Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda miestnych a regionálnych politikov EÚ: „Fyzická hranica po brexite môže mať vážne dôsledky“  

Miestni a regionálni vedúci predstavitelia z celej Európy sa stretli v Bruseli, aby prediskutovali vplyv brexitu na regióny, mestá a obce v EÚ27. Diskusia Európskeho výboru regiónov v Bruseli sa sústredila na sociálne, hospodárske a politické dôsledky brexitu pre miestne a regionálne samosprávy, budúcu hranicu medzi Írskou republikou a Severným Írskom a jeho dôsledky pre občianstvo. Počas diskusií sa predseda výboru vyjadril proti vytvoreniu fyzickej hranice a uviedol, že s brexitom by sa v budúcom rozpočte EÚ nemala v žiadnom prípade ohroziť veľkosť a význam politiky súdržnosti. Prvý podpredseda výboru ďalej vyzval, aby sa medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami v Spojenom kráľovstve a EÚ27 zaviedli nové formy spolupráce v záujme pokračovania vzťahov ešte dlho po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ.

„Fyzická hranica bude mať vážne dôsledky“

Karl Heinz-Lambertz , predseda Európskeho výboru regiónov – politického zhromaždenia miestnych a regionálnych samospráv EÚ – vystúpil počas rozpravy na plenárnom zasadnutí 30. novembra, na ktorom predsedovia regionálnych samospráv, starostovia a poslanci zastupiteľstiev poukázali na osobitné výzvy v prípade brexitu. Na tému vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom, ktorá bude hlavnou témou rozhovorov vedúcich predstaviteľov členských štátov na stretnutí v Bruseli 14. a 15. decembra, predseda Lambertz uviedol: „Zavedenie fyzickej hranice bude mať pre regióny, mestá a ich obyvateľov tak v Spojenom kráľovstve, ako aj v EÚ27 vážne dôsledky.“ Táto dramatická zmena by bola pre regióny a mestá na oboch stranách tohto poľutovaniahodného rozchodu nákladná z hľadiska obchodu, poľnohospodárstva a životov tisícok ľudí, ktorí denne dochádzajú za prácou. Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie sa musí nájsť inovatívne riešenie, ktorým sa zachová tok tovaru a osôb a ktoré bude vyhovovať každému.

„S brexitom sa nesmie obmedziť politika súdržnosti EÚ“

Predseda Lambertz hovoril o hospodárskych dôsledkoch brexitu na budúci rozpočet EÚ: „Brexit by sa nemal používať ako zámienka na oslabovanie úlohy politiky súdržnosti EÚ, ktorá vytvára pracovné miesta, ponúka odbornú prípravu, investuje do infraštruktúry a posilňuje verejné služby v prospech všetkých Európanov. Európa musí pokračovať v investovaní do ľudí, do krajov, regiónov a miest. Na politiku súdržnosti musí ísť preto z rozpočtu EÚ naďalej rovnaké percento ako v súčasnosti. Z tohto dôvodu sme spustili iniciatívu #CohesionAlliance, čoraz silnejšiu koalíciu miestnych a regionálnych politikov, územných združení, podnikov, organizácií občianskej spoločnosti, poslancov Európskeho parlamentu a ministrov vlád, ktorí v budúcej Európe požadujú silnú, viditeľnejšiu a účinnejšiu politiku súdržnosti EÚ.“

Miestne a regionálne samosprávy budú naďalej spolupracovať so Spojeným kráľovstvom ešte dlho po tom, ako vystúpi z EÚ

Plánovaný odchod Spojeného kráľovstva sa dotýka aj budúcich vzťahov miest a regiónov Anglicka, Walesu, Škótska a Severného Írska s ich partnermi v ostatných častiach Európskej únie. Prvý podpredseda výboru Markku Markkula dodal: „Medzi orgánmi v Anglicku, Walese, Škótsku a Severnom Írsku existovala počas 40 rokov úzka spolupráca. Európsky výbor regiónov ľutuje, že po brexite sa tieto vzťahy budú musieť zmeniť. Ako jedna z inštitúcií EÚ sme odhodlaní zachovať sp oluprácu – napríklad aj prostredníctvom makroregionálnych stratégií a európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Spoločne sa musíme pokúsiť zmierniť ťažkosti vyplývajúce z rozdelenia a reagovať na spoločné globálne výzvy, ktorým čelia regióny a mestá v 21. storočí, ako je napríklad hospodársky, ekologický, sociálny a kultúrny rozmer udržateľného rastu, pretože spolu sme silnejší.“

Do rozpravy s členmi výboru sa zapojili aj ďalší rečníci: predsedníčka Madridskéhospoločenstva Cristina Cifuentes sa venovala sociálno-ekonomickému vplyvu brexitu na regióny a mestá; Brian Hayes, poslanec EP (IE/EPP) viedol diskusie o probléme vonkajších hraníc a dvaja miestni politici, ktorí boli zvolení mimo svojej domovskej krajiny, Guilherme Rosa, portugalský občan, ktorý je v súčasnosti zástupcom starostu londýnskej mestskej časti Lambeth, a Derek Monks, britský občan, poslanec miestneho zastupiteľstva v Rojales (španielska provincia Alicante), sa vyjadrili ku komplikáciám, ktoré bude brexit znamenať pre európske občianstvo.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu