Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prvá konzultácia s regionálnymi centrami (RegHub) otvorená!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Všetkých 36 kontaktných miest siete regionálnych centier dostalo 22. marca dotazník v rámci prvej konzultácie s touto sieťou prostredníctvom EU Survey. Témou je politika EÚ v oblasti verejného obstarávania, teda veľmi dôležitá problematika pre európske regióny a mestá, pričom otázky sa zameriavajú na vykonávanie smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Do 6. mája do polnoci majú kontaktné miesta čas na to, aby zozbierali odpovede od svojich príslušných zainteresovaných strán, spracovali ich, vyplnili dotazník a doručili ho sekretariátu siete regionálnych centier.

Všetky relevantné informácie budú potom zhrnuté a použité pri príprave správy o vykonávaní smerníc EÚ o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Konečné znenie tejto správy bude zverejnené na tejto internetovej stránke. O našej práci vás budeme priebežne informovať...

Zdieľať :