Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny považujú udržateľnú mobilitu za kľúčovú pre úspech zelenej dohody  

Komisia Európskeho výboru regiónov (VR) pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) sa 26. februára stretla po prvýkrát v tomto roku. Členovia a členky diskutovali počas schôdze o tom, ako môžu európske regionálne letiská a stratégia pre udržateľnú mobilitu v odvetví dopravy pomôcť dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a väčšiu prepojenosť medzi európskymi mestami a v rámci nich. Členovia a členky diskutovali aj o skúsenostiach a ponaučeniach získaných počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Pandémia výrazne zasiahla európske regióny, a to najmä v cezhraničných oblastiach. V dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 bola cezhraničná spolupráca medzi členskými štátmi niekedy sprevádzaná napätím. Vzhľadom na minuloročné rozsiahle obmedzenia mobility pandémia ťažko zasiahla aj európske odvetvie dopravy, ktoré sa už teraz mení a rýchlo prispôsobuje klimatickým cieľom EÚ.

„Dnes sme diskutovali o prvých krokoch, ktoré treba podniknúť, ak chceme, aby naše systémy dopravy a mobility prispeli k úspechu Európskej zelenej dohody. Zahŕňa to zložité otázky, ako napríklad prechod z cestnej a leteckej dopravy na udržateľnejšie druhy dopravy. Musíme zabezpečiť, aby tieto premeny a ťažké rozhodnutia, ktoré so sebou prinášajú, nepoškodzovali najzraniteľnejšie skupiny. Nemôže sa stať, že jeden deň sa dôrazne prihlásime k Európskej zelenej dohode a deň na to, keď bude treba prijať ťažké rozhodnutia, ktoré sú zásadné pre budúcnosť našich detí, budeme váhať!“, uviedla Isabelle Boudineau (FR/SES) , podpredsedníčka regiónu Nouvelle-Aquitaine a predsedníčka komisie COTER.

Otázky, o ktorých sa diskutovalo na schôdzi komisie COTER, prispejú k snahám Európskeho výboru regiónov naplniť ciele Európskej zelenej dohody vo všetkých politikách EÚ. Dnes sa diskutovalo o udržateľnej mobilite a leteckej doprave s cieľom dosiahnuť do roku 2050 zníženie ich negatívneho vplyvu na klímu o 90 %.

Členovia a členky si vymenili názory na dve pripravované stanoviská, ktoré sa majú prijať na plenárnom zasadnutí VR v júni a júli:

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu , ktorej zámerom je položiť základy pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zelenej a digitálnej transformácie v rámci európskeho dopravného sektora, je hlavným predmetom záujmu stanoviska spravodajcu Roberta Van Astena (NL/RE) , člena rady mesta Haag.

Výzvy a príležitosti regionálnych letísk v Európe sú témou stanoviska z dielne spravodajcu Wladyslawa Ortylu (PL/EKR) , maršálka Podkarpatského vojvodstva.

Členovia a členky debatovali aj o tom, ako pokračuje realizácia zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni, a o zapojení komisie COTER do činnosti pracovnej skupiny VR Zelená dohoda na miestnej úrovni . VR v rámci svojej priority Budovanie odolných spoločenstiev zriadil pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni , ktorej cieľom je umiestniť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby sa stratégia udržateľného rastu EÚ, ako aj plány obnovy po skončení pandémie COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a konkrétnych projektov pre každé územie. V snahe inšpirovať a urýchliť opatrenia bola v rámci iniciatívy Zelená dohoda na miestnej úrovni vytvorená online mapa  s 200 osvedčenými postupmi.

Diskutovalo sa aj o výhľadovom stanovisku na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 , ktoré vypracovala Joke Schauvliege (BE/EĽS) , poslankyňa Flámskeho parlamentu. Zámerom bolo vyzdvihnúť kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych samospráv v reakcii na krízu. Stanovisko si kladie za cieľ poskytnúť odporúčania inštitúciám EÚ a prispieť tak k úspešnej obnove a posilneniu odolnosti EÚ voči budúcim krízam na základe reálnych údajov z miestnej a regionálnej úrovne.

Kľúčovú rolu pri príprave dlhodobej vízie cezhraničnej spolupráce budú zohrávať aj skúsenosti rôznych úrovní verejnej správy. Začala sa verejná konzultácia v rámci Európskej cezhraničnej aliancie občanov , ktorej cieľom je zlepšiť život občanov EÚ žijúcich v pohraničných regiónoch.

Kontakt

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
Regióny a mestá EÚ vítajú záväzok členských štátov zachovať politiku súdržnosti ako základný pilier Únie
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022