Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky klimatický pakt: spoločne ku klimatickej neutralite  

Členom Európskeho výboru regiónov bola adresovaná výzva, aby sa zapojili do novej siete EÚ v oblasti klímy ako vyslanci Európskeho klimatického paktu VR

Európska komisia dnes oficiálne odštartovala Európsky klimatický pakt . Ide o celoúnijnú iniciatívu ako pozvánku jednotlivcom, komunitám a organizáciám zapojiť sa do opatrení v oblasti klímy a tvorby ekologickejšej Európy. Európsky výbor regiónov (VR) je ako zhromaždenie EÚ združujúce mestá a regióny odhodlaný aktívne prispievať k Európskemu klimatickému paktu. V prvom rade bude presadzovať jeho ciele a podporovať účasť, najmä zo strany miestnych a regionálnych samospráv v celej EÚ. Európsky klimatický pakt je participatívna platforma na podporu Európskej zelenej dohody , novej stratégie rastu EÚ zameranej na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Dnes sa pod vedením výkonného podpredsedu Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Fransa Timmermansa uskutočnila inaugurácia Európskeho klimatického paktu. Na úvod zasadnutia Frans Timmermans uviedol, že „našťastie budeme mať čoskoro očkovaciu látku, ktorá nám pomôže prekonať pandémiu COVID-19. Na krízu v oblasti klímy a biodiverzity však neexistuje žiadna očkovacia látka. Európsky klimatický pakt spojí všetkých, ktorí chcú urobiť niečo pre našu planétu. Radi by sme ním pomohli všetkým v Európe začať konať vo svojich každodenných životoch a dali im príležitosť zapojiť sa do prechodu na zelené hospodárstvo a navzájom sa inšpirovať. Do boja proti zmene klímy sa môže zapojiť každý a každý môže prispieť svojim dielom.“

Európsky klimatický pakt vytvára pre ľudí zo všetkých sfér priestor spojiť úsilie a spoločne vypracovať a realizovať malé i veľké klimatické riešenia. Jeho dvoma hlavnými cieľmi sú zvyšovanie a šírenie informovanosti a podporné činnosti v oblasti klímy v celej EÚ.

Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/EĽS) , ktorý je spravodajcom stanoviska VR na tému Európsky klimatický pakt , vystúpil na oficiálnom úvodnom podujatí a vyhlásil, že „na dosiahnutie klimatickej neutrality musia mestá zohrávať ústrednú úlohu v činnostiach v oblasti klímy. Nielen z toho dôvodu, že mestá spotrebúvajú veľké množstvo energie a sú zodpovedné za 70 až 80 % celosvetových emisií, ale aj preto, že práve na úrovni miest sa občania zapájajú do činností v oblasti klímy. Cítime sa byť zodpovední za tieto emisie a chceme prevziať vedúcu úlohu v činnostiach proti zmene klímy. Európsky klimatický pakt je príležitosťou na vytvorenie celoeurópskeho hnutia, ktoré podporuje, podnecuje a uznáva jednotlivé úspechy dosiahnuté v oblasti klímy. Spolu s celoeurópskymi projektmi, ktoré urýchľujú prijímanie opatrení v oblasti klímy na miestnej úrovni, potrebujeme, aby sa občania zapojili do práce zameranej na dosiahnutie klimatickej neutrality. Ciele Európskej zelenej dohody nemôžeme dosiahnuť bez občanov a miestnej úrovne.“

Ide o tieto konkrétne spôsoby účasti na Európskom klimatickom pakte:

VR na podporu siete vyslancov klimatického paktu vyzval svojich členov, aby sa stali vyslancami Európskeho klimatického paktu VR . Vo svojich regiónoch a obciach budú aktívne podporovať rôzne aspekty Európskej zelenej dohody prostredníctvom politických činností a najlepších postupov a poskytovať pravidelnú spätnú väzbu o účinnosti politík EÚ v praxi. Vyslanci Európskeho klimatického paktu VR budú súčasťou širšej siete, ktorú spustila Európska komisia. Prostredníctvom projektu CoR 4 Climate Pact (VR za Európsky klimatický pakt) bude VR podporovať aj vyslancov Európskeho klimatického paktu VR pri organizovaní miestnych podujatí v oblasti klímy zameraných na zvýšenie informovanosti a urýchlenie opatrení v oblasti klímy na miestnej úrovni.

Primátor Varšavy Rafał Trzaskowski (PL/EĽS) je jedným z prvých vyslancov klimatického paktu VR .

V počiatočnej fáze realizácie Európskeho klimatického paktu sa uprednostnia opatrenia týkajúce sa “ zelených plôch „, “ ekologickej dopravy „, “ ekologických budov „ a “ zelených zručností .„ Európsky klimatický pakt sa má časom rozšíriť na ďalšie oblasti, ako sú udržateľná spotreba a výroba, kvalita pôdy, zdravé potraviny a udržateľné stravovanie, oceány a vidiecke a pobrežné oblasti. Má otvorený mandát a jeho rozsah pôsobnosti sa bude vyvíjať na základe myšlienok a príspevkov ľudí a organizácií, ktoré sa doň zapoja.

Európska komisia vydala 9. decembra 2020 oznámenie o Európskom klimatickom pakte .

Súvislosti

  • Informácie pre členov a náhradníkov VR, ktorí sa chcú stať vyslancami Európskeho klimatického paktu VR, sú uvedené tu (termín do 31. januára 2021).

  • Webové sídlo Európskeho klimatického paktu môžete navštíviť tu .

  • Pozrite si online mapu VR s 200 najlepšími postupmi, ktoré názorne prezentujú, ako už mestá a regióny vykonávajú Európsku zelenú dohodu na miestnej úrovni.

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0)470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023