Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálny prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: rebríček vedú regióny severských hlavných miest, obavy však vzbudzujú rozdiely v inovácii  

Región Helsinki-Uusimaa vo Fínsku, štokholmský región vo Švédsku a kodanský región (Hovedstaden) v Dánsku sú podľa regionálneho prehľadu výsledkov inovácií Európskej komisie za rok 2019 uverejneného v pondelok tri najinovatívnejšie regióny v EÚ. Prehľad ukazuje určité zbližovanie v oblasti regionálneho výkonu s klesajúcimi rozdielmi vo výkonnosti medzi väčšinou regiónov EÚ, hoci sa zvýšila priepasť oddeľujúca regióny s najslabšími výsledkami.

Ako v tejto súvislosti skonštatoval prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a predseda regionálnej rady Helsinki-Uusimaa Markku Markkula , „ európsky prehľad výsledkov inovácií a  regionálny prehľad výsledkov inovácií , ktoré vypracovala Európska komisia za rok 2019, ukazujú, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky za sebou stále zlepšuje. Tak to bolo aj v prípade väčšiny regiónov EÚ, z ktorých 159 z 238 si za uplynulých osem rokov zvýšilo svoju výkonnosť. Som veľmi rád, že sa môj región Helsinki-Uusimaa umiestnil na vrchole rebríčka pred našimi škandinávskymi susedmi zo štokholmského a kodanského regiónu.“

„No zatiaľ čo sa v správe Európskej komisie poukazuje na znižovanie rozdielov vo výkonnosti medzi poprednými, výraznými a priemernými inovátormi, niektoré regióny EÚ zaostávajú stále viac a viac. Tieto regióny, ktoré často trpia v dôsledku úniku mozgov a starnúceho obyvateľstva, potrebujú podporu na rozvoj primeraných výskumných infraštruktúr a obnovu svojho výskumného a vedeckého ľudského potenciálu na miestnej úrovni. Potrebujeme silnejšie partnerstvá medzi vedúcimi inovatívnymi regiónmi a ostatnými regiónmi, a to aj v rámci každého členského štátu a medzi regiónmi naprieč Európou. Okrem toho môže EÚ vďaka jasnejším a prístupnejším pravidlám pre program Horizont Európa uľahčiť spravodlivú a transparentnú účasť a dosiahnuť rovnomernejšie rozdelenie excelentnosti po celej Európe,“ zdôraznil Markku Markkula.

„Európa potrebuje viac investícií a priekopníkov, aby zaujala vedúce postavenie vo svete. Ako príklad možno uviesť, že plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja sa môže urýchliť len prostredníctvom účinných partnerstiev s použitím finančných nástrojov EÚ spolu so súkromnými investormi,“ uzavrel podpredseda VR.

Členovia Európskeho výboru regiónov budú s Jyrkim Katainenom, podpredsedom Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, diskutovať o lokalizácii cieľov udržateľného rozvoja na plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň 26. júna.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023