Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska únia musí po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 reformovať svoju správu hospodárskych záležitostí  

Mestá a regióny žiadajú preskúmanie správy hospodárskych záležitostí, ktoré podporí zelenú a digitálnu transformáciu, povzbudí verejné investície a zvýši demokratickú legitimitu projektu EÚ.

Miestne a regionálne samosprávy zdôrazňujú potrebu rozpočtovej flexibility s cieľom podporiť obnovu a odolnosť po súčasnej kríze spôsobenej pandémiou COVID-19. Všeobecná úniková doložka Paktu stability a rastu, ktorá bola v histórii eurozóny prvýkrát aktivovaná v marci 2020, a dočasný rámec štátnej pomoci na úrovni EÚ by sa mali naďalej uplatňovať, kým sa hospodárska situácia v Európe stabilizuje. Táto výzva je obsiahnutá v stanovisku, ktoré dnes predložil na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) Elio di Rupo (BE/SES).

Európsky rámec správy hospodárskych záležitostí má významný vplyv na všetky úrovne správy a konkrétnejšie na miestne a regionálne samosprávy, ktoré sú zodpovedné za takmer tretinu verejných výdavkov a viac ako polovicu verejných investícií v Európskej únii ako celku, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi existujú veľké rozdiely. V stanovisku na tému Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí Európskej únie, ktoré vypracoval predseda vlády Valónska Elio Di Rupo (BE/SES), sa zdôrazňuje, že táto reforma musí zohľadňovať väčšiu potrebu investícií a verejných výdavkov potrebných na podporu prechodu v kľúčových odvetviach zdravotníctva, potravinárstva, dopravy, digitálnych technológií a energetiky. Európska komisia odhaduje, že na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 je potrebných 260 miliárd EUR ročne (približne 1,7 % HDP EÚ).

„Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 vyvolala bezprecedentné hospodárske, sociálne a rozpočtové cunami. Občania v EÚ hrozne trpia následkami pandémie. Naším želaním je preto preskúmať správu hospodárskych záležitostí a prispôsobiť ju realite našich území a regiónov. Keď bude pandémia pod kontrolou, nemôžeme sa vrátiť k stavu ex ante ani pokračovať, ako keby sa nič nestalo,“ zdôraznil spravodajca Elio Di Rupo.

Členovia VR sa nazdávajú, že európsky rámec správy hospodárskych záležitostí je čiastočne zodpovedný za prudký pokles verejných investícií, ku ktorému došlo v dôsledku krízy v eurozóne, pretože nezohľadňuje rozdiel medzi bežnými výdavkami a investičnými výdavkami. Od roku 2009 do roku 2018 sa verejné investície v EÚ celkovo znížili o 20 % (ako podiel HDP). Investície miestnych a regionálnych samospráv klesli takmer o 25 % a o 40 % alebo viac v niekoľkých členských štátoch, ktoré sú najviac postihnuté krízou.

Výbor dôsledne žiada, aby sa verejné výdavky členských štátov a miestnych a regionálnych samospráv na spolufinancovanie programov podporovaných štrukturálnymi a investičnými fondmi nezahŕňali do výpočtu deficitu definovaného v Pakte stability a rastu. Tieto výdavky sú v podstate investíciami všeobecného európskeho záujmu, ktoré majú preukázaný pákový efekt v oblasti udržateľného rastu.

Na tento problém sa upozornilo v rámci prvého celoeurópskeho Výročného regionálneho a miestneho barometra , ktorý bol uverejnený v októbri: kríza má vplyv na príjmy orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni, pretože dochádza k nebezpečnému „nožnicovému efektu“, keď sa výdavky zvyšujú a príjmy klesajú. Zo spoločného prieskumu VR a OECD zároveň vyplynulo, že už v júli požiadalo o dodatočné finančné prostriedky EÚ 13 % vlád na nižšej ako celoštátnej úrovni a 49 % z nich o tom uvažovalo, aby mohli čeliť kríze.

O stanovisku, ktoré vypracoval Elio Di Rupo, sa diskutovalo 8. decembra na prvom plne virtuálnom plenárnom zasadnutí Výboru regiónov (VR) za účasti poslankyne Európskeho parlamentu Margaridy Marques (PT/S&D). Vzhľadom na rokovací poriadok budú výsledky hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a o konečnom znení oznámené 10. decembra na konci zasadnutia.

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-ECONOMIC-GOVERNANCE.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023