Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá EÚ sú za silnejšie väzby s decentralizovanými správami a miestnymi samosprávami Spojeného kráľovstva  

Európsky výbor regiónov žiada, aby sa v dohode o obchode a spolupráci lepšie uznala úloha miestnych a regionálnych samospráv.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovičprivítal ambíciu Európskeho výboru regiónov a jeho členov a členiek spolupracovať so Spojeným kráľovstvom na miestnej a regionálnej úrovni, aj keď v rámci obmedzení vyplývajúcich z typu brexitu, ktorý si zvolila vláda Spojeného kráľovstva.

Komisár Šefčovič, zodpovedný za dohľad nad vykonávaním Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá nadobudla platnosť v roku 2021, vystúpil 27. apríla na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR). Členovia a členky VR na ňom prijali stanovisko, v ktorom EÚ vyzvali „vyriešiť problém nedostatočnej územnej hĺbky“ v dohode o obchode a spolupráci zapojením miestnych a regionálnych samospráv do monitorovania dohody. Zároveň žiadali, aby sa kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo uznala za oficiálneho partnera na subnárodnej úrovni pre kontakt medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami EÚ a Spojeného kráľovstva. V odporúčaniach sa takisto apeluje na EÚ, aby zvýšila sumu 5,4 miliardy EUR, ktorá už bola vyčlenená na podporu regiónov najviac zasiahnutých narušením obchodu následkom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Komisár Šefčovič uviedol, že „hoci výbor vo vzťahu k medzinárodným dohodám EÚ nemá formálnu úlohu, Komisia je vždy ochotná vypočuť si názory regiónov. Tešíme sa, že aj v ďalšej fáze vykonávania dohody o obchode a spolupráci budeme pokračovať v pravidelných výmenách informácií s kontaktnou skupinou VR – Spojené kráľovstvo, ako tomu bolo za ostatné roky. Už sa snažíme poskytovať podporu ľuďom a podnikom najviac zasiahnutým brexitom. Napríklad iniciatíva Peace+ pomáha financovať projekty v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach zamerané na zmierenie komunít a prispievanie k mieru. Vrátane spolufinancovania zo strany Írska a Spojeného kráľovstva bude rozpočet na program Peace+ predstavovať viac ako 1 miliardu EUR.“

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vyhlásil, že „EÚ a Spojené kráľovstvo majú aj napriek brexitu naďalej silné väzby a silná je tiež túžba udržiavať a rozvíjať vzťahy v oblastiach spoločného záujmu, ako je riešenie klimatickej krízy a lokalizácia cieľov udržateľného rozvoja. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ majú záujem o to, aby sa s ich názormi oboznámila aj spoločná Rada pre partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Hoci chápeme a ľutujeme domáce politické dôvody, ktoré viedli Spojené kráľovstvo k tomu, aby v spoločnej Rade pre partnerstvo nezabezpečilo hlas miestnej demokracii, nabádame Európsku komisiu, aby túto situáciu napravila a vždy, keď sa budú riešiť otázky s územným dosahom, usporiadala prostredníctvom Európskeho výboru regiónov štruktúrované konzultácie s miestnymi a regionálnymi samosprávami.“

Podľa Michaela Murphyho, starostu mestskej časti Clonmel a vedúceho írskej delegácie vo VR, ktorý je zároveň spravodajcom stanoviska na tému Posilnenie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom na nižšej ako celoštátnej úrovni a náprava územných dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, „brexit negatívne ovplyvní územnú spoluprácu, vďaka ktorej sa za desaťročia vybudovali vynikajúce vzťahy medzi mestami a regiónmi Európskej únie a Spojeného kráľovstva.“ „Vyzývame Európsku komisiu a vládu Spojeného kráľovstva, aby uznali kontaktnú skupinu VR – Spojené kráľovstvo za oficiálneho partnera na subnárodnej úrovni v rámci dohody o obchode a spolupráci. Vieme, že mestá a regióny pokračujú v hľadaní nových spôsobov udržiavania a rozvíjania vzťahov, ako to dokazujú výmenné programy, bilaterálna spolupráca, siete EÚ a európske združenia. Tieto vzťahy sú potrebné na riešenie spoločných výziev, ktoré nepoznajú hranice, ako je kultúra, udržateľné riadenie morí a realizácia cieľov udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. Túto pokračujúcu spoluprácu veľmi vítame,“ dodal spravodajca.

pobrexitovej adaptačnej rezervy išlo 5,4 miliardy EUR na pokrytie obchodných strát a vplyvu na pohraničné regióny v blízkosti námornej hranice so Spojeným kráľovstvom a na rybárstvo. Michael Murphy vo svojom stanovisku VR požaduje zvýšenie rezervy, predĺženie obdobia oprávnenosti a posúdenie vplyvu na konkrétne odvetvia a regióny. Podľa záverov nedávnej štúdie, ktorú si objednal VR na tému Nové obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: dosah na regióny a mestá je vplyv „asymetrický“, ale zároveň sa v nej poukazuje na to, že takmer všetky regióny v EÚ sú vystavené vplyvom súvisiacim s vystúpením Spojeného kráľovstva aspoň v jednom z hlavných špecializovaných odvetví EÚ.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Návrhy EÚ sú vítaným impulzom pre legálnu migráciu
Návrhy EÚ sú vítaným impulzom pre legálnu migráciu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022