Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Členovia VR a portugalské predsedníctvo Rady EÚ diskutujú o prioritách v oblasti zdravotnej, sociálnej a hospodárskej obnovy  

Vybudovať odolnosť a prekonať krízu bude možné len s pomocou miest a regiónov

Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) a portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias diskutovali o politických prioritách predsedníctva Rady EÚ a ich vplyve na miestnu a regionálnu úroveň. Diskusia sa uskutočnila na februárovom plenárnom zasadnutí VR a poukázala na význam zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do plnenia budúceho rozpočtu EÚ a realizácie plánov EÚ na obnovu po kríze COVID-19.

Zástupcovia miest a regiónov EÚ zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú miestne a regionálne samosprávy zohrávajú pri riadení súčasnej núdzovej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, pričom upozornili, že ich práca bude rozhodujúca pre úspešnú zdravotnú, sociálnu a hospodársku obnovu po pandémii. Vyjadrili obavy v súvislosti s nízkou mierou zapojenia miestnych a regionálnych samospráv, ako to ukázala nedávna konzultácia VR a CEMR , v ktorej sa zistilo, že väčšina miestnych a regionálnych samospráv má len malý vplyv na národné plány podpory obnovy a odolnosti.

VR a portugalské predsedníctvo tiež zdôraznili, že napriek tomu, že obnova po kríze COVID-19 je nesmierne dôležitá, do národných plánov obnovy by mali byť začlenené aj ďalšie spoločné priority, ako je úspešné zavedenie zelenej dohody a urýchlenie digitalizácie Európy.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vo svojom príhovore uviedol: „ Portugalské predsedníctvo preberá štafetu v dôležitom období. Pandémia ešte stále decimuje ľudské životy, vyvíja tlak na verejné služby a poškodzuje miestne pracovné miesta a hospodárstvo. V nasledujúcich mesiacoch musíme zaručiť účinné plnenie rozpočtu EÚ a vypracovať ambiciózny plán obnovy, ktorý bude priamo zameraný na potreby ľudí. Musíme spoločne posilniť svoju schopnosť reagovať na krízy v oblasti verejného zdravia a vyrábať a distribuovať bezpečné vakcíny. Očkovanie musí prebiehať súčasne prostredníctvom posilnenej spolupráce všetkých úrovní riadenia vo všetkých členských štátoch, regiónoch, mestách a obciach. Vaše predsedníctvo zároveň pomôže odštartovať Konferenciu o budúcnosti Európy: spoliehame sa na Vás, že do tohto procesu vnesiete silný regionálny a miestny rozmer, ktorý umožní zmodernizovať fungovanie demokracie a priblížiť EÚ k ľuďom.

Portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ana Paula Zacarias uviedla: „ Pandémia ukázala, že miestni a regionálni lídri sú hnacou silou miestnych spoločenstiev a v reakcii na krízu zohrávajú kľúčovú úlohu. To, že ste blízko k občanom a rozumiete miestnej realite, je obrovským prínosom v snahe zabezpečiť, aby Európa prežila tieto náročné časy v duchu solidarity a aby sa na nikoho nezabudlo. Mestá a regióny zohrávajú kľúčovú úlohu aj pri zavádzaní celoštátnych opatrení, ako sú veľmi potrebné reformy a investície zahrnuté do pripravovaných národných plánov obnovy.

Áno, vnútorný trh je potrebný, ale EÚ musí preukázať rovnaké ambície, pokiaľ ide o dosiahnutie sociálneho pokroku, “ upozornil prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho zastupiteľstva Azorských ostrovov Vasco Cordeiro . „ Zdôrazňovanie úlohy a významu subsidiarity a viacúrovňového riadenia v spôsobe práce EÚ nie je len a predovšetkým o regionálnych a miestnych samosprávach, “ dodal. „Ide o to, akú Európsku úniu chceme!“

Počas diskusie sa okrem iného potvrdila komplementárnosť politických priorít portugalského predsedníctva a politických priorít VR. Najmä priorita Vybudovať odolné miestne a regionálne spoločenstvá , ktorú si VR stanovil na obdobie 2020 – 2025 , má veľa spoločného s  prioritami portugalského predsedníctva .

Úzke partnerstvo medzi VR a portugalským predsedníctvom sa posilní aj účasťou portugalského premiéra Antonia Costu na nadchádzajúcej diskusii na plenárnom zasadnutí VR v máji, ako aj plánovanou výjazdovou schôdzou predsedníctva na Azorských ostrovoch a organizáciou miestnych dialógov v Portugalsku v spolupráci s členmi portugalskej delegácie VR.

Doplňujúce informácie:

Portugalské predsedníctvo Rady EÚ sa zameriava na tri hlavné priority :

  • Podporovať obnovu Európy posilnenú klimatickou a digitálnou transformáciou.
  • Uplatňovať sociálny pilier Európskej únie ako jeden z hlavných prvkov na zaistenie spravodlivej a inkluzívnej klimatickej a digitálnej transformácie.
  • Posilňovať strategickú autonómiu Európy, no zároveň sa neuzatvárať pred svetom.

Priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025 nájdete tu .

Kontakt

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023