Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda: plán našej hospodárskej a sociálnej obnovy  

Najvyššou prioritou komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) Európskeho výboru regiónov (VR) je zabezpečiť, aby sa zelená dohoda stala jadrom stratégie obnovy v kontexte pandémie COVID-19. Počas dnešnej schôdze formou videokonferencie sa do diskusie s členmi komisie ENVE o potrebe ekologickej obnovy zapojil komisár Sinkevičius. Diskusiu viedol predseda komisie ENVE a starosta mesta Sevilla Juan Espadas. VR 15. júna otvára pracovnú skupinu pre zelenú dohodu s cieľom zaručiť, že obnova EÚ sa bude odohrávať na miestnej úrovni a bude prispôsobená každému územiu.

Na úvod diskusie predseda komisie ENVE a starosta mesta Sevilla Juan Espadas (ES/SES) vyhlásil: „Európska zelená dohoda je náš plán hospodárskej a sociálnej obnovy, ktorá musí byť aj ekologickou obnovou. Inštitúcie Európskej únie sa môžu spoľahnúť, že regióny a mestá budú zohrávať aktívnu úlohu, keďže môžeme navrhnúť stratégie na lepšiu podporu spoločností a najviac postihnutých skupín. Aby sme prekonali túto krízu, musíme sústrediť naše úsilie na budovanie sveta zajtrajška na všetkých úrovniach. Ďakujem najmä komisárovi Sinkevičiusovi za jeho dnešný dialóg s nami a za jeho otvorenosť k zintenzívneniu našej spolupráce.“

Ako uviedol európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius , „spôsob, akým dnes navrhneme našu obnovu, určí našu budúcnosť na mnohé desaťročia. Nemali by sme dovoliť, aby súčasná kríza skompromitovala našu ekologickú transformáciu. Zelená dohoda má kľúčový význam pre dosiahnutie širších cieľov plánu obnovy EÚ. Základnými kameňmi „zeleného Marshallovho plánu“ by mali byť investičný plán európskej zelenej dohody a Mechanizmus spravodlivej transformácie. Obehové hospodárstvo, nulové znečistenie, biodiverzita a udržateľné potraviny, to všetko sú oblasti, ktoré sú pre ekologickú obnovu obzvlášť dôležité. Európsky výbor regiónov bol vždy dôležitým partnerom a referenčným bodom medzi EÚ a jej miestnymi a regionálnymi samosprávami. Táto transformácia bude úspešná len vďaka spolupráci s týmito samosprávami.“

Členovia diskutovali o týchto návrhoch stanovísk:

  • Európsky klimatický predpis : spravodajcom stanoviska VR na tému Európsky klimatický predpis: stanovenie rámca na dosiahnutie klimatickej neutrality je predseda vlády autonómneho spoločenstva Andalúzia Juanma Moreno . Ako sa predseda Moreno vyjadril v nedávnom rozhovore o právne záväznom návrhu, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, „plán obnovy po pandémii COVID-19 predstavuje príležitosť na skutočnú ekologickú revolúciu, ak prijmeme nové udržateľné modely životného štýlu, spotreby a výroby“ . Konečné prijatie je naplánované na plenárnom zasadnutí 1. a 2. júla.

  • Klimatický pakt: návrh stanoviska primátora Varšavy na tému Európsky klimatický pakt je pripravený na prijatie a bude sa o ňom hlasovať na plenárnom zasadnutí 13. – 14. októbra. „ Sme odhodlaní podporovať ekologickú obnovu. Mestá a regióny však potrebujú primerané a priame finančné prostriedky EÚ, aby tento proces urýchlili ,“ uviedol Rafał Trzaskowski (PL /EĽS). Prečítajte si viac v tomto rozhovore . V súčasnosti prebieha online prieskum formou dotazníka pre miestne a regionálne správne orgány a ostatné zainteresované strany.
  • Vodík: „ Čistý vodík je nevyhnutný na dosiahnutie klimatickej neutrality. Na vybudovanie čistého vodíkového hospodárstva zdola nahor potrebujeme stratégiu EÚ s vhodným právnym rámcom a podporou trhu ,“ konštatovala ministerka pre spolkové a európske záležitosti a regionálny rozvoj (Dolné Sasko) Birgit Honé (DE/SES), ktorá je spravodajkyňou stanoviska na tému Príprava plánu pre čistý vodík – príspevok miestnych a regionálnych samospráv ku klimaticky neutrálnej Európe . Prijatie je naplánované na plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla 2020.
  • Voda: Členovia diskutovali o návrhu stanoviska na tému Kontrola vhodnosti rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach , ktorého spravodajcom je Piotr Całbecki (PL/EĽS). Maršálek Kujavsko-pomoranského vojvodstva v nedávnom rozhovore požadoval „zmenu paradigmy, aby sa stredobodom vodného hospodárstva stali riešenia obehovosti blízke prírode a udržateľnosť, a  aby sa aktualizovala smernica s cieľom zohľadniť Parížsku dohodu a ciele udržateľného rozvoja “. Toto stanovisko sa má prijať na najbližšom plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla 2020.
  • Čistý vzduch: „ Ťažká obnova, ktorá nás čaká, nesmie zmariť cieľ nulového znečistenia EÚ. Čistý vzduch a celkový akčný plán nulového znečistenia musia byť neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej obnovy po pandémii COVID-19, pričom znečistenie ovzdušia treba riešiť pri zdroji so zapojením občanov do tohto procesu, “ vyhlásil člen miestnej samosprávy Tahitótfalu János Karácsony (HU/EĽS) počas diskusie o jeho návrhu stanoviska na tému Budúcnosť politiky EÚ v oblasti čistého ovzdušia v rámci cieľa nulového znečistenia . Konečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla 2020.
  • Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo , ktorého spravodajcom je člen rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR). Názory spravodajcu na tento kľúčový spis v rámci zelenej dohody si môžete prečítať v tomto článku.

Členovia komisie ENVE vymenovali predsedu regiónu Toskánsko Enrica Rossiho (IT/SES) za spravodajcu pripravovaného stanoviska o „vlne obnovy“ – iniciatíve EÚ na zlepšenie energetickej hospodárnosti fondu budov v Európe.

Budúci pondelok 15. júna sa uskutoční prvá schôdza pracovnej skupiny pre zelenú dohodu Európskeho výboru regiónov. Jej poslaním a hlavným cieľom je zaručiť, že politický rámec EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality sa bude vykonávať v úzkej spolupráci s mestami a regiónmi EÚ, a zabezpečiť, aby zelená dohoda dosiahla miestnu úroveň a prispôsobila sa každému územiu.

Súvisiace informácie

Dokumenty zo schôdze komisie ENVE z 8. júna 2020 nájdete na tejto stránke .

Najnovšie vydanie bulletinu komisie ENVE ENVOY si môžete prečítať na tomto odkaze .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023