Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni lídri a Európska komisia spoja svoje sily, aby propagovali hodnoty EÚ v školách  

Európsky výbor regiónov a Európska komisia s pomocou regionálnych a miestnych samospráv vypracujú na dobrovoľnej báze spoločné projekty zamerané na to, aby sa hodnoty EÚ dostali do školských osnov. Počas plenárnej diskusie s podpredsedom Komisie zodpovedným za podporu nášho európskeho spôsobu života Margaritisom Schinasom miestni a regionálni lídri zdôraznili aj to, že systémy vzdelávania by mali v plnej miere rešpektovať a podporovať slobodu, rovnosť, toleranciu a nediskrimináciu. Poukázali tiež na to, že je nevyhnutné učiť sa o Európskej únii, jej hodnotách, kultúrnom dedičstve a diverzite a tieto poznatky sa musia sprostredkúvať vo všetkých komunitách, pre všetky vekové skupiny a všetkým občanom EÚ.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas uviedol: „Ďakujem podpredsedovi Schinasovi za túto vynikajúcu diskusiu o tom, ako propagovať naše európske hodnoty prostredníctvom vzdelávania a kultúry. Ako rodičia a politickí lídri máme povinnosť dať našej mladej generácii nástroje, vďaka ktorým pochopia, že za dnešný mier a jednotu vďačíme EÚ. A musíme to urobiť dnes, ak im chceme zabezpečiť zajtrajšok. V spolupráci s pánom Schinasom a komisárkou Gabriel chceme spustiť pilotný projekt na propagovanie našich európskych hodnôt v školách. Bude založený na dobrovoľnosti a plnom rešpektovaní subsidiarity, pričom sa využije impulz Konferencie o budúcnosti.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za podporu nášho európskeho spôsobu života Margaritis Schinas konštatoval: „Náš európsky spôsob života je ohrozený dianím v Európskej únii i mimo nej. Potrebujeme preto, aby sa všetci tí, ktorí sa zasadzujú za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti v spoločnosti, kde vládne pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť, chopili slova a začali konať. Som rád, že Komisia môže spojiť svoje sily s Európskym výborom regiónov a spoločne vyzvú regióny a mestá v celej Únii, aby sa zaviazali, že zavedú vyučovanie o Európe. Musíme dať našej mládeži možnosť lepšie pochopiť naše spoločné hodnoty, naše spoločné dejiny, naše kultúrne dedičstvo a význam rozmanitosti a pluralizmu pre náš európsky spôsob života.“

Anne Karjalainen (FI/SES), predsedníčka komisie VR pre sociálnu politiku, zamestnanosť, vzdelávanie, výskum a kultúru (SEDEC) a členka zastupiteľstva mesta Kerava, nadviazala na komisárove slová: „Hodnoty, na ktorých je založená Európska únia, sú jadrom našej spoločnej európskej identity. Práve z týchto hodnôt sú odvodené všetky naše práva spojené s európskym občianstvom. Nečinnosť na európskej úrovni v prípade porušovania európskych hodnôt preto podkopáva európsky projekt. Tieto hodnoty by sa mali obhajovať a zmysluplne podporovať vo všetkých európskych vzdelávacích systémoch a na všetkých úrovniach vzdelávania, od predškolského až po post-terciárne vzdelávanie a odbornú prípravu. Európsky výbor regiónov môže byť v tomto úsilí silným spojencom.“

Počas tejto diskusie vyjadrili miestni a regionálni zástupcovia aj svoje obavy v súvislosti s novým maďarským zákonom, ktorý zakazuje odkazy na LGBTIQ komunitu v dielach pre maloleté osoby. Európsky výbor regiónov schváli stanovisko o  stratégii Európskej komisie pre rovnosť LGBTIQ osôb v októbri. Návrh stanoviska , ktorý vypracovala poslankyňa zastupiteľstva okresu Dun Laoghaire Rathdown Kate Feeney (IE/Renew E.), bol v apríli prijatý komisiou SEDEC . Zdôrazňuje sa v ňom úloha univerzálnej sexuálnej výchovy v boji proti stereotypom a diskriminácii, ako aj pri podpore rozmanitosti.

Ďalšie informácie:

spoločnom akčnom pláne , ktorý podpísali v novembri 2020 útvary VR a komisárky Mariye Garbiel, sa ako cieľ stanovuje spoločné propagovanie európskych hodnôt, identít a občianstva prostredníctvom vzdelávania a kultúry na regionálnej a miestnej úrovni. Konkrétne by to mohlo znamenať vytvorenie inovačného učebného materiálu o európskych hodnotách a európskej rozmanitosti, rozvoj vzdelávacích kampaní alebo vytváranie sietí miestnych a regionálnych samospráv.

VR prijal v roku 2018 stanovisko na tému Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou (spravodajkyňa: Taňa Christova, BG/EĽS). Odporúča sa v ňom podporovať už od útleho veku výučbu jazykov a oboznámiť žiakov a študentov so spoločným európskym kultúrnym dedičstvom, európskymi dejinami a procesom európskej integrácie.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023