Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Tzitzikostas: Rozpočet a plány obnovy EÚ chránia a posilňujú regióny, ‎ mestá a obce, ako to požaduje Európsky výbor regiónov  

Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027 a plán obnovy zodpovedajú požiadavke VR, aby slúžili na podporu obnovy regionálnych a miestnych komunít. Sú odpoveďou na populizmus a euroskepticizmus, čím dokazujú pridanú hodnotu Európskej únie.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vo svojej reakcii na VFR a plán obnovy EÚ, ktoré predložila Európska komisia, povedal, že „rozpočet EÚ vo výške 1 100 miliárd EUR a plán obnovy vo výške 750 miliárd EUR sú zamerané na bezpečnosť, obnovu a odolnosť regiónov, miest a obcí v celej Európe a zahŕňajú kľúčové prvky, ktoré požadoval Európsky výbor regiónov. Zároveň sú jasnou odpoveďou na populizmus a euroskepticizmus, čím dokazujú pridanú hodnotu Európskej únie v týchto ťažkých časoch. Vyzývam členské štáty EÚ a Európsky parlament, aby posúdili a urýchlene prijali návrhy, ktoré dnes predložila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová.“

„Tak, ako to žiadal Európsky výbor regiónov, súčasťou nového rozpočtu EÚ bude aj Európsky fond obnovy vo forme grantov vo výške najmenej 500 miliárd EUR. Zavádza sa ním nový program rozvoja zdravotnej starostlivosti, ktorý spája všetky úrovne verejnej správy (EÚ, národnú a regionálnu) s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť a zdravotnícke zariadenia na celom kontinente. Tento návrh prispieva k oživeniu politiky súdržnosti EÚ, pričom prináša prostriedky vo výške viac ako 373 miliárd EUR, 90 miliardami EUR posilňuje investície do rozvoja vidieka a 40 miliardami EUR podporuje spravodlivú transformáciu. V  súlade s našimi požiadavkami poskytujú plány Komisie potrebné odpovede aj pre také dôležité odvetvia, ako je cestovný ruch, kultúra a podnikanie MSP,“ dodal predseda Tzitzikostas.

Predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ ( COTER ) Isabelle Boudineau (FR/SES) sa vyjadrila, že „okrem čísel v novom návrhu je podstatné, že európske prostriedky prídu rýchlo a budú sa účelne investovať priamo tam, kde sú potrebné. Regióny, mestá a obce najlepšie vedia, do ktorých oblastí alebo odvetví musíme urýchlene investovať, aby sme zvládli dôsledky krízy a pripravili sa na budúcnosť. Tento proces nemôže prebiehať zhora nadol, takže potrebujeme zreformovaný európsky semester, do ktorého budú zapojené miestne a regionálne samosprávy a ktorý bude zameraný na lokalizáciu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Ak nás Európska únia sklame oddialením rozhodnutí o VFR a pláne obnovy, bude to mať katastrofálne sociálne, hospodárske, aj politické následky.“

Prvý podpredseda VR Vasco Codeiro (PT/SES) uviedol, že „vo viacročnom finančnom rámci navrhnutom Komisiou sa navyšuje podpora pre obce, mestá a regióny, aby boli schopné prekonať sociálne a hospodárske ťažkosti a zmenšiť rozdiely medzi územnými celkami aj občanmi. Ide o  dôležitý aspekt nielen pre politiku súdržnosti, ktorá je teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým, ale aj pre celý plán obnovy a rozpočet EÚ. Všetky finančné prostriedky musia byť pre regióny, mestá a obce ľahko dostupné, aby mohli priebežne konať a zabezpečiť účinnosť investícií EÚ a ich zameranie na skutočné potreby našich občanov.“

Spravodajca stanoviska VR o viacročnom finančnom rámci Nikola Dobroslavić (HR/EĽS) uvítal plány Komisie rozšíriť súčasné programy politiky súdržnosti s doplňujúcim financovaním do roku 2022 a zvýšiť úroveň investícií v regionálnej politike v rokoch 2021 – 2027 na podporu udržateľného rastu a odolnosti, a na záver dodal: „Podporí sa tým tvorba pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast a udržateľný rozvoj. VR je odhodlaný pokračovať vo svojej práci na zviditeľňovaní rozpočtu EÚ a jeho pridanej hodnoty pre život ľudí.“

SÚVISLOSTI

Od začiatku pandémie COVID-19 bol Európsky výbor regiónov hlasom jedného milióna regionálnych a miestnych volených politikov v celej Európe .

VR vo svojom vyhlásení prijatom 8. mája žiadal:

1) plán pre udržateľnú, odolnú a sociálnu Európu vrátane Európskeho fondu obnovy vo výške najmenej 500 miliárd EUR financovaného priamo z ambiciózneho rozpočtu EÚ a založeného na európskom dlhovom poistení;

2) mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia na nákup zdravotníckeho materiálu a na posudzovanie, prispôsobovanie a monitorovanie kapacity regionálnych zdravotníckych systémov a investovanie do odolnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti;

3) systémy financovania na pomoc regionálnym a miestnym spoločenstvám pri kompenzácii daňových výpadkov a premene verejných služieb tak, aby boli digitálne, udržateľné a odolné;

4) zjednodušené postupy financovania udržateľnej miestnej infraštruktúry;

5) účelové nástroje a právne prostredie na podporu MSP, cestovného ruchu a kultúry;

6) plán začleňovania na podporu inovácie, podnikania a prepojenosti vo vidieckych oblastiach.

Kontakt:

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023