Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá EÚ sú za silnejšie väzby s decentralizovanými správami a miestnymi samosprávami Spojeného kráľovstva  

Európsky výbor regiónov žiada, aby sa v dohode o obchode a spolupráci lepšie uznala úloha miestnych a regionálnych samospráv.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovičprivítal ambíciu Európskeho výboru regiónov a jeho členov a členiek spolupracovať so Spojeným kráľovstvom na miestnej a regionálnej úrovni, aj keď v rámci obmedzení vyplývajúcich z typu brexitu, ktorý si zvolila vláda Spojeného kráľovstva.

Komisár Šefčovič, zodpovedný za dohľad nad vykonávaním Dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá nadobudla platnosť v roku 2021, vystúpil 27. apríla na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR). Členovia a členky VR na ňom prijali stanovisko, v ktorom EÚ vyzvali „vyriešiť problém nedostatočnej územnej hĺbky“ v dohode o obchode a spolupráci zapojením miestnych a regionálnych samospráv do monitorovania dohody. Zároveň žiadali, aby sa kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo uznala za oficiálneho partnera na subnárodnej úrovni pre kontakt medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami EÚ a Spojeného kráľovstva. V odporúčaniach sa takisto apeluje na EÚ, aby zvýšila sumu 5,4 miliardy EUR, ktorá už bola vyčlenená na podporu regiónov najviac zasiahnutých narušením obchodu následkom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Komisár Šefčovič uviedol, že „hoci výbor vo vzťahu k medzinárodným dohodám EÚ nemá formálnu úlohu, Komisia je vždy ochotná vypočuť si názory regiónov. Tešíme sa, že aj v ďalšej fáze vykonávania dohody o obchode a spolupráci budeme pokračovať v pravidelných výmenách informácií s kontaktnou skupinou VR – Spojené kráľovstvo, ako tomu bolo za ostatné roky. Už sa snažíme poskytovať podporu ľuďom a podnikom najviac zasiahnutým brexitom. Napríklad iniciatíva Peace+ pomáha financovať projekty v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach zamerané na zmierenie komunít a prispievanie k mieru. Vrátane spolufinancovania zo strany Írska a Spojeného kráľovstva bude rozpočet na program Peace+ predstavovať viac ako 1 miliardu EUR.“

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vyhlásil, že „EÚ a Spojené kráľovstvo majú aj napriek brexitu naďalej silné väzby a silná je tiež túžba udržiavať a rozvíjať vzťahy v oblastiach spoločného záujmu, ako je riešenie klimatickej krízy a lokalizácia cieľov udržateľného rozvoja. Miestne a regionálne samosprávy v EÚ majú záujem o to, aby sa s ich názormi oboznámila aj spoločná Rada pre partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Hoci chápeme a ľutujeme domáce politické dôvody, ktoré viedli Spojené kráľovstvo k tomu, aby v spoločnej Rade pre partnerstvo nezabezpečilo hlas miestnej demokracii, nabádame Európsku komisiu, aby túto situáciu napravila a vždy, keď sa budú riešiť otázky s územným dosahom, usporiadala prostredníctvom Európskeho výboru regiónov štruktúrované konzultácie s miestnymi a regionálnymi samosprávami.“

Podľa Michaela Murphyho, starostu mestskej časti Clonmel a vedúceho írskej delegácie vo VR, ktorý je zároveň spravodajcom stanoviska na tému Posilnenie vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom na nižšej ako celoštátnej úrovni a náprava územných dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, „brexit negatívne ovplyvní územnú spoluprácu, vďaka ktorej sa za desaťročia vybudovali vynikajúce vzťahy medzi mestami a regiónmi Európskej únie a Spojeného kráľovstva.“ „Vyzývame Európsku komisiu a vládu Spojeného kráľovstva, aby uznali kontaktnú skupinu VR – Spojené kráľovstvo za oficiálneho partnera na subnárodnej úrovni v rámci dohody o obchode a spolupráci. Vieme, že mestá a regióny pokračujú v hľadaní nových spôsobov udržiavania a rozvíjania vzťahov, ako to dokazujú výmenné programy, bilaterálna spolupráca, siete EÚ a európske združenia. Tieto vzťahy sú potrebné na riešenie spoločných výziev, ktoré nepoznajú hranice, ako je kultúra, udržateľné riadenie morí a realizácia cieľov udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni. Túto pokračujúcu spoluprácu veľmi vítame,“ dodal spravodajca.

pobrexitovej adaptačnej rezervy išlo 5,4 miliardy EUR na pokrytie obchodných strát a vplyvu na pohraničné regióny v blízkosti námornej hranice so Spojeným kráľovstvom a na rybárstvo. Michael Murphy vo svojom stanovisku VR požaduje zvýšenie rezervy, predĺženie obdobia oprávnenosti a posúdenie vplyvu na konkrétne odvetvia a regióny. Podľa záverov nedávnej štúdie, ktorú si objednal VR na tému Nové obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: dosah na regióny a mestá je vplyv „asymetrický“, ale zároveň sa v nej poukazuje na to, že takmer všetky regióny v EÚ sú vystavené vplyvom súvisiacim s vystúpením Spojeného kráľovstva aspoň v jednom z hlavných špecializovaných odvetví EÚ.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Zdieľať :