Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rumunská premiérka: Budúci rozpočet EÚ potrebuje silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny a mestá  

Rumunská premiérka Vasilica Viorica Dăncilă predstavila počas diskusie s miestnymi a regionálnymi lídrami, ktorá sa konala 6. februára, priority Európskej únie. Podľa predstaviteľky Rumunska, ktoré prevzalo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ , má v čase rastúceho populizmu mimoriadny význam posilnenie európskej súdržnosti, ktoré potrebuje plnú podporu od všetkým regiónov a miest. V kontexte očakávaného marcového vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, zložitých prebiehajúcich rokovaní o budúcom rozpočte EÚ a blížiacich sa májových volieb do Európskeho parlamentu vyzvala na spoločný záväzok ku konkurencieschopnosti, konvergencii a bezpečnosti a zdôraznila potrebu silnej politiky súdržnosti v rámci viacročného rozpočtu EÚ na obdobie po roku 2020.

Počas svojho otváracieho príhovoru na plenárnom zasadnutí #CoRplenary Európskeho výboru regiónov (VR) predsedníčka vlády Dăncilă zdôraznila, že „Európa čelí mnohým výzvam a je potrebné dať najavo jednotu a solidaritu. Z tohto dôvodu sa rumunské predsedníctvo Rady EÚ zameriava na základné hodnoty súdržnosti vo všetkých jej rozmeroch – politickom, ekonomickom a sociálnom. Všetci musíme vyvinúť úsilie o to, aby sme ukázali skutočné výhody EÚ pre každodenný život občanov. Budúci rozpočet EÚ musí poskytovať správne zdroje na dosiahnutie rastu aj konvergencia. Európska politika súdržnosti je veľmi dôležitá, pretože bez nej by rozdiely na regionálnej a miestnej úrovni boli ešte väčšie. Umožňuje budovať partnerstvá a mosty medzi regiónmi a mestami, predstavuje hlavnú investičnú stratégiu EÚ a postupne sa z nadobudla schopnosť reagovať na nové výzvy. Politika súdržnosti tu musí byť aj v budúcnosti v prospech všetkých miest a regiónov.“

Počas tohto predsedníctva Rady EÚ stojíme pred kľúčovým momentom pre budúcnosť Európy. Vlády na všetkých úrovniach majú spoločný cieľ: obnoviť Európu a zaistiť udržateľnú, inkluzívnu a súdržnú budúcnosť pre všetkých občanov. Na to je potrebné, aby sa zjednotili všetky národné vlády a tisíce miestnych a regionálnych predstaviteľov v celej Európe. Rumunské predsedníctvo správne zdôraznilo, že súdržnosť je základnou európskou hodnotou. Jednoducho povedané, Európska únia nemôže fungovať bez súdržnosti a súdržnosť nebude existovať bez plného zapojenia miest a regiónov,“ uviedol predseda VR Karl-Heinz Lambertz .

Poukazujúc na 8. samit regiónov a miest , ktorý sa bude konať 14. a 15. marca v  Bukurešti , predseda Lambertz pripomenul, že „mestá a regióny potrebujú Úniu práve tak, ako Únia potrebuje mestá a regióny. Či už ide o súdržnosť, základné práva, integráciu alebo udržateľný rozvoj, Únia nedokáže dosahovať výsledky bez podpory na najnižšej úrovni. EÚ musí dať mestám a regiónom možnosť mať väčšie slovo a musí ich lepšie podporiť: to bude hlavným odkazom samitu adresovaným najvyšším predstaviteľom EÚ27, ktorí sa zídu 9. mája v Sibiu.

Záznam z diskusie je k dispozícii na EbS

Fotografie si možno pozrieť vo Flickr galérii VR

Pozrite si propagačné video k samitu

***

„(Ob)Nov(en)áEurópa“: 8. európsky samit miest a regiónov, 14. – 15. marca 2019, Bukurešť, #EULocal

8. európsky samit miest a regiónov sa uskutoční 14. a 15. marca v rumunskej Bukurešti len dva týždne pred očakávaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ku ktorému má dôjsť 29. marca, a dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu. Jeho spoluorganizátormi sú Európsky výbor regiónov, rumunská delegácia vo výbore a rumunské predsedníctvo Rady EÚ.

Rumunské hlavné mesto privíta viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ, ktorí sa zamerajú na príspevok miestnych a regionálnych samospráv EÚ Na podujatí sa tiež zíde 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Pôjde tak o najväčšie politické stretnutie starostov, primátorov, predsedov regiónov a ďalších volených miestnych a regionálnych zástupcov z celej EÚ v tomto roku.

Účastníci samitu, ktorý sa bude konať v duchu hesla „(Ob)Nov(en)á Európa“, sa budú venovať najmä príspevku miestnych a regionálnych vlád k budúcnosti Európy vrátane dosahu brexitu na európske regióny, rokovania o viacročnom rozpočte EÚ na obdobie 2021 – 2027 a na možný dosah na miestne a regionálne samosprávy, ako aj na voľby do Európskeho parlamentu a obnovu dôvery občanov v EÚ.

Na podujatí bude zároveň oficiálne spustená iniciatíva Európskeho výboru regiónov týkajúca sa novej siete regionálnych centier (#RegHub)za účasti 20 regiónov, ktoré sú do nej zapojené.

Ak sa chcete na tomto podujatí zúčastniť, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa čo najskôr zaregistrovali prostredníctvom stránky rumunského predsedníctva Rady EÚ venovanej akreditácii médií (termín: 1. marca). Upozornenie: Akreditáciu médií na toto podujatie budú môcť získať len registrovaní novinári.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023