Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vyhlásenie predsedu VR Lambertza k správe EK o stave Únie v roku 2017  

Cieľ vybudovať jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu, ktorý sa musí dosiahnuť v spolupráci s európskymi regiónmi, predstavuje krok správnym smerom. Je jasné, že Európska únia a jej inštitúcie ho môžu naplniť len prostredníctvom vzájomnej spolupráce, ako aj spolupráce so všetkými úrovňami verejnej správy vrátane miestnych a regionálnych orgánov, pričom to nemožno „nariadiť zhora“. Proces s názvom Úvahy o Európe , ktorý spustil náš výbor, dopĺňa úsilie Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ vypočuť si názory občanov a spolupracovať s nimi pri rozhodovaní o budúcnosti Európy.

Predseda Juncker takisto správne uviedol, že budúcnosť našej Európskej únie by sa mala niesť v duchu zásad subsidiarity a proporcionality. V záujme dosiahnutia pokroku musí EÚ užšie spolupracovať s regiónmi a mestami v oblastiach ich pôsobnosti, a to najmä ak chce realizovať environmentálnu politiku, ktorá nám umožní posun smerom k nízkouhlíkovému a udržateľnému hospodárstvu; zlepšiť dopravu vo všetkých komunitách; integrovať utečencov do našej spoločnosti; vytvárať dôstojné pracovné miesta; prispievať k väčšej sociálnej spravodlivosti, principiálne podporovať sociálnu a územnú súdržnosť a zároveň podporovať naše miestne hospodárstva. Preto žiadame, aby bol Európsky výbor regiónov zastúpený v pracovnej skupine pre subsidiaritu a proporcionalitu.

Ciele, ktoré vytýčil predseda Juncker, nemožno dosiahnuť bez náležitých zdrojov. Z tohto dôvodu potrebujeme väčší rozpočet EÚ, ktorý bude zodpovedať európskym ambíciám. Vítame zámer posilniť Európsky fond pre strategické investície, no zároveň trváme na tom, že finančné nástroje musia dopĺňať, a nie nahrádzať politiku súdržnosti pre všetky regióny, ktorá ide ruka v ruke s väčšou flexibilitou pri vykonávaní Paktu stability a rastu. Politika súdržnosti je hlavným vyjadrením európskej solidarity, ktorá podľa 80 % občanov v Európe chýba.

Preto vyzývame každého, kto je presvedčený o prínose politiky súdržnosti, aby sa zapojil do iniciatívy # CohesionAlliance, ktorá bude spustená 9. októbra v Bruseli.

Európska únia už nemôže ďalej spať na vavrínoch. Musíme dokázať, že EÚ je pripravená zvýšiť svoju účinnosť a efektívnosť, dosahuje sociálny pokrok a zlepšuje život všetkých občanov. Miestne a regionálne samosprávy majú v Európe kľúčové postavenie, poznajú problémy a vedia, ako ich treba riešiť, a sú „vetrom v plachtách Európy“. „Zjednotená Európa“ musí načúvať, konať a investovať na miestnej úrovni.

Tú musí byť v Bruseli počuť viac. Preto 10. októbra vystúpim v Bruseli so svojím prvým výročným prejavom na podujatí Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest. Tento príhovor a diskusia s miestnymi lídrami z EÚ sa bude vysielať v priamom prenose na EbS a internetovej stránke VR: www.cor.europa.eu.

Ďalšie informácie:

Sledujte nás na: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest

Prejav predsedu Komisie Junckera o stave Únie 2017

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023