Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Stav Európskej únie: ‎ prístup zhora nadol znemožní Európskej únii plniť svoje sľuby ‎ a nepriblíži ju k občanom  

Príhovor: Apostolos Tzitzikostas, predseda Európskeho výboru regiónov

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas sa vyjadril k  dnešnému prejavu o stave Únie , ktorý predniesla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen:

„V prejave o stave Únie sa správne poukazuje na to, že Európska únia prejavila v reakcii na pandémiu väčšiu solidaritu a dokázala efektívne konať. V celej Európe by sme mali uznať neuveriteľné spoločné úsilie vlád, priemyslu a verejných služieb zabezpečiť vakcíny pre všetky regióny a mestá. Okrem toho výbor plne podporuje priority, ktoré boli dnes stanovené. Keďže máme ako Únia k dispozícii bezprecedentný objem prostriedkov v rámci rozpočtu a plánu obnovy, musíme teraz spoločne investovať, aby sme zabezpečili spoločnú obnovu a súbežne urýchlili klimatickú a digitálnu transformáciu.

Tieto spoločné ciele sa nám ale nepodarí dosiahnuť prístupom zhora nadol. EÚ musí reagovať na reálne potreby ľudí tam, kde žijú a pracujú. Jedine uplatnením prístupu zdola nahor môže Európa uspieť a znovu získať skutočnú podporu občanov. Pandémia a nedávne povodne a požiare zasiahli do života našich komunít a milión európskych miestnych a regionálnych lídrov pracovalo v prvej línii spolu s verejnými a pohotovostnými službami v snahe zachrániť ľudské životy a hospodárstvo. Ak miestni aktéri, ktorí sú zodpovední za uplatňovanie 70 % všetkých právnych predpisov EÚ, nebudú zapojení do navrhovania a zavádzania národných plánov obnovy a odolnosti, obnova Európe bude ohrozená. Zelená dohoda sa stane skutočnosťou, len ak sa bude realizovať na miestnej a regionálnej úrovni v spolupráci s miestnymi volenými politikmi. Inak to nepôjde. Ak sa Konferencia o budúcnosti Európy nedostane do všetkých miestnych komunít v EÚ, hrozí, že bude len súťažou krásy medzi bruselskými inštitúciami.

Dnešný prejav bol premárnenou príležitosťou uznať rozhodujúcu úlohu miestnych aktérov a ponúknuť novú víziu riadenia, vďaka ktorej bude EÚ účinnejšia a bližšia ľuďom. Európa už ďalej nemôže zostať abstraktným projektom realizovaným zhora, ale musí vytvoriť skutočné partnerstvo s tými, ktorí sú základnými piliermi nášho „európskeho domu demokracie“, a to sú regionálni a miestni volení politici – predsedovia, starostovia a členovia zastupiteľstiev. Túto pravdu nemožno ignorovať, ak chceme pre našich ľudí spoločne vybudovať prosperujúcejšiu, spravodlivejšiu a odolnejšiu budúcnosť. Svoje úsilie o obnovenie rovnováhy zdvojnásobíme prostredníctvom úlohy, ktorú ako zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv zohráme na Konferencii o budúcnosti Európy teraz na jeseň.“

12. októbra Európsky výbor regiónov zverejní svoje hodnotenie stavu regiónov a miest EÚ

Európsky výbor regiónov predstaví 12. októbra 2021 svoj Výročný regionálny a miestny barometer EÚ , v ktorom poskytne prehľad o mnohých dôsledkoch pandémie v regiónoch a mestách EÚ a odhalí, aké veľké rozdiely existujú v rámci našej Únie a v jednotlivých členských štátoch. Barometer ďalej ukáže, ako tzv. nožnicový efekt pandémie zasiahol miestne a regionálne financie, ako naše regióny a mestá napredujú – alebo zápasia – v snahe zvládnuť zelenú a digitálnu transformáciu, ako sa skomplikovala úloha vyrovnať hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi a ako regióny a mestá modernizujú miestnu demokraciu. Vďaka najrozsiahlejšiemu prieskumu, aký sa kedy medzi 1,15 milióna miestnych a regionálnych politikov v EÚ uskutočnil, predstaví barometer názory politikov, ktorí každodenne budujú Európsku úniu vo svojej miestnej komunite.

Kontakt :

Michele Cercone

Tel.: +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :