Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posilnenie územnej spolupráce v Európe: najlepšia voľba pre našu spoločnú budúcnosť  

Úvodník predsedu Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinza Lambertza a predsedníčky vlády Baleárskych ostrovov, členky VR a predsedníčky Euroregiónu Pyreneje – Stredozemie Franciny Armengol pri príležitosti 9. výročného zasadnutia platformy Európskych zoskupení územnej spolupráce, ktoré sa uskutoční 27. septembra 2019 v Palme de Mallorca na Malorke.

Odstraňovanie prekážok a posilňovanie územnej spolupráce medzi členskými štátmi je synonymom európskej integrácie a solidarity. Už od svojho vzniku pred viac ako 60 rokmi podporuje EÚ toto úsilie s cieľom prehlbovať územnú súdržnosť, odstraňovať regionálnu nerovnosť a otvárať jednotný trh. Administratívna záťaž, nedostatok investícií a nedávne politické udalosti, ako napríklad migračná kríza, však mali za následok, že príležitosti, ktoré ponúka územná spolupráca, ešte neboli v plnej miere využité.

Keďže 150 miliónov ľudí, resp. 30 % obyvateľov EÚ, žije v regiónoch na vnútorných hraniciach, pre integritu jednotného trhu a európsku integráciu má zásadný význam, aby existovala spolupráca v oblastiach, ako je udržateľný rozvoj, doprava, zdravotníctvo a kultúra. Ochrana, podpora a investovanie do cezhraničnej spolupráce prospieva nielen pohraničným spoločenstvám, ale aj Európskej únii ako celku. EU za posledných viac ako 30 rokov podporovala cezhraničnú spoluprácu prostredníctvom politík a programov, ako je Európska územná spolupráca a regionálne fondy EÚ (politika súdržnosti).

Euroregióny a  európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) — v rámci ktorých spolupracujú dva alebo viaceré regióny z rôznych členských štátov EÚ v oblastiach spoločného hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a politického záujmu — zohrávali osobitne dôležitú úlohu pri prehlbovaní integrácie v Európe.

Euroregión Pyreneje – Stredozemie , ktorý vznikol v októbri 2004, podporuje územnú spoluprácu medzi Katalánskom, Baleárskymi ostrovmi a Occitániou s cieľom stať sa inovačným a udržateľným euroregiónom. Takisto sa vďaka nemu oživuje politická a kultúrna identita. Tento euroregión okrem toho pomohol rozbehnúť projekty, ako je napríklad ocenená nemocnica v regióne Cerdanya na francúzsko-katalánskych hraniciach v Pyrenejach – prvá cezhraničná nemocnica v Európe.

Občania v cezhraničných regiónoch môžu byť rôznorodí, pokiaľ ide o ich jazyky a kultúru, často sa však pri dosahovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja stretávajú s podobnými prekážkami. Rozdiely v kompetenciách, štruktúrach a právnych predpisoch často bránia spolupráci medzi pohraničnými regiónmi. Európska komisia uviedla, že úplné odstránenie cezhraničných prekážok by zvýšilo HDP o 8 % a podnikla kroky na zníženie miery byrokracie. Územnú spoluprácu však ohrozujú návrhy, aby sa pre prístup k finančným prostriedkom v pohraničných oblastiach zaviedlo kritérium hustoty obyvateľstva.

EÚ rozvíja nový európsky cezhraničný právny mechanizmus , ktorý umožňuje dvom alebo viacerým miestnym alebo regionálnym orgánom podpísať dohodu a začať cezhraničnú spoluprácu. Tento mechanizmus môže podporiť projekty medzi pohraničnými oblasťami tým, že sa regiónom umožní zohľadňovať právne predpisy v ich príslušných členských štátoch. Je isté, že tieto aj ďalšie opatrenia na podporu regionálnej, územnej, nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce by nový Európsky parlament a Európska komisia mali považovať za prioritu. Je takisto úplne zrejmé, že úspešná cezhraničná spolupráca musí regiónom umožniť plánovať vlastné programy a prijímať vlastné rozhodnutia.

Úspešná územná spolupráca si vyžaduje nielen správnu úroveň politickej vôle a zníženú administratívnu záťaž, ale aj investície. V rámci súčasného rozpočtu EÚ (2014 – 2020) sa takmer 10 miliárd EUR z fondov politiky súdržnosti investovalo do spolupráce medzi regiónmi a z tejto sumy sa na cezhraničné regióny vyčlenilo 6,8 miliardy EUR. Navrhované zníženie finančných prostriedkov vyčlenených na územnú spoluprácu z 2,75 % na 2,5 % by oslabilo úsilie vytvoriť stratégie hospodárskeho rozvoja a podporiť európsku solidaritu.

S príchodom nového Európskeho parlamentu a Komisie musí Európska únia všetko svoje úsilie sústrediť na to, aby ukázala európsku solidaritu v praxi a posilnila integráciu. Ak má EÚ poraziť populizmus a reagovať na nové výzvy, ako je globalizácia, nerovnosť, migrácia a zmena klímy, musíme aj naďalej spoločne posilňovať územnú spoluprácu a dosiahnuť, aby sa naše regióny stali hnacou silou udržateľného rastu, z ktorého majú prospech všetci občania v celej Európe.

Kontext

Výročné zasadnutie Platformy pre európsku územnú spoluprácu sa tento rok uskutoční 27. septembra 2019 v Palme de Mallorca na Malorke a organizuje ho Európsky výbor regiónov v spolupráci s EZÚS Euroregión Pyreneje – Stredozemie a vládou Baleárskych ostrovov.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-TERRITORIAL-COOPERATION-IN-EUROPE-THE-BEST-BET-FOR-OUR-COMMON-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023