Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
V plánoch obnovy by sa nemalo zabúdať na vidiecke oblasti  

Na začiatku Týždňa vízie vidieka vyjadrili členovia Výboru regiónov (VR) obavy z toho, že plány Európskej únie, ktoré majú po pandémii COVID-19 pomôcť vybudovať ekologickejšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu, by mohli priniesť menej výhod vidieckym oblastiam. Nasledujúce vyhlásenie, ktoré členovia prijali na schôdzi komisie VR pre prírodné zdroje (NAT), podporila medziskupina Európskeho parlamentu pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti a inteligentné dediny a dôrazne sa v ňom odmietajú všetky plány, ktoré sa neriadia zásadou partnerstva a neboli vypracované v spolupráci s vidieckymi oblasťami.

Pandémia zhoršila mnohé problémy, s ktorými už vidiecke oblasti zápasia, a opäť poukázala na zraniteľnosť týchto regiónov, najmä pokiaľ ide o digitálne pokrytie, kvalitu a poskytovanie zdravotníckych služieb, vzdelávanie, prístup k širokopásmovému internetu, špecifické potreby obyvateľstva, odolnosť distribučných reťazcov a inovačné schopnosti. Je potrebná jasná stratégia, aby sa nestalo, že plány obnovy prehĺbia priepasť medzi zaostávajúcimi vidieckymi komunitami a mestskými oblasťami, ktoré zrýchľujú tempo na ceste k udržateľnosti a digitalizácii. V opačnom prípade hrozí, že premeškáme jedinečnú príležitosť zaistiť hospodársky a sociálny rast v celej Únii a zároveň stratíme podporu budúcich generácií na väčšine jej územia.

Členovia a členky komisie NAT sa obávajú, že:

  • vo väčšine členských štátov regióny, a najmä vidiecke regióny, nie sú dostatočne zapojené do rozhodovania v súvislosti s navrhovaním národných plánov obnovy a odolnosti,
  • vidiecke oblasti by mohli dostať menej prostriedkov z nástroja Next Generation EU vzhľadom na štrukturálny rámec národných plánov obnovy a odolnosti a ich priority z hľadiska opatrení a metód realizácie, a to napriek tomu, že vidiecke regióny pandémia COVID-19 obzvlášť ťažko zasiahla,
  • v mnohých prípadoch sa finančné prostriedky budú prideľovať prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, čo by mohlo vidieckym oblastiam sťažiť prístup k prostriedkom z nástroja Next Generation EU, keďže majú tradične slabšie kapacity a menšiu technickú podporu pri plánovaní a čerpaní finančných prostriedkov EÚ,
  • súčasné vymedzenie vidieckych oblastí pravdepodobne podceňuje ich skutočný rozsah v Európe, keďže sivé zóny medzi vidiekom a mestom s najväčšou pravdepodobnosťou čelia rovnakým výzvam ako vidiecke oblasti.

Členovia a členky komisie NAT vyzývajú:

  • európske inštitúcie a vlády štátov, aby zapojili miestne a regionálne samosprávy do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti: ak majú byť tieto opatrenia účinné, musia mať miestny rozmer,
  • členské štáty, aby viedli politické dialógy so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. Na vidiecke regióny sa nesmie zabúdať a ich potreby sa musia plne uznať a zohľadniť v národných plánoch obnovy a odolnosti;
  • všetkých príslušných inštitucionálnych aktérov, aby pozorne monitorovali využívanie finančných prostriedkov nástroja Next Generation EU na územnej úrovni s cieľom zabezpečiť ich spravodlivé rozdelenie medzi regióny,
  • členské štáty a riadiace orgány, aby vidieckym oblastiam uľahčili a zjednodušili prístup k finančným prostriedkom nástroja Next Generation EU.

Tu nájdete zoznam členov a členiek komisie NAT medziskupiny EP pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti a inteligentné dediny .

Kontakt:

Európsky výbor regiónov

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Medziskupina Európskeho parlamentu pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti a inteligentné dediny

Adam Mouchtar

Tel.: +32 499421655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023