Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Formovanie budúcnosti EÚ je spoločná úloha a zodpovednosť  

Predseda Lambertz vyzval novozvolenú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby sa budúcnosť EÚ formovala v spolupráci s mestami a regiónmi

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz pri príležitosti zvolenia Ursuly von der Leyenovej za predsedníčku Európskej komisie Európskym parlamentom uviedol:

„Chcel by som zablahoželať Ursule von der Leyenovej k jej zvoleniu. Európsky výbor regiónov s potešením očakáva, že svoj program pre Európu predstaví zhromaždeniu EÚ združujúcemu miestnych a regionálnych volených zástupcov.

Potrebujeme nový spôsob práce s cieľom posilniť legitímnosť a zodpovednosť EÚ a viac ju priblížiť občanom. Nová Komisia by mala v plnej miere podporiť väčšiu účasť všetkých úrovní verejnej správy v každej etape rozhodovacieho procesu EÚ. Oceňujem vyhlásenie novozvolenej predsedníčky, že „demokratický systém našej Únie je jedinečný v tom, že spája priamo volených poslancov na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni s volenými hlavami štátov alebo predsedami vlád.“ Spolieham sa na ňu, že na úrovni EÚ, ako aj na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni iniciuje nové koordinované opatrenia, ktoré EÚ umožnia dosiahnuť sociálny a hospodársky pokrok a posilniť svoje väzby s občanmi.

Ak chceme sľuby premeniť na skutky, tak v boji proti klimatickej kríze a sociálnym nerovnostiam a pri zabezpečení spravodlivej transformácie pre všetkých sú regióny a mestá kľúčovými aktérmi. Európsky výbor regiónov preto podporuje silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny. Iba prostredníctvom viacúrovňovej spolupráce a lepších kapacít v oblasti verejných investícií budeme schopní budovať spravodlivú a udržateľnú Úniu.

Zvýšená účasť v európskych voľbách v roku 2019 potvrdila, že občanom záleží na Európe, a to najmä mladej generácii. Je načase využiť túto chvíľu a systematickejšie zapájať Európanov aj mimo volebných kampaní, napríklad prostredníctvom spoločného stáleho dialógu s občanmi zahŕňajúceho miestne a regionálne samosprávy.

Formovanie budúcnosti EÚ je spoločná úloha a zodpovednosť. Európsky výbor regiónov, ako aj mestá a regióny EÚ sú pripravené byť aktívnymi účastníkmi konferencie o budúcnosti Európy.“

Európsky výbor regiónov so zreteľom na nadchádzajúce politické výzvy a priority vo svojej koncepcii a v  uznesení , ktoré boli prijaté 26. júna 2019, už predstavil svoje očakávania a návrhy na obdobie rokov 2019 – 2024. V uvedených dokumentoch sa konštatuje, že v záujme obnovenia dôvery občanov v EÚ sa rozhodnutia a politiky EÚ musia vypracúvať spoločne a musia byť miestne ukotvené.

Kontakt:
pressecdr@cor.europa.eu

Tel. +32 (0)2 282 23 66