Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
RegHub sa stane súčasťou novej platformy Fit for Future  

Európska komisia sa 11. mája rozhodla posilniť úlohu Európskeho výboru regiónov vo svojej novej platforme Fit for Future (časť programu REFIT) a začleniť do nej (ako jej oficiálnu súčasť) RegHub.

Platforma Fit for Future je expertná skupina na vysokej úrovni, ktorá bude Komisii pomáhať zjednodušovať existujúce právne predpisy EÚ, znižovať administratívnu záťaž pre občanov a podniky a zabezpečovať, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové.

Pre sieť regionálnych centier RegHub ide o významný krok vpred a dôležité inštitucionálne uznanie jej výsledkov počas pilotnej fázy.

Toto uznanie významu RegHub by nebolo možné bez angažovanosti zainteresovaných strán, ktoré sa doteraz zapojili do našich konzultácií. Ďakujeme vám za spoluprácu a blahoželáme k úspechu!


Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022