazyku detí.

Tábory budú trvať 4 až 5 týždňov v závislosti od dostupnosti miestnych organizátorov. Náklady na pobyt detí v tábore vrátane cesty a činností počas tábora hradia hostiteľské miestne alebo regionálne samosprávy, ktoré môžu prípadne zapojiť aj miestnych súkromných partnerov.

Združenie ukrajinských miest v úzkej spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskymi prijímajúcimi orgánmi zabezpečí administratívne postupy potrebné na cestu, ako aj pobyt u hostiteľského orgánu.

Združenie v súčasnosti zhromažďuje informácie o potrebách každej obce a s podporou Európskeho výboru regiónov aj dostupné návrhy od európskych partnerov.

Výbor naliehavo vyzval inštitúcie EÚ, aby zjednodušili prístup regiónov a miest, ktoré sa vyrovnávajú s utečeneckou krízou, k finančným prostriedkom EÚ a žiada, aby sa zmobilizovali existujúce programy EÚ na podporu hostiteľských orgánov v tejto konkrétnej súvislosti s dôrazom najmä na Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Miestne a regionálne samosprávy, ktoré o to majú záujem, sa môžu obrátiť na platformu VR Help Ukraine: Info-Support Hub tu: SupportUkraine@cor.europa.eu.

Kontakt:

Andrew Gardner – Európsky výbor regiónov

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Teťana Kucenko – Združenie ukrajinských miest

t.kutsenko@auc.org.ua,

+380 671 619 085

Julija Bandura – Združenie ukrajinských miest

y.bandura@auc.org.ua

+380 979 260 479

Zdieľať :