Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prvá konzultácia s regionálnymi centrami (RegHub) otvorená!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Všetkých 36 kontaktných miest siete regionálnych centier dostalo 22. marca dotazník v rámci prvej konzultácie s touto sieťou prostredníctvom EU Survey. Témou je politika EÚ v oblasti verejného obstarávania, teda veľmi dôležitá problematika pre európske regióny a mestá, pričom otázky sa zameriavajú na vykonávanie smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Do 6. mája do polnoci majú kontaktné miesta čas na to, aby zozbierali odpovede od svojich príslušných zainteresovaných strán, spracovali ich, vyplnili dotazník a doručili ho sekretariátu siete regionálnych centier.

Všetky relevantné informácie budú potom zhrnuté a použité pri príprave správy o vykonávaní smerníc EÚ o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Konečné znenie tejto správy bude zverejnené na tejto internetovej stránke. O našej práci vás budeme priebežne informovať...

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023