Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mottom Súdržnosť, spoločná európska hodnota si rumunské predsedníctvo Rady EÚ získalo priazeň predsedu VR Lambertza  

V roku, keď sa bude rozhodovať o budúcnosti našej Únie, bude Rumunsko predsedať Rade EÚ pod mottom „Súdržnosť, spoločná európska hodnota“ . Ako predsednícka krajina bude viesť rokovania o budúcom rozpočte EÚ, pričom v tomto roku budú poslancov Európskeho parlamentu voliť občania 27, a nie 28 členských štátov. Hlavnú a oprávnenú pozornosť bude počas svojho predsedníctva venovať súdržnosti, konkurencieschopnosti, rastu a spoločným hodnotám. Na základe týchto priorít musíme obnoviť EÚ a priblížiť ju jej občanom. To sa dá dosiahnuť len spojením síl našich miest, obcí a regiónov.

Všetci musíme hlasnejšie hovoriť o tom, čo EÚ znamená a čo presadzuje. Takisto musíme ukázať, že európska súdržnosť a prosperita sa dá dosiahnuť len spoluprácou. EÚ musí vo väčšej miere reagovať na potreby miestneho charakteru a zvýšiť angažovanosť občanov, aby otázky ich záujmu boli nielen vypočuté, ale aby viedli ku konkrétnym činom. Náš výbor sa snaží vymyslieť nový spôsob, ako v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi zabezpečiť, aby sa rozhodnutia EÚ formulovali priamo na základe názorov občanov.

Sociálna, súdržná a inkluzívna Európa si však vyžaduje investície. Náš výbor sa odhodlane snaží chrániť regionálne investície v rámci politiky súdržnosti a rozvoja vidieka, aby z nich mohli ťažiť všetky regióny bohaté aj chudobné. Škrty a centralizácia finančných prostriedkov EÚ oslabia schopnosť regiónov a miest posilňovať územnú spoluprácu, vytvárať pracovné miesta, presadzovať sociálne začlenenie a ukazovať svojim komunitám prínos EÚ.

Spolu so správnymi investíciami musíme zabezpečiť aj to, aby všetky právne predpisy EÚ zlepšovali každodenný život obyvateľov. Musíme posilniť európsku zásadu subsidiarity, to znamená prijímanie rozhodnutí na úrovni, ktorá je k občanom najbližšie. Až 70 % všetkých právnych predpisov EÚ uplatňujú v praxi miestne a regionálne orgány, a preto potrebujú menej byrokracie a väčšiu nezávislosť. Na to, aby mohla EÚ dobre fungovať, musia mať samosprávy väčšie slovo. To neznamená obmedzenie právomocí EÚ a zníženie počtu jej právnych predpisov, ale zefektívnenie jej činnosti a lepšie právne predpisy.

Miestne a regionálne orgány môžu s dostatočnými prostriedkami a účinnými právnymi predpismi EÚ prispieť k boju proti zmene klímy. Práve mestá, obce a regióny ekologizujú naše hospodárstva tým, že znižujú znečistenie ovzdušia, snažia sa o udržateľnosť dopravy a energetickú efektívnosť našich domovov a zabezpečujú recyklovanie odpadu. Boj proti zmene klímy bude prebiehať v našich regiónoch a mestách a iba tam ho možno vyhrať.

Tieto body budú východiskom samitu regiónov a miest, ktorý sa uskutoční 14. a 15. marca v Bukurešti. Na samite s názvom ReNew Europe , na ktorom sa zúčastní naša rumunská delegácia na čele s jej predsedom Robertom Negoiţom, ako aj zástupcovia rumunského predsedníctva Rady EÚ, ukážeme, že práve regióny a mestá sú poprednými aktérmi pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom tieto ciele by sa mali stať zastrešujúcim dlhodobým hospodárskym modelom EÚ. Vyhlásenie zo samitu bude posolstvom všetkých regionálnych a miestnych samospráv EÚ adresovaným vládam krajín EÚ27 o tom, že pre budúcnosť Európy sú potrebné jej regióny a mestá a že regióny a mestá potrebujú Európu. A jednotnejšiu Európu blízku občanom môžeme vybudovať len spoločnými silami.