Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Sociálna Európa a demografické zmeny, hlavné priority komisie SEDEC v roku 2020  

Komisia SEDEC v Európskom výbore regiónov začala svoje nové funkčné obdobie diskusiou o iniciatívach Európskej komisie zameraných na sociálny rozmer EÚ. Jej členovia prijali na schôdzi 24. februára stanovisko, v ktorom naliehavo vyzývajú, aby sa demografické výzvy riešili na všetkých úrovniach verejnej správy a vo všetkých politikách EÚ. Tieto dve témy patria medzi hlavné priority pracovného programu komisie SEDEC na rok 2020 .

Európska únia v januári uverejnila oznámenie s názvom Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie , v ktorom sa stanovuje všeobecný rámec pre nadchádzajúce legislatívne iniciatívy v oblasti sociálnej politiky, ako sú tie, ktoré súvisia so spravodlivými minimálnymi mzdami, európskym systémom zaistenia v nezamestnanosti a obnovenou zárukou pre mladých ľudí. Generálny riaditeľ Európskej komisie pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Joost Korte zdôraznil, že je potrebné reagovať na rýchle zmeny spôsobené zmenou klímy a digitalizáciou, ako aj demografiou (vyľudňovaním) a vplyvom globalizácie. Vyjadril sa tiež k otázke postavenia pracovníkov platforiem.

Členka mestského zastupiteľstva v Kerave Anne Karjalainen (FI/SES), ktorá bola začiatkom februára na začiatku nového 5-ročného funkčného obdobia VR zvolená za predsedníčku komisie SEDEC, uviedla, že „vykonávať Európsky pilier sociálnych práv znamená zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň pre všetkých, zvýšiť počet ľudí v práci a ponúknuť kvalitné pracovné miesta, prijať vhodné opatrenia na zníženie chudoby, chrániť mládež a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých. Regióny a mestá súhlasia s týmito cieľmi a zdôrazňujú, že na vypracovanie účinných politík je potrebné lepšie monitorovanie na miestnej a regionálnej úrovni.“

Európska komisia neskôr v tomto roku uverejní novú správu o dôsledkoch demografických zmien a zelenú knihu o starnutí. V  návrhu stanoviska VR na tému Demografické zmeny: návrhy na meranie a riešenie ich negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ sa upozorňuje na to, že starnutie obyvateľstva, nízka miera plodnosti a zhoršujúce sa nerovnomerné rozloženie obyvateľstva si vyžadujú súdržnú politickú reakciu na všetkých úrovniach riadenia a vo všetkých politikách EÚ. Na najbližšom plenárnom zasadnutí VR 25. – 26. marca budú prijaté odporúčania, ktoré vypracoval spravodajca a člen miestnej samosprávy Tahitótfalu János Ádám Karácsony (HU/EĽS).

Okrem toho komisia SEDEC pripravuje stanovisko na tému Regionálny prehľad výsledkov inovácie , ktorý poskytuje komparatívne hodnotenie výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie v celej EÚ, a stanovisko k  Bielej knihe o umelej inteligencii , ktorú nedávno uverejnila Európska komisia. Spravodajcom prvého uvedeného stanoviska je generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra Mikel Irujo (ES/EA) a druhého stanoviska člen mestskej rady v Emmene Guido Rink (NL/SES).

Komisia SEDEC je komisia VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru. Je jednou zo šiestich tematických komisií VR.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023