Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prvý prieskum bol ukončený!  

Regionálne centrá sa zapojili do prvého prieskumu, ktorý sieť zorganizovala, a to o verejnom obstarávaní. Skontaktovali sa s kľúčovými aktérmi zapojenými do uplatňovania tejto politiky EÚ na miestnej/regionálnej úrovni, aby získali ich názory, a následne poskytli komplexnú odpoveď na dotazník.

Výsledky sú v súčasnosti zhrnuté v implementačnej správe, ktorá bude čoskoro zverejnená.

Zdieľať :