Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posilnenie dodávok kritických surovín v Európe má zásadný význam pre zelenú dohodu a odolnosť kľúčových priemyselných odvetví  

Akčný plán pre kritické suroviny , ktorý Európska komisia predložila v septembri 2020, je témou stanoviska , o ktorom budú miestni a regionálni lídri diskutovať na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) 18. marca. Mnohé kľúčové európske priemyselné odvetvia, najmä tie, ktoré sú zamerané na technológie budúcnosti, sú vo veľkej miere závislé od kritických surovín, pričom väčšina týchto surovín sa dováža z krajín mimo EÚ. V stanovisku, ktoré vypracovala prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES), sa zdôrazňuje potreba riešiť nadmernú závislosť EÚ od neeurópskych krajín podporou obehového využívania zdrojov, zlepšovaním recyklácie a dodávateľských reťazcov a rozširovaním ťažby kritických surovín v rámci Európskej únie. V stanovisku sa tiež zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy musia zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní budúcich dodávok kritických surovín.

Európska komisia definuje suroviny ako kritické, ak majú kľúčový hospodársky význam a nemožno ich spoľahlivo a udržateľne získavať v rámci Európskej únie (EÚ). Z celosvetového hľadiska sa v EÚ získava alebo vyrába menej ako 5 % kritických surovín , pričom na priemysel v EÚ pripadá približne 20 % celosvetovej spotreby kritických surovín. Bezpečné a spoľahlivé dodávky kritických surovín sú nevyhnutné pre kľúčové európske priemyselné odvetvia, ako je automobilový a oceliarsky priemysel a sektor zdravotníctva, ktoré zamestnávajú milióny európskych občanov. EÚ je osobitne závislá od dovozu kritických surovín, ktoré sú kľúčovými zložkami technológií budúcnosti, ako sú batérie alebo obnoviteľné zdroje energie, ktoré prispievajú k ekologickej transformácii v Európe. Dopyt po týchto zdrojoch bude v nasledujúcich desaťročiach naďalej prudko rásť.

Spravodajkyňa a prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES) uviedla, že „moderné ekonomiky s dlhými hodnotovými reťazcami nemôžu fungovať bez spoľahlivých, bezpečných, konkurencieschopných a environmentálne šetrných dodávok surovín. Musíme chrániť prístup EÚ ku kritickým surovinám prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov, udržateľných výrobkov a inovácií. Bezpečné a spoľahlivé dodávky kritických surovín, ktorých obstarávanie musí byť aj environmentálne a sociálne zodpovednejšie, je nevyhnutné nielen pre európske priemyselné odvetvia a milióny pracovných miest, ktoré sú od nich závislé, ale aj pre úspešné vykonávanie Európskej zelenej dohody.“

V stanovisku sa zdôrazňuje, že miestne a regionálne samosprávy musia zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní budúcich dodávok kritických surovín, keďže sú priamo zodpovedné za schvaľovanie priemyselných projektov zahŕňajúcich využívanie alebo ťažbu kritických surovín v EÚ a za dohľad nad nimi. V stanovisku sa takisto vyzýva na výrazné posilnenie recyklačnej kapacity v rámci EÚ. Okrem toho by sa malo diverzifikovať obstarávanie kritických surovín z tretích krajín a mala by sa politicky a finančne podporovať domáca ťažba kritických surovín s cieľom znížiť závislosť EÚ od dovozu z krajín mimo EÚ. Tento bod je obzvlášť dôležitý pre súčasné alebo bývalé európske banské regióny, ktoré by mali preskúmať, či v ich regióne existujú príležitosti na ťažbu surovín.

VR víta vytvorenie Európskej aliancie pre suroviny , ktorá je otvorená všetkým relevantným zainteresovaným stranám vrátane regiónov a ktorú oznámila Európska komisia spolu so svojím akčným plánom.

Konečný výsledok hlasovania o stanovisku bude oznámený na záver plenárneho zasadnutia 19. marca.

Kontext:

Európska komisia v septembri 2020 uverejnila akčný plán pre kritické suroviny . Komisia každé tri roky uverejňuje zoznam kritických surovín v EÚ. V roku 2020 bolo 30 surovín klasifikovaných ako kritických vrátane viacerých takých, ktoré nadobúdajú čoraz väčší význam v energetike, ako je lítium a kobalt. V roku 2011 bolo len 14 materiálov definovaných ako kritických. Zoznam týchto surovín a ďalšie informácie o nich nájdete tu . Európska komisia uverejnila aj výhľadovú štúdiu o kritických surovinách pre strategické technológie a odvetvia v EÚ.

Komisia okrem akčného plánu zriadila aj Európsku alianciu pre suroviny , aby tak spojila priemysel, členské štáty, regióny a občiansku spoločnosť s cieľom znížiť závislosť Európy od obstarávania kritických surovín z tretích krajín.

Rozhovor so spravodajkyňou Isolde Ries si môžete prečítať tu .

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023