Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Sociálna Európa a demografické zmeny, hlavné priority komisie SEDEC v roku 2020  

Komisia SEDEC v Európskom výbore regiónov začala svoje nové funkčné obdobie diskusiou o iniciatívach Európskej komisie zameraných na sociálny rozmer EÚ. Jej členovia prijali na schôdzi 24. februára stanovisko, v ktorom naliehavo vyzývajú, aby sa demografické výzvy riešili na všetkých úrovniach verejnej správy a vo všetkých politikách EÚ. Tieto dve témy patria medzi hlavné priority pracovného programu komisie SEDEC na rok 2020 .

Európska únia v januári uverejnila oznámenie s názvom Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie , v ktorom sa stanovuje všeobecný rámec pre nadchádzajúce legislatívne iniciatívy v oblasti sociálnej politiky, ako sú tie, ktoré súvisia so spravodlivými minimálnymi mzdami, európskym systémom zaistenia v nezamestnanosti a obnovenou zárukou pre mladých ľudí. Generálny riaditeľ Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Joost Korte zdôraznil, že je potrebné reagovať na rýchle zmeny spôsobené zmenou klímy a digitalizáciou, ako aj demografiou (vyľudňovaním) a vplyvom globalizácie. Vyjadril sa tiež k otázke postavenia pracovníkov platforiem.

Členka mestského zastupiteľstva v Kerave Anne Karjalainen (FI/SES), ktorá bola začiatkom februára na začiatku nového 5-ročného funkčného obdobia VR zvolená za predsedníčku komisie SEDEC, uviedla, že „vykonávať Európsky pilier sociálnych práv znamená zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre všetkých, zvýšiť počet ľudí v práci a ponúknuť kvalitné pracovné miesta, prijať vhodné opatrenia na zníženie chudoby, chrániť mládež a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých. Regióny a mestá súhlasia s týmito cieľmi a zdôrazňujú, že na vypracovanie účinných politík je potrebné lepšie monitorovanie na miestnej a regionálnej úrovni.“

Európska komisia neskôr v tomto roku uverejní novú správu o dôsledkoch demografických zmien a zelenú knihu o starnutí. V  návrhu stanoviska VR na tému Demografické zmeny: návrhy na meranie a riešenie ich negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ sa upozorňuje na to, že starnutie obyvateľstva, nízka miera plodnosti a zhoršujúce sa nerovnomerné rozloženie obyvateľstva si vyžadujú súdržnú politickú reakciu na všetkých úrovniach riadenia a vo všetkých politikách EÚ. Na najbližšom plenárnom zasadnutí VR 25. – 26. marca budú prijaté odporúčania, ktoré vypracoval spravodajca a člen miestnej samosprávy Tahitótfalu János Ádám Karácsony (HU/EĽS).

Okrem toho komisia SEDEC pripravuje stanovisko na tému Regionálny prehľad výsledkov inovácie , ktorý poskytuje komparatívne hodnotenie výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie v celej EÚ, a stanovisko k  Bielej knihe o umelej inteligencii , ktorú nedávno uverejnila Európska komisia. Spravodajcom prvého uvedeného stanoviska je generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra Mikel Irujo (ES/EA) a druhého stanoviska člen mestskej rady v Emmene Guido Rink (NL/SES).

Komisia SEDEC je komisia VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru. Je jednou zo šiestich tematických komisií VR.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023