Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
(Re)New EUrope: 8. ročník európskeho samitu miest a regiónov ‎ 14. – 15. marca 2019 v Bukurešti  
Viac ako 500 európskych, národných a miestnych politikov načrtne víziu, ako posilniť demokraciu, blízkosť a solidaritu v Európskej únii

Viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ sa stretne 14. – 15. marca v Bukurešti s cieľom prediskutovať budúcnosť Európy a úlohu regiónov a miest v obnovenej Európskej únii. Na samite , ktorý bude niesť názov „(Re)New EUrope“, sa zúčastnia takisto poprední zástupcovia EÚ vrátane rumunského prezidenta Klausa Iohannisa, rumunskej premiérky Viorice Dăncilă, predsedu Európskeho výboru regiónov Karla-Heinza Lambertza, predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Lucu Jahiera a hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera.

Kontext a témy samitu

Samit sa uskutoční v kritickom čase pre EÚ, keď budú mať na formovanie jej budúcnosti vplyv dôležité rozhodnutia, najmä očakávaný odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, májové voľby do Európskeho parlamentu a rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ po roku 2020.

Podujatie spoločne organizujú Európsky výbor regiónov – zhromaždenie miestnych a regionálnych volených zástupcov z Európskej únie –, rumunské predsedníctvo Rady EÚ a rumunské združenia miestnych a regionálnych orgánov a regióny a mestá EÚ na ňom predložia svoju víziu budúcnosti Európy pred stretnutím lídrov EÚ 9. mája v Sibiu.

Program bude pozostávať z hlavných prejavov a zo šiestich tematických diskusií na tieto témy: 1) Sociálna súdržnosť a integrácia v regiónoch a mestách, 2) Regióny a mestá EÚ budujú udržateľnú budúcnosť, 3) Územná súdržnosť s cieľom spojiť občanov EÚ, 4) Aktívna subsidiarita, 5) Posilnenie európskej demokracie a 6) Čo očakávajú mladí miestni a regionálni lídri od EÚ .

Brexit: diskusia s Michelom Barnierom

Očakáva sa, že krátko pred plánovaným termínom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (29. marca) sa hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier zúčastní na samite, aby diskutoval o vplyve brexitu na regióny a mestá EÚ, pomoci EÚ pre tie mestá a regióny, na ktoré bude mať brexit najväčší dosah, ako aj o získaných ponaučeniach pre budúcnosť EÚ. Vzhľadom na načasovanie brexitu a jeho dôsledky pre mestá a regióny, najmä v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, sa diskusia bude venovať dvom štúdiám:

prieskum z roku 2018, ktorý si dal vypracovať VR a EUROCHAMBRES, obsahujúci podrobné informácie o dôsledkoch brexitu na obchod a hospodárstvo v regiónoch a mestách EÚ27 (pozri tlačovú správu ) ;

štúdia vydaná len pred dvomi týždňami pod vedením Univerzity v Birminghame a prezentovaná vo VR, z ktorej vyplýva, že brexit bez dohody by spôsobil rozsiahle škody miestnym hospodárstvam v EÚ aj v Spojenom kráľovstve (pozri tlačovú správu ).

Na samite sa zúčastní 100 mladých volených politikov

Do Bukurešti bolo pozvaných 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Mladí lídri sa podelia o svoje názory na otázky týkajúce sa budúcnosti Európy, na to, ako môže EÚ nadviazať trvalú výmenu s mladými miestnymi a regionálnymi lídrami a čo môžu regióny, mestá, parlamenty a politické strany EÚ urobiť pre zvýšenie angažovanosti týchto mladých zástupcov v európskej politike.

Lepšia právna regulácia EÚ: spustenie siete regionálnych centier

Keďže mestá a regióny sú zodpovedné za vykonávanie dvoch tretín právnych predpisov EÚ, výbor vytvára sieť regionálnych centier (#RegHub) , aby im umožnil ďalej prispievať k monitorovaniu, hodnoteniu a zlepšovaniu právnych predpisov EÚ. Na podujatí sa oficiálne spustí táto iniciatíva za účasti 20 regiónov zapojených do pilotnej fázy (2019 – 2020).

Smerovanie k Sibiu: vyhlásenie zo samitu zhrnie názory regiónov a miest na budúcnosť Európy

Samit vyvrcholí prijatím vyhlásenia miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov s názvom Budovanie EÚ od základu s našimi regiónmi a mestami . Vyhlásenie bude oficiálne odovzdané rumunskému prezidentovi Klausovi Iohannisovi . Táto výzva bude slúžiť ako postoj regiónov a miest adresovaný lídrom inštitúcií EÚ a hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa stretnú 9. mája v rumunskom Sibiu , aby diskutovali o budúcnosti EÚ .

Informácie pre tlač a materiály pre médiá

Program pre médiá, kontakty pre tlač a všetky príslušné materiály pre médiá sú k dispozícii na internetovej stránke samitu .

Hlavné zasadnutia počas samitu sa budú vysielať cez internet na hlavnej stránke samitu .

Sledujte # EUlocal s cieľom nadviazať kontakt s ostatnými prostredníctvom sociálnych médií

Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest “ – brožúra VR

Podkladové informácie:

Európsky samit miest a regiónov bol vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby miestne a regionálne samosprávy v plnej miere prispievali k najdôležitejším diskusiám v Európskej únii. Zriadil ho Európsky výbor regiónov ako doplnok k svojej každodennej činnosti poradného orgánu inštitúcií EÚ s rozhodovacou právomocou. Samit sa koná každé dva roky. Tieto samity sa zvyčajne konajú v krajine, ktorá predsedá Rade Európskej únie. Predchádzajúce samity sa konali v Bratislave (2016), Aténach (2014), Kodani (2012), Prahe (2009) a Ríme (2007). Táto tradícia sa zachováva aj tento rok.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023