Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá môžu zlepšiť „nový spôsob práce“ EÚ  
Podľa názoru zhromaždenia zastupujúceho európske regióny by odkazom odchádzajúcej Európskej komisie mala byť dôležitejšia úloha pre miestne a regionálne samosprávy od začiatku do konca politického cyklu.

Európska komisia by mala zvážiť poskytovanie finančnej podpory pre mechanizmus spätnej väzby, ktorý zaviedol Európsky výbor regiónov. Vyhlásili to miestni a regionálni vedúci predstavitelia 9. októbra v súbore odporúčaní zameraných na zohľadňovanie regionálnych a miestnych perspektív v každej etape politického procesu Európskej únie, a to od koncepcie až po hodnotenie.

Ďalej novej predsedníčke Európskej komisie navrhli, aby zhromaždeniu miestnych a regionálnych samospráv EÚ dala možnosť skôr formovať než len posudzovať pracovný program Komisie a aby ich expertov žiadala o skúmanie právnych predpisov EÚ. Všetky tieto opatrenia by zabezpečili, aby sa riadne zohľadňoval vplyv EÚ na miestnej úrovni. Návrhy vychádzajú zo záverov inštitucionálnej osobitnej skupiny z roku 2018 a  konzultačného procesu v roku 2019.

Olgierd Geblewicz (EĽS/PL), maršálek Západopomoranského vojvodstva a hlavný zástupca poľských maršálkov, bol spravodajcom stanoviska na tému Lepšia tvorba práva: prehľad činností a udržanie záväzku .

Pán Geblewicz povedal: „Ide o praktické návrhy, ktorých cieľom je rozvíjať a udržiavať ústredné dedičstvo odchádzajúcej Európskej komisie: jej snahu o lepšie partnerstvo so všetkými úrovňami verejnej správy s cieľom vytvárať účinnejšie a efektívnejšie právne predpisy. Prvý podpredseda Frans Timmermans skutočne chápe význam spolupráce s regiónmi a mestami a minulý rok sa zasadzoval za nový spôsob práce pre EÚ. Dnešné návrhy VR uvádzajú nové a veľmi konkrétne spôsoby, ako do každodenného fungovania rozhodovacích a výkonných orgánov EÚ preniesť regionálne a miestne hľadisko.“

A dodal: „Naším spoločným záujmom je splniť strategické ciele EÚ spôsobmi, ktoré zohľadnia veľkú rozmanitosť situácií a kultúr v Európe. Toto úsilie o dosiahnutie čo najväčšej jednoty a čo najväčšej rozmanitosti pri súčasnom dosahovaní účinných politických výsledkov – jedným slovom subsidiarita – je výzvou a spôsobuje náklady. Minuloročná práca osobitnej skupiny a tohtoročné zhodnotenie ukazujú, že úsilie prináša ovocie, a to pokiaľ ide o výsledky, ako aj politiku. V minulosti sa EÚ pri navrhovaní politík sústredila na zhromažďovanie informácií od regiónov a miest, subsidiarita by sa však mala týkať aj monitorovania toho, ako právne predpisy fungujú v praxi. Chceme vyplniť túto medzeru, ako aj odstrániť ďalšie slabé miesta v tvorbe politiky. Chceme zabezpečiť, aby partnerstvo s regiónmi a mestami EÚ nebolo len technickou a legalistickou záležitosťou, ale zásadou, ktorá formuluje a obohacuje činnosti EÚ.“

Európsky výbor regiónov spustil v marci 2019 Sieť regionálnych centier na posudzovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ , ktorá počas dvojročnej pilotnej fázy skúmala vplyv politiky EÚ na miestne a regionálne samosprávy v troch oblastiach, a to vo verejnom obstarávaní, v kvalite ovzdušia a cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V rámci projektu sa už získali názory na reformu verejného obstarávania od korešpondentov EÚ v 36 regionálnych orgánoch v 16 krajinách a od členov ich sietí. Výsledné posúdenie uplatňovania právnych predpisov , zverejnené v júli tohto roku, poslúžilo pri vypracovaní stanoviska , ktoré bolo prijaté 8. októbra a v ktorom boli síce ocenené zámery EÚ, zistili sa však aj významné nedostatky, pokiaľ ide o vplyv reforiem.

Pán Geblewicz povedal: „Taký projekt, ako je náš mechanizmus regionálnych centier, si vyžaduje čas a peniaze. Jeho výsledkom by však mala byť vysokokvalitná a účinná politika, ktorá rešpektuje miestnu realitu, preukazuje, či sú právne predpisy EÚ prínosom, a odstraňuje niektoré administratívne formality, obmedzenia a hospodárske zaťaženie. Podpredseda Timmermans minulý rok vyjadril svoju politickú podporu našej iniciatíve. Želali by sme si, aby jeho nástupca Maroš Šefčovič našiel financovanie na jej zachovanie a rozvoj, ak bude pilotná fáza úspešná. Ide o budovanie kapacít potrebných na to, aby sa zabezpečil dlhodobý úspech programu Komisie v oblasti lepšej právnej regulácie. Tento projekt opäť ukazuje, že VR môže byť prepojením medzi EÚ a regionálnou a miestnou úrovňou správy a podporou partnerstva.“

V stanovisku sa tiež vyzýva, aby sa na politických a technických fórach vo väčšej miere zohľadňovali odborné znalosti z miestnej a regionálnej úrovne. Tvrdí sa v ňom napríklad, že by sa mal rozšíriť počet členov výboru pre kontrolu regulácie s cieľom zvýšiť jeho informovanosť o vnímaní právnych predpisov EÚ z hľadiska miestnej a regionálnej úrovne a že do platformy REFIT Komisie – čo je ďalší orgán, ktorý sa snaží zlepšiť platné právne predpisy EÚ – by sa mali zapojiť odborníci z týchto úrovní.

Ako sa konštatuje v stanovisku, snaha Komisie dosiahnuť lepšiu a účinnejšiu reguláciu naráža na realitu, v ktorej „počet právnych predpisov sa zvýšil, takže priestor na výklad, ktorý má byť pri vykonávaní smerníc ponechaný, sa zmenšil“.

Európsky parlament 30. septembra schválil vymenovanie komisára Maroša Šefčoviča, súčasného podpredsedu pre energetickú úniu, za podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad na obdobie 2019 – 2024. Komisár Šefčovič počas svojho vypočutia uviedol, že „by sme mali lepšie zapojiť tých, ktorým sú právne predpisy určené, a viac sa snažiť o  aktívnu subsidiaritu , aby sa odstránil všeobecný pocit, že o všetkom sa rozhoduje v Bruseli.“

K tomu dodal: „Posilníme prostriedky, ktorými nás môžu miestne a regionálne samosprávy informovať o záťaži vznikajúcej pri uplatňovaní nových právnych predpisov, ako aj o možnostiach jej zmiernenia.“

Na významnej konferencii, ktorá sa bude konať 22. novembra v talianskom senáte, bude Európsky výbor regiónov pokračovať v konzultáciách o tom, ako zabezpečiť, aby sa príspevky miestnej a regionálnej úrovne zohľadňovali v rozhodovacom procese EÚ.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023