Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny považujú udržateľnú mobilitu za kľúčovú pre úspech zelenej dohody  

Komisia Európskeho výboru regiónov (VR) pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) sa 26. februára stretla po prvýkrát v tomto roku. Členovia a členky diskutovali počas schôdze o tom, ako môžu európske regionálne letiská a stratégia pre udržateľnú mobilitu v odvetví dopravy pomôcť dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a väčšiu prepojenosť medzi európskymi mestami a v rámci nich. Členovia a členky diskutovali aj o skúsenostiach a ponaučeniach získaných počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Pandémia výrazne zasiahla európske regióny, a to najmä v cezhraničných oblastiach. V dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 bola cezhraničná spolupráca medzi členskými štátmi niekedy sprevádzaná napätím. Vzhľadom na minuloročné rozsiahle obmedzenia mobility pandémia ťažko zasiahla aj európske odvetvie dopravy, ktoré sa už teraz mení a rýchlo prispôsobuje klimatickým cieľom EÚ.

„Dnes sme diskutovali o prvých krokoch, ktoré treba podniknúť, ak chceme, aby naše systémy dopravy a mobility prispeli k úspechu Európskej zelenej dohody. Zahŕňa to zložité otázky, ako napríklad prechod z cestnej a leteckej dopravy na udržateľnejšie druhy dopravy. Musíme zabezpečiť, aby tieto premeny a ťažké rozhodnutia, ktoré so sebou prinášajú, nepoškodzovali najzraniteľnejšie skupiny. Nemôže sa stať, že jeden deň sa dôrazne prihlásime k Európskej zelenej dohode a deň na to, keď bude treba prijať ťažké rozhodnutia, ktoré sú zásadné pre budúcnosť našich detí, budeme váhať!“, uviedla Isabelle Boudineau (FR/SES) , podpredsedníčka regiónu Nouvelle-Aquitaine a predsedníčka komisie COTER.

Otázky, o ktorých sa diskutovalo na schôdzi komisie COTER, prispejú k snahám Európskeho výboru regiónov naplniť ciele Európskej zelenej dohody vo všetkých politikách EÚ. Dnes sa diskutovalo o udržateľnej mobilite a leteckej doprave s cieľom dosiahnuť do roku 2050 zníženie ich negatívneho vplyvu na klímu o 90 %.

Členovia a členky si vymenili názory na dve pripravované stanoviská, ktoré sa majú prijať na plenárnom zasadnutí VR v júni a júli:

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu , ktorej zámerom je položiť základy pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zelenej a digitálnej transformácie v rámci európskeho dopravného sektora, je hlavným predmetom záujmu stanoviska spravodajcu Roberta Van Astena (NL/RE) , člena rady mesta Haag.

Výzvy a príležitosti regionálnych letísk v Európe sú témou stanoviska z dielne spravodajcu Wladyslawa Ortylu (PL/EKR) , maršálka Podkarpatského vojvodstva.

Členovia a členky debatovali aj o tom, ako pokračuje realizácia zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni, a o zapojení komisie COTER do činnosti pracovnej skupiny VR Zelená dohoda na miestnej úrovni . VR v rámci svojej priority Budovanie odolných spoločenstiev zriadil pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni , ktorej cieľom je umiestniť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby sa stratégia udržateľného rastu EÚ, ako aj plány obnovy po skončení pandémie COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a konkrétnych projektov pre každé územie. V snahe inšpirovať a urýchliť opatrenia bola v rámci iniciatívy Zelená dohoda na miestnej úrovni vytvorená online mapa  s 200 osvedčenými postupmi.

Diskutovalo sa aj o výhľadovom stanovisku na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 , ktoré vypracovala Joke Schauvliege (BE/EĽS) , poslankyňa Flámskeho parlamentu. Zámerom bolo vyzdvihnúť kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych samospráv v reakcii na krízu. Stanovisko si kladie za cieľ poskytnúť odporúčania inštitúciám EÚ a prispieť tak k úspešnej obnove a posilneniu odolnosti EÚ voči budúcim krízam na základe reálnych údajov z miestnej a regionálnej úrovne.

Kľúčovú rolu pri príprave dlhodobej vízie cezhraničnej spolupráce budú zohrávať aj skúsenosti rôznych úrovní verejnej správy. Začala sa verejná konzultácia v rámci Európskej cezhraničnej aliancie občanov , ktorej cieľom je zlepšiť život občanov EÚ žijúcich v pohraničných regiónoch.

Kontakt

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023