Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rumunská predsedníčka vlády bude diskutovať s miestnymi a regionálnymi lídrami o budúcnosti Európy  
Na programe plenárneho zasadnutia ( #CoRplenary agenda ) je aj diskusia s členom Komisie pre vzdelávanie Tiborom Navracsicsom. Brusel 6. a 7. februára 2019

Miestni a regionálni politici z celej EÚ privítajú na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) 6. februára rumunskú predsedníčku vlády a zástupkyňu rumunského predsedníctva Rady EÚ Vasilicu Vioricu Dăncilă. Hlavnými diskusnými témami budú okrem iného priority predsedníctva Rady EÚ, zachovanie súdržnosti ako spoločnej európskej hodnoty a budúcnosť EÚ po brexite.

SLEDUJTE #CoRplenary NAŽIVO Dokumenty na plenárne zasadnutie sú dostupné tu

Plenárne zasadnutie sa začne spomienkou na starostu mesta Gdansk a člena VR Pawła Adamowicza , ktorého v januári tohto roka zavraždili. Pri tejto príležitosti bude predstavené uznesenie o  boji proti nenávistným prejavom , ktoré by mali členovia schváliť. Očakáva sa účasť delegácie z Gdanska.

6. februára, 15.15 hod.: Diskusia o budúcich programoch EÚ v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 Európska komisia navrhuje zdvojnásobiť objem finančných prostriedkov vyčlenených na program Erasmus na 30 miliárd EUR. V  návrhu stanoviska VR , ktorý vypracovala Ulrike Hiller (DE/SES), členka senátu Slobodného hanzového mesta Brémy, sa vyzýva na prijatie ďalších opatrení na zlepšenie inkluzívnosti programu. Po diskusii s  Tiborom Navracsicsom , členom Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, prijme politické zhromaždenie aj svoje odporúčania týkajúce sa programu Kreatívna Európa spravodajcu Jánosa Ádama Karácsonyho (HU/EĽS), poslanca miestneho zastupiteľstva obce Taitótfalu.

6. februára, 17.00 hod.: Priority rumunského predsedníctva Rady EÚ a budúcnosť Európy

V januári Rumunsko po prvýkrát od svojho vstupu do EÚ prevzalo rotujúce predsedníctvo EÚ. Rumunská predsedníčka vlády Vasilica Viorica Dăncilă predstaví priority predsedníctva v nasledujúcich šiestich mesiacoch, a to v čase, keď budúcnosť Európy budú formovať dôležité rozhodnutia – ako napríklad očakávané vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ v marci, európske voľby v máji a rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ po roku 2020.

Táto diskusia prichádza iba niekoľko týždňov pred 8. európskym samit regiónov a miest , ktorý sa 14. a 15. marca 2019 uskutoční v Bukurešti. Podujatie spoluorganizuje VR, rumunské predsedníctvo Rady EÚ a Združenia miestnych a regionálnych samospráv Rumunska. Samit nesie názov (Re)New EUrope a zúčastní sa ňom viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ, aby diskutovali o príspevku miestnych a regionálnych samospráv k budúcnosti Európy.

Ďalšie stanoviská/uznesenia, ktoré budú prijaté na plenárnom zasadnutí:

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie , spravodajkyňa: Birgitta Sacrédeus (SV/EĽS )

Umelá inteligencia pre Európu , spravodajca: Jan Trei (EE/EĽS )

Digitalizácia zdravotníctva , spravodajca: Fernando López Miras (ES/EĽS )

Boj proti dezinformáciám na internete: európsky prístup , spravodajca: Olgierd Geblewicz (PL/EĽS )

Príprava 8. environmentálneho akčného programu (EAP) , spravodajca: Cor Lamers (NL/EĽS)

Bezpečnosť cestnej premávky a automatizovaná mobilita , spravodajca: József Ribányi (HU/EĽS )

Zefektívnenie realizácie TEN-T , spravodajca: Michiel Scheffer (NL/ALDE)

Európska pohraničná a pobrežná stráž , hlavná spravodajkyňa: Anna Magyar (HU/EĽS)

Uznesenie na tému Boj proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti , ktoré predložili všetky politické skupiny VR.

Praktické informácie:

Miesto konania : Európsky parlament, budova Paul-Henri SPAAK, hlavná rokovacia sála

Dátum: streda 6. februára od 15.00 do 21.00 hod.; štvrtok 7. februára od 9.00 do 13.00 hod.

Podkladový materiál : Program plenárneho zasadnutia a  dokumenty .

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ROMANIAN-PRIME-MINISTER-DISCUSSES-EUROPE-FUTURE-WITH-LOCAL-REGIONAL-LEADERS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023