Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zapojte sa do prieskumu VR/OECD o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja  

Európsky výbor regiónov (VR) v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spustil prieskum o kľúčových príspevkoch miest a regiónov k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Podeľte sa o svoje skúsenosti do 22. februára a prispejte k budúcej stratégii EÚ v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Od prijatia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov a 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja v roku 2015 sa od 193 signatárskych krajín očakáva, že budú pravidelne podávať správy o vykonávaní tohto univerzálneho programu, ktorý pokrýva všetky politiky a vyžaduje si zapojenie všetkých zainteresovaných strán. Regionálne a miestne orgány sú kľúčovými partnermi v tomto procese vykonávania nielen preto, že ich veľká väčšina cieľov trvalo udržateľného rozvoja priamo zahŕňa alebo sa ich priamo týka (podľa údajov OECD je to 65 %), ale aj preto, že mnohé z týchto orgánov sa už úspešne zapojili do lokalizácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja .

Európsky výbor regiónov by chcel na základe spätnej väzby od miestnych a regionálnych orgánov v súvislosti s ich prácou týkajúcou sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja prezentovať, akým spôsobom mestá a regióny vykonávali alebo vykonávajú tieto ciele. Táto informácia sa použije so zámerom ovplyvniť budúcu stratégiu EÚ v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja, lepšie presadzovať územný prístup v európskych a vnútroštátnych procesoch tvorby politík a podporiť vykonávacie opatrenia. Vaše názory na to, čo by mala EÚ robiť, pokiaľ ide o ciele trvalo udržateľného rozvoja, a na ktoré priority by sa EÚ mala sústrediť, sa taktiež použijú ako podklad pre prípravu nášho stanoviska o udržateľnej Európe do roku 2030, ktoré sa má vypracovať v roku 2019.

Prieskum tiež prispeje k širšiemu vnímaniu programu OECD s názvom Územný prístup k cieľom trvalo udržateľného rozvoja: Úloha miest a regiónov: na nikoho nezabudnúť , ktorý sa snaží získať podporu miest a regiónov pri presadzovaní územného prístupu k cieľom trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom:

porovnávania ich situácie k národnému priemeru a ich partnerom,

nadviazania viacúrovňového dialógu s nižšími a vyššími úrovňami riadenia s cieľom dosiahnuť konsenzus o tom, kto čo môže robiť, a

výmeny osvedčených postupov a ponaučení získaných v rámci medzinárodnej činnosti.

Vyplniť dotazník

Prieskum je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Jazyk si môžete zvoliť kliknutím na rozbaľovacie menu na pravej strane obrazovky.

Prieskum bude prebiehať do piatku 22. februára do polnoci.

Všetky odpovede budú mať dôverný charakter.

Bližšie informácie Vám poskytne: econ-survey-cor@cor.europa.eu .

VR by sa rád poďakoval Sieti regionálnych samospráv pre trvalo udržateľný rozvoj (nrg4sd) za spoluprácu.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022