Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy žiadajú ambicióznejšie a udržateľné lesné hospodárstvo s cieľom bojovať proti odlesňovaniu  

Európsky výbor regiónov takmer jednomyseľne prijal na svojom júlovom plenárnom zasadnutí stanovisko na tému Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov , ktoré vypracoval Roby Biwer . Spravodajca stanoviska VR žiada vytvorenie silného systému certifikácie a informačného systému, ktoré zaručia udržateľné produkty lesného hospodárstva a transparentné dodávateľské reťazce z krajín mimo EÚ.

„Lesy sú zelené pľúca našej planéty, a preto sa o ne musíme starať ako o svoje vlastné pľúca. Ciele v oblasti klímy a biodiverzity, ktoré sme si stanovili, nedosiahneme, ak sa nebudeme viac usilovať o ochranu a obnovu svetových lesov. Vyzývame Komisiu, aby bola ambicióznejšia. Iba nabádať nestačí. Musíme v EÚ zaručiť spotrebu výrobkov z dodávateľských reťazcov mimo EÚ, ktoré pochádzajú z udržateľného lesného hospodárstva, keďže primárne svetové lesy sa nachádzajú práve mimo územia EÚ. Predchádzanie strate lesov môže mať pre ľudí a ekosystémy viacero výhod vrátane zachovania biodiverzity, znižovania emisií absorpciou uhlíka a poskytovania ekosystémových služieb, ktoré môžu stimulovať udržateľný rast. Mestá a regióny môžu rozhodujúcou mierou prispieť k zintenzívneniu tohto úsilia,“ uviedol Roby Biwer (LU/SES) , poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg, Luxembursko.

Spravodajca zdôraznil, že tento dovoz našich podnikov, naše konanie ako jednotlivcov, ako aj naše politické rozhodnutia majú výrazný vplyv na lesy. Verejné obstarávanie by mohlo byť dôležitým prostriedkom na zapojenie súkromného sektora s cieľom zabezpečiť udržateľnejšie dodávateľské zmluvy. Zavedenie zákazu verejného obstarávania týkajúceho sa výrobkov pochádzajúcich z odlesňovania – v rámci smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní – môže mať v tomto kontexte významný pozitívny vplyv na propagáciu výrobkov, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu.

V stanovisku sa požaduje súdržnosť politík s cieľom zosúladiť úsilie, ciele a výsledky jednotlivých politík EÚ a vytvoriť komplexnú stratégiu udržateľnosti. To zahŕňa aj európsku zelenú dohodu a jej dve nové stratégie, stratégiu v oblasti biodiverzity a iniciatívu Z farmy na stôl, ako aj novú spoločnú poľnohospodársku politiku a všetky medzinárodné záväzky EÚ, vrátane agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, parížskej dohody o zmene klímy a obchodnej politiky EÚ.

„EÚ musí v rámci rokovaní o obchodných dohodách posilniť kapitoly týkajúce sa udržateľného lesného hospodárstva a boja proti odlesňovaniu. Ak si naši partneri nesplnia svoje záväzky v oblasti životného prostredia a klímy, musíme byť pripravení konať! Dramatické odlesňovanie amazonského pralesa v Brazílii ukazuje, že obchodná dohoda EÚ-Mercosur zatiaľ v tejto súvislosti zlyháva,“ konštatoval Roby Biwer.

Rast populácie a rastúci dopyt po potravinách vedú k premene lesov na poľnohospodársku pôdu a k zvýšenému dôrazu na poľnohospodársku výrobu. Svetové lesy sú ohrozené, v rokoch 1990 až 2016 došlo k strate lesnej plochy s rozlohou 1,3 milióna km 2 . To znamená, že každú hodinu zmizne les veľký približne ako 800 futbalových ihrísk.

V stanovisku sa pripomína, že je dôležité posilniť informačné a vzdelávacie činnosti s cieľom zabezpečiť, aby si spotrebitelia boli vedomí hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho dosahu svojich stravovacích návykov. Preto musia miestne samosprávy podporovať aj zdravšiu a eticky správnu stravu, zdôrazňovať tak nutričný, ako aj sociálno-ekonomický prínos prijímania stravy rastlinného pôvodu s vysokým obsahom ovocia a zeleniny, ktoré majú certifikovaný pôvod z dodávateľských reťazcov neprispievajúcich k odlesňovaniu.

V stanovisku spravodajca okrem iného vyzýva Európsku komisiu, aby vzhľadom na dôležitosť ochrany a obnovy svetových lesov zvážila možnosť zriadenia európskej agentúry lesného hospodárstva.

Prijatie stanoviska sprevádzala diskusia na vysokej úrovni o európskej zelenej dohode, ktorá je stratégiou rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. VR zriadil 15. júna pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni . Skupina zložená z  13 miestnych a regionálnych volených zástupcov má za cieľ premeniť zelenú dohodu na konkrétne projekty a priame financovanie pre mestá a regióny, aby sa dosiahla udržateľná zmena v praxi.

Doplňujúce informácie:

Európska únia má takmer 182 miliónov hektárov lesov, ktoré pokrývajú 43 % jej územia a vďaka nim je jedným z najviac zalesnených regiónov sveta. Rozmach poľnohospodárskej aktivity je naďalej hlavnou príčinou odlesňovania, degradácie lesov a následnej straty lesnej biodiverzity. Tieto a ďalšie myšlienky možno nájsť v správe

The State of the World's Forests. 2020.
Odhaduje sa, že od roku 1990 sa v dôsledku konverzie pôdy na iné využitie stratilo celosvetovo 420 miliónov hektárov lesa, hoci miera odlesňovania za posledné tri desaťročia klesla. Od roku 2015 do roku 2020 sa miera odlesňovania odhaduje na 10 miliónov hektárov ročne, čo je pokles zo 16 miliónov hektárov ročne v 90. rokoch minulého storočia.

Aktuálny rozhovor s Robym Biwerom nájdete na tomto odkaze .

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023