Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá budú zapojené do konferencie o budúcnosti Európy  

Členovia Európskeho výboru regiónov diskutovali 9. decembra o konferencii o budúcnosti Európy a vyjadrili podporu procesu aktívneho načúvania občanom – stálemu mechanizmu dialógu – a výraznému posunu smerom k transparentnejšiemu a otvorenejšiemu spôsobu riadenia. Vyzvali tiež na zapojenie miest a regiónov do konferencie. Túto požiadavku podporil aj poslanec Európskeho parlamentu Daniel Freund, koordinátor skupiny Verts/ALE vo Výbore pre ústavné veci Európskeho parlamentu (AFCO), ktorý uviedol, že zapojenie regiónov a miest bude rozhodujúce pre úspech konferencie. Neskôr v ten istý deň výbor AFCO prijal správu o tom, akú podobu dať konferencii a podporil žiadosť VR o zapojenie do procesu a v prospech stáleho mechanizmu dialógu s občanmi.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vyzvala na zriadenie konferencie o budúcnosti Európy v júli 2019, keď stanovila svoje priority vo funkcii predsedníčky. Cieľom konferencie, ktorá by sa mala začať na jar 2020 a bude trvať dva roky, je dať nový impulz európskemu projektu a posilniť európsku demokraciu. Bude zahŕňať dialógy s občanmi.

Členovia komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti – CIVEX – pracovali na návrhu stanoviska na tému Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi . Ide o kľúčový príspevok VR ku konferencii o budúcnosti Európy. Konečné odporúčania by sa mali prijať na plenárnom zasadnutí VR v máji 2020.

Spravodajkyňa Mireia Borrell Porta (ES/EA), tajomníčka pre vonkajšiu činnosť a Európsku úniu katalánskej vlády, počas rozpravy uviedla: „Nadviazanie stáleho a štruktúrovaného dialógu s občanmi koordinovaného miestnymi a regionálnymi orgánmi nie je len činnosťou v oblasti komunikácie a účasti, ale týka sa predovšetkým demokratického riadenia. Mal by obnoviť komunikačné linky medzi občanmi a EÚ, ktoré sú v súčasnosti narušené a viesť k vývoju administratívnych štruktúr.“

Na schôdzi komisie CIVEX vystúpila aj generálna riaditeľka Európskej komisie pre komunikáciu Pia Ahrenkilde Hansen . Uviedla, že zapojenie VR a jeho členov bude dôležité s cieľom vytvoriť podmienky na úspech, zvýšiť dosah konferencie a osloviť občanov.

Poslanec Európskeho parlamentu Daniel Freund (DE/Verts-ALE), ktorý je členom pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre konferenciu o budúcnosti Európy, uviedol: „Stále sme vo fáze navrhovania, ako presne bude Európsky výbor regiónov zastúpený na konferencii o budúcnosti EÚ. V rámci celkového plánovania konferencie by mali byť vypočutí zástupcovia európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne. Sme otvorení diskusii a zapojeniu miestnych a regionálnych politikov do diskusie.“

Neskôr v ten istý deň výbor AFCO Európskeho parlamentu prijal správu o tom, akú podobu dať konferencii o budúcnosti Európy vrátane odporúčaní zapojiť VR do procesu a v prospech stáleho mechanizmu dialógu s občanmi.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023