Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Záchranná sieť pre obyvateľstvo v boji proti koronakríze  

Kríza spôsobená pandémiou, počas ktorej sa ochorením COVID-19 v Európe nakazilo vyše 11 miliónov ľudí a viac ako 270 tisíc mu podľahlo, poukázala na zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú všetky samosprávy na regionálnej, strednej a miestnej úrovni pri poskytovaní verejných služieb čo najbližšie k občanom. Majú na starosti uplatňovanie všetkých potrebných sanitárnych opatrení na miestnej úrovni, ako sú karanténne opatrenia a vyhľadávanie kontaktov.

Predseda Európskej konfederácie miestnych samospráv strednej úrovne (CEPLI) a člen Európskeho výboru regiónov André VIOLA (FR/SES) vo svojom úvodnom príhovore na konferencii na tému Miestne samosprávy strednej úrovne: záchranná sieť pre naše obyvateľstvo v celosvetovom boji proti kríze COVID-19 vyhlásil, že

„naše územia bezprostredne pociťujú dosah sociálno-ekonomických, environmentálnych, generačných a demografických zmien, ktoré narúšajú udržateľný rozvoj našich spoločností. Koronakríza sa teda objavila v už aj tak ťažkej situácii spôsobenej všetkými výzvami, ktoré som spomenul. Na základe právomocí zverených miestnym samosprávam strednej úrovne riešime vzniknuté problémy priamo s našimi spoluobčanmi, aby sme tieto hospodárske a sociálne dôsledky zmiernili. Nezabúdajme, že Európa bez samospráv na miestnej, strednej a regionálnej úrovni je Európou bez občanov a území, t. j. len bezduchý projekt bez budúcnosti.“

V mene najväčšej Európskej konfederácie miestnych samospráv strednej úrovne zastupujúcej župy, okresy, provincie, departementy a všetky podobné územné samosprávy vyzývame členské štáty EÚ a európske inštitúcie, aby:

1. koordinovali opatrenia v celej EÚ a zmobilizovali primeranú finančnú a zdravotnícku podporu pre miestne a regionálne samosprávy v ich boji proti pandémii COVID-19;

2. poskytli miestnym samosprávam strednej úrovne priamy prístup k novým možnostiam financovania v rámci nástroja NextGenerationEU s cieľom zmierniť dosah negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov koronakrízy;

3. spolu s Európskym výborom regiónov zapojili miestne samosprávy strednej úrovne do budúcich rokovaní o Únii zdravia EÚ, ako aj do Konferencie o budúcnosti Európy.

Ako na konferencii poznamenal predseda VR Apostolos Tzitzikostas , „ predsedovia regiónov a miestni vedúci predstavitelia z každého mesta, provincie a župy v Európe sú nedocenení hrdinovia, ktorí chránia životy a ekonomiky . Naliehavo však potrebujú investície: oneskorenia pri schvaľovaní rozpočtu EÚ a plánov obnovy ohrozujú životy ľudí a našu Úniu. A povedzme si na rovinu: plán obnovy, ktorý reaguje len na potreby na národnej úrovni, zlyhá. Regionálne a miestne samosprávy zodpovedajú za polovicu verejných investícií EÚ a tretinu verejných výdavkov, ktoré musia zamerať tak, aby vyhovovali skutočným potrebám ich komunít.

Priama finančná pomoc pre samostatne zárobkovo činné osoby, verejné budovy poskytnuté k dispozícii zdravotníckemu personálu, riadiace výbory na zabezpečenie efektívnej hospodárskej obnovy, každodenné informovanie obyvateľstva – kríza COVID-19 opäť ukázala, že provincie sú dôležitými štrukturálnymi prvkami našich území a majú najlepšie predpoklady na to, aby zmierňovali dosah závažných otrasov v hospodárskej, sociálnej a zdravotnej oblasti a pomáhali občanom prekonať núdzové situácie, “ zdôraznil predseda združenia Partenalia, predseda zastupiteľstva provincie Orense (Španielsko) a podpredseda konfederácie CEPLI Manuel BALTAR .

Člen VR Luca MENESINI podotkol, že „ počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 sa talianske provincie podieľali na riadení núdzovej situácie. V roku 2020 sa rozpočet, ktorý provincie vyčlenili na investície, zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 14 %, čo významne prispelo k obnove. Táto kríza nám poskytla príležitosť zamyslieť sa nad novým modelom rozvoja v súlade s usmerneniami EÚ, avšak ústrednú úlohu v ňom musia zohrávať miestne samosprávy.

„Kríza spôsobená koronavírusom opäť ukazuje, aké dôležité je, aby sme výzvam v Európe čelili spoločne a koordinovane. Izolovať sa od ostatných a naznačovať, že hrozba prichádza zvonku, je nesprávne a môže sa nám to vypomstiť. To, čo teraz potrebujeme, je súdržnosť a solidarita. Teší ma, že mnoho ľudí prejavilo v uplynulých mesiacoch ochotu navzájom si pomáhať. To, čo funguje v malom, sa musí dať uplatniť aj vo veľkom meradle. Len zjednotená Európa dokáže prekonať krízu našej doby, “ upozornil Hauke JAGAU , predseda regiónu Hannover (Nemecko) a hovorca Združenia nemeckých okresov ( Deutscher Landkreistag ).

Provincie sa ocitli zoči-voči závažným, často bezprecedentným výzvam, ktorým museli čeliť, “ pripomenul predseda provincie Hainaut a predseda Združenia valónskych provincií Serge HUSTACHE . „Mohli sa zapojiť do spolupráce na báze otvorenosti a solidarity s inými inštitucionálnymi aktérmi, ktorí takisto zápasili s touto krízou, “ dodal.

Ako pripomenul predseda okresu Bielsko-Biała a predseda Zväzu poľských okresov (ZPP) Andrzej PLONKA , „ z globálneho hľadiska závisí boj proti pandémiám od krokov, ktoré prijmú medzinárodné organizácie, vlády a farmaceutické spoločnosti. Pokiaľ však ide o efektívne riešenie tohto problému, za konkrétne uplatňovanie nevyhnutných opatrení zodpovedajú miestne samosprávy strednej úrovne, pretože ich na to predurčuje územný rozsah ich činnosti. Táto úroveň verejnej správy má v mnohých krajinách na starosti aj nemocnice a dôležité prvky systému krízového riadenia. Jasne to dokazuje aj dnešné zasadnutie konfederácie CEPLI.

Pandémia dala impulz na dosiahnutie výrazného pokroku v rámci digitalizácie, podnietila prehodnotenie politík a financovania EÚ v oblasti solidarity a poukázala na to, že je potrebné vyčleniť primerané rozpočtové prostriedky na obnovu a prenos právomocí na miestne samosprávy strednej úrovne, ktoré sa osvedčili ako záchranná sieť pre obyvateľstvo v čase krízy ,“ podčiarkol predseda Temešvárskej župy (Rumunsko) a člen Európskeho výboru regiónov v rokoch 2007 – 2020 Alin-Adrian NICA . Podľa neho „ musíme tieto príležitosti využiť v náš prospech, inak to bude znamenať, že sme si z toho nevzali žiadne ponaučenie.

Poslanec EP a spoluspravodajca pre VFR na roky 2021 – 2027 Ján OLBRYCHT poukázal na to, že „ vzhľadom na hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou COVID-19 je nevyhnutné, aby sme sa naliehavo dožadovali finančnej podpory. Preto je plán obnovy taký dôležitý z hľadiska predchádzania dôsledkom krízy. Akékoľvek oneskorenie pri prijímaní balíka opatrení EÚ na obnovu by mohlo mať veľmi vážny dosah na nápravu hospodárstva v čase krízy. Treba zdôrazniť, že finančné prostriedky na obnovu hospodárstva budú potrebovať obzvlášť miestne a regionálne samosprávy, ktoré sú v prvej línii boja proti pandémii.

Kontakt:

PressCdR@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY2.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
European Summit of regions and cities: what to look out for on day 2
04.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Deficit 180 mld. EUR v dôsledku pandémie COVID-19 bude mať dosah na verejné služby, varuje VR v regionálnom a miestnom barometri EÚ
Deficit 180 mld. EUR v dôsledku pandémie COVID-19 bude mať dosah na verejné služby, varuje VR v regionálnom a miestnom barometri EÚ
12.10.2021