Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výbor regiónov, Európska komisia a Európsky parlament spájajú svoje sily s cieľom priblížiť Európu k občanom prostredníctvom miestnych zastupiteľov  

Spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre demokraciu a demografiu Dubravky Šuica, predsedu Európskeho výboru regiónov Apostolosa Tzitzikostasa a  poslanca Európskeho parlamentu Domèneca Ruiza Devesu , iniciátora pilotného projektu BELC.

Oceňujeme výsledky Konferencie o budúcnosti Európy, a najmä návrh vytvoriť systém miestnych zástupcov EÚ ako prostriedok, ktorý by mohol pomôcť priblížiť Európu k občanom v jej regiónoch, mestách a obciach a zlepšiť európsku demokraciu.

Európska komisia, Európsky výbor regiónov a Európsky parlament úzko spolupracujú v spoločnom úsilí zapojiť miestnych volených zástupcov do komunikácie o záležitostiach EÚ v ich komunite. V tomto rámci Európsky parlament navrhol projekt „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi (BELC)“, ktorý bude realizovať Európska komisia. Projekt dopĺňaEurópsku sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ, ktorú v roku 2021 vytvoril VR a ktorá aktívne prispieva k jeho činnosti organizovaním podujatí súvisiacich s EÚ v miestnych a regionálnych samosprávach a usporadúvaním miestnych diskusií s občanmi.

Dnes, pri príležitosti spusteniavýzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie do projektu BELC, sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci s cieľom zabezpečiť, aby tieto iniciatívy prebiehali čo najplynulejšie a realizovali sa v koordinovanom úsilí EÚ. Výbor zaistí, že jeho sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ bude o tejto výzve informovaná. Okrem toho zahrnie účastníkov pilotného projektu do svojho programu tematických brífingov a online podujatí v tejto súvislosti. Komisia k odpovediam adresovaným účastníkom pripojí aj podporné materiály pre miestne a regionálne samosprávy. Ako členovia siete BELC a/alebo siete VR budú mať miestni volení zástupcovia pre svoje komunikačné aktivity s občanmi a miestnymi médiami zaistenú podporu v jazyku používanom na danom území. Týmto spôsobom budú pomáhať zvyšovať informovanosť o EÚ.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať: