Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálny prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: rebríček vedú regióny severských hlavných miest, obavy však vzbudzujú rozdiely v inovácii  

Región Helsinki-Uusimaa vo Fínsku, štokholmský región vo Švédsku a kodanský región (Hovedstaden) v Dánsku sú podľa regionálneho prehľadu výsledkov inovácií Európskej komisie za rok 2019 uverejneného v pondelok tri najinovatívnejšie regióny v EÚ. Prehľad ukazuje určité zbližovanie v oblasti regionálneho výkonu s klesajúcimi rozdielmi vo výkonnosti medzi väčšinou regiónov EÚ, hoci sa zvýšila priepasť oddeľujúca regióny s najslabšími výsledkami.

Ako v tejto súvislosti skonštatoval prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a predseda regionálnej rady Helsinki-Uusimaa Markku Markkula , „ európsky prehľad výsledkov inovácií a  regionálny prehľad výsledkov inovácií , ktoré vypracovala Európska komisia za rok 2019, ukazujú, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky za sebou stále zlepšuje. Tak to bolo aj v prípade väčšiny regiónov EÚ, z ktorých 159 z 238 si za uplynulých osem rokov zvýšilo svoju výkonnosť. Som veľmi rád, že sa môj región Helsinki-Uusimaa umiestnil na vrchole rebríčka pred našimi škandinávskymi susedmi zo štokholmského a kodanského regiónu.“

„No zatiaľ čo sa v správe Európskej komisie poukazuje na znižovanie rozdielov vo výkonnosti medzi poprednými, výraznými a priemernými inovátormi, niektoré regióny EÚ zaostávajú stále viac a viac. Tieto regióny, ktoré často trpia v dôsledku úniku mozgov a starnúceho obyvateľstva, potrebujú podporu na rozvoj primeraných výskumných infraštruktúr a obnovu svojho výskumného a vedeckého ľudského potenciálu na miestnej úrovni. Potrebujeme silnejšie partnerstvá medzi vedúcimi inovatívnymi regiónmi a ostatnými regiónmi, a to aj v rámci každého členského štátu a medzi regiónmi naprieč Európou. Okrem toho môže EÚ vďaka jasnejším a prístupnejším pravidlám pre program Horizont Európa uľahčiť spravodlivú a transparentnú účasť a dosiahnuť rovnomernejšie rozdelenie excelentnosti po celej Európe,“ zdôraznil Markku Markkula.

„Európa potrebuje viac investícií a priekopníkov, aby zaujala vedúce postavenie vo svete. Ako príklad možno uviesť, že plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja sa môže urýchliť len prostredníctvom účinných partnerstiev s použitím finančných nástrojov EÚ spolu so súkromnými investormi,“ uzavrel podpredseda VR.

Členovia Európskeho výboru regiónov budú s Jyrkim Katainenom, podpredsedom Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, diskutovať o lokalizácii cieľov udržateľného rozvoja na plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň 26. júna.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu