Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia Výboru regiónov ‎ prednesie predseda Lambertz príhovor o stave Európskej únie ‎  
Na plenárnom zasadnutí VR ( #CoRplenary ) sa zúčastnia predseda Európskeho parlamentu, podpredsedovia Európskej komisie a komisár pre zamestnanosť, keďže výbor prijme uznesenie o ekologickom dohovore EÚ .

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz prednesie 4. decembra v rámci diskusie s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim svoj tretí prejav o stave Únie – Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest . Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia VR v ňom vyjadrí, čo naše regióny a mestá očakávajú v novom funkčnom období EÚ. Členovia VR budú okrem iného diskutovať s novým komisárom Nicolasom Schmitom o tom, ako upevniť sociálne práva, a po diskusii s výkonným podpredsedom Komisie Fransom Timmermansom prijmú uznesenie o Európskom ekologickom dohovore.

3. decembra, 9.00 hod. – nová komisárka pre vnútorné záležitosti EÚ bude s vedúcimi predstaviteľmi miest diskutovať o integrácii migrantov

VR a Európska komisia usporiadajú konferenciu na tému „Podporovať regióny, mestá a vidiecke oblasti pri integrácii migrantov“. Predseda Lambertz a komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson sa zúčastnia na konferencii o činnosti na miestnej úrovni (Go Local) . VR podporuje výzvu Komisie, aby sa zvýšili finančné prostriedky na integračné projekty, a prostredníctvom iniciatívy #regions4integration , ktorú odštartoval v apríli, sa usiluje prepojiť činnosti na miestnej, regionálnej a európskej úrovni.

Plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (#CoRPlenary), 4. – 5. decembra, Európsky parlament

4. decembra,15.00 hod.: Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest

Predseda Lambertz v  príhovore, ktorý prednesie v prítomnosti predsedu Európskeho parlamentu Davida Sassoliho, predostrie očakávania miest a regiónov v novom funkčnom období EÚ 2019 – 2024, okrem iného v súvislosti s dlhodobým rozpočtom EÚ. Zároveň načrtne, akým spôsobom regióny a mestá prispejú ku Konferencii o budúcnosti Európy , ktorú avizovala predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen a ktorá sa má uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch rokov .

4. decembra, 17.30 hod.: oslavy 25. výročia založenia Európskeho výboru regiónov

Oslavy 25. výročia založenia VR budú príležitosťou zamyslieť sa nad minulosťou i budúcnosťou výboru. Na diskusii počas plenárneho zasadnutia sa zúčastnia viacerí bývalí predsedovia VR a významní hostia: Luca Jahier , predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru, Maroš Šefčovič , podpredseda Európskej komisie, Eva Maydell, poslankyňa EP a členka vedenia platformy EU40, a  Monika Wulf-Mathies , bývalá komisárka pre regionálnu politiku.

5. decembra, 9.00 hod.: Regióny a mestá stanovia požiadavky v súvislosti s ekologickým dohovorom EÚ

Po diskusii s výkonným podpredsedom Komisie Timmermansom prijme VR uznesenie o príspevku regiónov a miest k ekologickému dohovoru, ktorý by mal byť podľa očakávaní novou hlavnou politikou Európskej komisie v oblasti klímy.

Svoje požiadavky na EÚ v súvislosti s politikou v oblasti klímy predloží počas diskusie v pléne aj skupina mladých miestnych politikov z celej Európy. Skupina 27 politikov pricestuje do Bruselu na pozvanie VR ( pozri program ). Diskusia sa uskutoční len krátko predtým, ako sa VR pripojí k delegácii EÚ na rokovaniach o klíme COP 25 v Madride.

5. decembra, 10.30 hod.: Sociálne práva v centre pozornosti regiónov a miest EÚ

Novovymenovaný komisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit vysvetlí vo svojom príhovore členom VR svoju predstavu o budúcnosti práce a o tom, ako v nadchádzajúcich rokoch posilniť sociálne práva.

Celá diskusia na plenárnom zasadnutí (#CoRplenary) sa bude vysielať naživo .

Stanoviská, ktoré majú byť prijaté na plenárnom zasadnutí (#CoRplenary):

Európsky rámec regulačných riešení pre kolaboratívne hospodárstvo , hlavný spravodajca: Peter Florianschütz (AT/SES)

Práca v platformách – miestne a regionálne regulačné výzvy , spravodajca: Dimitrios Birmpas (EL/SES)

Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020 , spravodajca: Juraj Droba (SK/EKR)

Makroregionálna stratégia pre Karpaty , hlavný spravodajca: Władysław Ortyl (PL/EKR)

Zlepšenie administratívnej kapacity miestnych a regionálnych samospráv s cieľom posilniť investície a štrukturálne reformy v rokoch 2021 – 2027 , spravodajkyňa: Manuela Bora (IT/SES)

Akčný plán proti dezinformáciám , spravodajca: Randel Länts (EE/SES)

Miestne a regionálne samosprávy formujúce budúcnosť Východného partnerstva , hlavný spravodajca: Tadeuš Andžejevski (LT/EKR)

Potenciál odvetvia železničnej dopravy pri dosahovaní priorít politiky EÚ , spravodajca: Pascal Mangin (FR/EĽS)

Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2018 , spravodajca: Dominique Leveque (FR/SES)

Plenárne zasadnutie – praktické informácie:

Miesto konania: Európsky parlament, budova Paul-Henri Spaak, hlavná rokovacia sála (Hemicycle)

Dátum: streda 4. decembra od 14.45 do 19.00 hod. a štvrtok 5. decembra od 9.00 do 13.00 hod.

Podkladový materiál: Program plenárneho zasadnutia a  dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023