Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Konferencia COP25 a Európsky ekologický dohovor: zapojenie miest a regiónov EÚ  

Európsky výbor regiónov (VR) očakáva, že samit o klíme COP25 v Madride bude príležitosťou formálne uznať kľúčovú úlohu miest a regiónov EÚ pri strategickom riadení v oblasti klímy a zabezpečiť ich primerané zapojenie do znižovania emisií skleníkových plynov. Delegáciu VR v Madride povedie prvý podpredseda Markku Markkula spolu s predsedami komisie ENVE Corom Lamersom (EĽS/NL) a Jean-Noëlom Verfailliem (RE/FR). Aj členovia komisie VR pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) zdôraznili, že kľúčom k úspechu Európskeho ekologického dohovoru je miestna regionálna úroveň.

Členovia komisie si v diskusii na vysokej úrovni s poslankyňou Európskeho parlamentu Marie Toussaint (Zelení/EFA/FR), podpredsedom Medzinárodného panelu OSN o zdrojoch Janezom Potočnikom a novým vedúcim kabinetu komisára Fransa Timmermansa Diderikom Samsomom vymenili názory na to, ako by sa mal vykonávať Európsky ekologický dohovor navrhnutý zvolenou predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen v partnerstve s miestnymi a regionálnymi samosprávami. VR prijme uznesenie o Európskom ekologickom dohovore na svojom nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí 4. – 5. decembra. Výbor tiež pozval delegáciu mladých volených politikov z celej EÚ do Bruselu, aby sa priučili a vymenili si názory na to, ako urýchliť opatrenia v oblasti klímy na miestnej úrovni.

„Veľmi vítame Európsky ekologický dohovor, prostredníctvom ktorého sa udržateľnosť stane prvý raz ústrednou tému politík EÚ. Dohovor musí byť založený na miestne orientovanom prístupe, aby sa zabezpečilo, že výzvy, ktorým čelia naše mestá a regióny, sa budú riešiť prostredníctvom správnych nástrojov, zdrojov a financovania. Vzhľadom na naše právomoci a blízkosť k občanom sme odhodlaní formovať politiky v rámci ekologického dohovoru a realizovať ich na mieste v prospech našej planéty a ľudí,“ uviedol predseda komisie ENVE Cor Lamers .

Samit COP25, ktorý bol zo Santiaga de Chile presunutý do Madridu, sa bude konať od 2. do 13. decembra 2019. VR bude v Madride zastupovať prvý podpredseda Markku Markkula (EĽS/FI), predseda komisie ENVE Cor Lamers (EĽS/NL, primátor mesta Schiedam), podpredseda komisie ENVE Jean-Noël Verfaillie (RE/FR, poslanec zastupiteľstva departmentu Nord), Benedetta Brighenti (SES/IT, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Castelnuovo Rangone, Andries Gryffroy (EA/BE, poslanec Flámskeho parlamentu) a  Tjisse Stelpstra (EKR/NL, člen výkonnej rady provincie Drenthe). Zloženie delegácie bolo oznámené na schôdzi komisie ENVE 21. novembra, na ktorej hlavný vyjednávač EÚ pre konferenciu UNFCCC COP25 v Madride Jacob Werksman informoval o stave rokovaní medzi zmluvnými stranami Parížskej dohody.

Predseda komisie ENVE Cor Lamers uviedol: „Núdzový stav v oblasti klímy a naliehavá potreba dekarbonizácie hospodárstva sa stali ústrednými témami politickej agendy na celom svete. Obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C oproti predindustriálnej úrovni si vyžaduje okamžité kroky a rozsiahlu transformáciu na udržateľnú nízkoemisnú energetickú sústavu. Na to je potrebný úplne nový prístup. Integrované riešenia a úzka spolupráca na všetkých úrovniach správy a občianskej spoločnosti sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, cieľov Parížskej dohody, ako aj cieľov v oblasti biodiverzity. Mestá a regióny sa zaviazali plniť ambiciózne ciele v oblasti klímy a prevziať zodpovednosť za znižovanie emisií skleníkových plynov, napr. prostredníctvom iniciatívy Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike.“

Počas osobitného ceremoniálu, ktorý sa konal počas schôdze komisie ENVE vo štvrtok, bolo portugalské mesto Lousada vyhlásené za víťaza Ocenenia za transformačné kroky v roku 2019 . Porota zložená z odborníkov takto ocenila jeho iniciatívu s názvom Integrované vzdelávanie pre udržateľnosť pre jej potenciál dosiahnuť sociálno-kultúrnu, sociálno-hospodársku a technickú transformáciu svojho spoločenstva. Európsku cenu za udržateľnosť udeľuje združenie ICLEI, Baskicko a mesto Aalborg (Dánsko) s podporou VR a Európskej investičnej banky (EIB).

Komisia ENVE rokovala aj o návrhu stanoviska na tému Udržateľné štvrte a malé komunity – environmentálna politika na subkomunálnej úrovni (spravodajca: Gaetano Armao (IT/EĽS), podpredseda regiónu Sicília a člen regionálnej rady zodpovedný za hospodárstvo), ktorý bol jednomyseľne prijatý a bude sa o ňom hlasovať na plenárnom zasadnutí vo februári 2020.

Ďalšie informácie:

Politické vyhlásenia VR týkajúce sa konferencie COP25 sa opierajú o tieto stanoviská z roku 2019:

Čistá planéta pre všetkých – Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo , spravodajca: Michele Emiliano (IT/SES),

Udržateľná Európa do roku 2030 – opatrenia v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ekologickú transformáciu a Parížsku dohodu o zmene klímy , spravodajkyňa: Sirpa Hertell (FI/EĽS),

Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovatívnej a udržateľnej transformácie energetiky na regionálnej a miestnej úrovni , spravodajca: Witold Stępień (PL/EĽS),

Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: NECP ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie , spravodajca: József Ribányi (HU/EĽS),

Viacúrovňové riadenie a medzisektorová spolupráca zameraná na boj proti energetickej chudobe , spravodajkyňa: Kata Tüttő (HU/SES),

Inteligentné mestá: nová výzva v oblasti spravodlivého prechodu na klimatickú neutrálnosť: ako uplatňovať ciele udržateľného rozvoja v skutočnom živote , spravodajca: Andries Gryffroy (BE/EA),

Dohovor primátorov a starostov po roku 2020 , spravodajkyňa: Benedetta Brighenti (IT/SES) – bude prijaté na plenárnom zasadnutí v decembri,

Taktiež sú naďalej platné politické vyhlásenia Andrewa Coopera (UK/EA) zo stanoviska o 24. konferencii zmluvných strán UNFCCC v Katoviciach , a to najmä po záveroch z Katovíc, v ktorých sú strany vyzývané, aby zvážili výsledky a vstupy a výstupy dialógu talanoa.

Schôdza komisie ENVE v novembri bola poslednou schôdzou v súčasnom funkčnom období VR. Prečítajte si správu ku koncu funkčného obdobia .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022