Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny musia byť stredobodom európskej hospodárskej politiky  

Poučenie z úsporných opatrení prijatých v nadväznosti na poslednú krízu by malo viesť k zmene súčasných pravidiel správy hospodárskych záležitostí EÚ a podpore verejných investícií

Hlavnou témou prvej schôdze komisie pre hospodársku politiku (ECON) po letnej prestávke bolo nevyhnutné zapojenie miest a regiónov do obnovy Európy, ako aj do formovania nového európskeho systému správy hospodárskych záležitostí po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19.

Členovia komisie ECON na úvod diskutovali o  Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti , nástroji vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške 312,5 mld. EUR a úvery vo výške 360 mld. EUR) určenom na podporu krajín EÚ pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je zahrnutý do nástroja obnovy Next Generation EU vo výške 750 mld. EUR, známeho aj ako Plán obnovy pre Európu .

Hlavným spravodajcom stanoviska na tému Plán obnovy pre Európu v reakcii na pandémiu COVID-19: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej pomoci , ktoré bude prijaté na plenárnom zasadnutí v októbri, je Christophe Rouillon (FR/SES) , starosta obce Coulaines. Uviedol, že „plán obnovy vo výške 750 mld. EUR nám musí umožniť vymaniť sa z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a presmerovať európsky model rozvoja. Ako inštitucionálni zástupcovia miest a regiónov vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že správa je príliš centralizovaná na vnútroštátnej úrovni a že ambície sú z hľadiska udržateľného rozvoja nedostatočné. V spojitosti so štrukturálnymi fondmi politiky súdržnosti sa musíme vyhnúť duplicite a odmeňovaniu jedných na úkor druhých. Fond obnovy, známy ako Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti , môže predstavovať skutočný kvalitatívny skok a posilniť európsku investičnú kapacitu, no bez zapojenia európskych miest a regiónov sa to nepodarí.

Na schôdzi, ktorá sa uskutočnila len na diaľku, účastníci diskutovali aj o textoch vypracovaných dvomi zástupcami vlády Valónska. Členovia komisie ECON hlasovali o návrhu stanoviska na tému Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí , ktoré vypracoval predseda vlády Valónska Elio di Rupo (BE/SES) , a diskutovali o návrhu stanoviska na tému Preskúmanie obchodnej politiky, ktoré vypracoval podpredseda a minister hospodárstva a obchodu Willy Borsus (BE/Renew Europe) . Toto stanovisko má komisia ECON prijať 19. novembra.

Elio di Rupo (BE/EĽS) uviedol, že odklad vykonateľnosti mechanizmov Paktu stability a rastu počas pandémie COVID-19 umožňuje, aby štáty a miestne a regionálne samosprávy reagovali na potreby občanov a podnikov. Pravidlá správy hospodárskych záležitostí sa však musia dôkladne preskúmať, aby sa splnili ambície Európy, ktorá reaguje na očakávania svojich občanov, a aby sa premiestnili kľúčové strategické spoločnosti (zdravie, potraviny atď.). Očakávam, že Európska komisia navrhne ambiciózny text so zameraním na odolnú, digitálnu a udržateľnú Európu.“

Na diskusii sa zúčastnila spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre preskúmanie správy hospodárskych záležitostí Margarida Marques (PT/PES) . So zreteľom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa hlasovanie o texte, ktoré sa uskutoční len na diaľku, ukončí vo štvrtok 1. októbra. Prijatie stanoviska na plenárnom zasadnutí VR je naplánované na 9. – 10. decembra 2020.

Elio Di Rupo a Cristophe Rouillon sa 28. júla prostredníctvom videokonferencie spojili s komisárom EÚ pre hospodárstvo Paolom Gentilonim . Obidve strany zdôraznili, že je dôležité, aby boli miestne a regionálne spoločenstvá stredobodom každého národného plánu obnovy.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas sa predtým 2. júla stretol s komisárom Gentilonim, aby diskutovali o tom, ako čo najlepšie zapojiť regióny a mestá do riadenia nástroja Next Generation EU .

Komisár Gentiloni sa v rámci plenárneho zasadnutia VR v októbri zúčastní na diskusii o odolnosti a obnove.

Členovia tiež diskutovali s Fabianom Zuleegom, výkonným riaditeľom nezávislého think tanku Centrum pre európsku politiku, o vývoji budúcich hospodárskych a obchodných vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako aj o pobrexitovej adaptačnej rezerve. Tento nový osobitný nástroj bol navrhnutý s cieľom čeliť nepredvídaným a nepriaznivým dôsledkom v členských štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ. Podľa záverov mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 budú na pobrexitovú adaptačnú rezervu vyčlenené rozpočtové prostriedky vo výške 5 miliárd EUR na roky 2021 – 2027.

Komisia ECON vymenovala Isolde Ries (DE/SES) , prvú podpredsedníčku krajinského snemu spolkovej krajiny Sársko, za spravodajkyňou pre akčný plán týkajúci sa kritických surovín . Európska komisia predstavila tento akčný plán 3. septembra.

Účinky pandémie COVID-19 v regiónoch EÚ a výzvy, ktorým čelia miestne a regionálne samosprávy, budú predmetom prvého ročného regionálneho a miestneho barometra , ktorý predseda Európskeho výboru regiónov (VR) a predseda gréckeho regiónu stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas predstaví v rámci príhovoru na plenárnom zasadnutí VR 12. októbra. Barometer čerpá zo štúdií vypracovaných na základe konkrétnej požiadavky, ako aj z iného výskumu s cieľom poskytnúť podrobné posúdenie krízy a niektorých dôležitých politických otázok, ktoré nastolil.

Dokumenty na schôdzu

Prihláste sa online na podujatie Európsky týždeň regiónov a miest 2020 .

Kontakt

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)2 282 2440

Mobil: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023