Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá budú zapojené do konferencie o budúcnosti Európy  

Členovia Európskeho výboru regiónov diskutovali 9. decembra o konferencii o budúcnosti Európy a vyjadrili podporu procesu aktívneho načúvania občanom – stálemu mechanizmu dialógu – a výraznému posunu smerom k transparentnejšiemu a otvorenejšiemu spôsobu riadenia. Vyzvali tiež na zapojenie miest a regiónov do konferencie. Túto požiadavku podporil aj poslanec Európskeho parlamentu Daniel Freund, koordinátor skupiny Verts/ALE vo Výbore pre ústavné veci Európskeho parlamentu (AFCO), ktorý uviedol, že zapojenie regiónov a miest bude rozhodujúce pre úspech konferencie. Neskôr v ten istý deň výbor AFCO prijal správu o tom, akú podobu dať konferencii a podporil žiadosť VR o zapojenie do procesu a v prospech stáleho mechanizmu dialógu s občanmi.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vyzvala na zriadenie konferencie o budúcnosti Európy v júli 2019, keď stanovila svoje priority vo funkcii predsedníčky. Cieľom konferencie, ktorá by sa mala začať na jar 2020 a bude trvať dva roky, je dať nový impulz európskemu projektu a posilniť európsku demokraciu. Bude zahŕňať dialógy s občanmi.

Členovia komisie pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti – CIVEX – pracovali na návrhu stanoviska na tému Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi . Ide o kľúčový príspevok VR ku konferencii o budúcnosti Európy. Konečné odporúčania by sa mali prijať na plenárnom zasadnutí VR v máji 2020.

Spravodajkyňa Mireia Borrell Porta (ES/EA), tajomníčka pre vonkajšiu činnosť a Európsku úniu katalánskej vlády, počas rozpravy uviedla: „Nadviazanie stáleho a štruktúrovaného dialógu s občanmi koordinovaného miestnymi a regionálnymi orgánmi nie je len činnosťou v oblasti komunikácie a účasti, ale týka sa predovšetkým demokratického riadenia. Mal by obnoviť komunikačné linky medzi občanmi a EÚ, ktoré sú v súčasnosti narušené a viesť k vývoju administratívnych štruktúr.“

Na schôdzi komisie CIVEX vystúpila aj generálna riaditeľka Európskej komisie pre komunikáciu Pia Ahrenkilde Hansen . Uviedla, že zapojenie VR a jeho členov bude dôležité s cieľom vytvoriť podmienky na úspech, zvýšiť dosah konferencie a osloviť občanov.

Poslanec Európskeho parlamentu Daniel Freund (DE/Verts-ALE), ktorý je členom pracovnej skupiny Európskeho parlamentu pre konferenciu o budúcnosti Európy, uviedol: „Stále sme vo fáze navrhovania, ako presne bude Európsky výbor regiónov zastúpený na konferencii o budúcnosti EÚ. V rámci celkového plánovania konferencie by mali byť vypočutí zástupcovia európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne. Sme otvorení diskusii a zapojeniu miestnych a regionálnych politikov do diskusie.“

Neskôr v ten istý deň výbor AFCO Európskeho parlamentu prijal správu o tom, akú podobu dať konferencii o budúcnosti Európy vrátane odporúčaní zapojiť VR do procesu a v prospech stáleho mechanizmu dialógu s občanmi.

Share: