Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
V nadväznosti na sociálny summit v Porte požadujú regióny a mestá uznanie svojej úlohy pri budovaní sociálnej Európy  

Na sociálnom summite EÚ, ktorý sa konal 7. – 8. mája v Porte, zastupovali Európsky výbor regiónov prvý podpredseda Vasco Cordeiro a predsedníčka komisie SEDEC Anne Karjalainen. Obaja uvítali prísľub hláv štátov a predsedov vlád EÚ, že posilnia svoj záväzok pracovať na budovaní sociálnej Európy, prehĺbiť sociálnu súdržnosť a dosiahnuť nové hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Vyjadrili však poľutovanie nad tým, že v záverečnom vyhlásení zo summitu chýba odkaz na úlohu regionálnych a miestnych samospráv.

Ako uviedol prvý podpredseda výboru a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alves Cordeiro , „vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv môže byť úspešné len vtedy, ak sú zapojené všetky úrovne riadenia od európskej po miestnu. Je veľmi pozitívne, že potreba posilniť územnú a sociálnu súdržnosť so zapojením európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne verejnej správy bola zahrnutá do vyhlásenia zainteresovaných strán zo sociálneho summitu. Je však sklamaním, že Európska rada v záverečnom vyhlásení zo summitu neuznala našu úlohu. Tento znepokojujúci trend sa musí zmeniť, a to aj vzhľadom na Konferenciu o budúcnosti Európy, pretože sociálnu Európu možno vybudovať len s prispením miestnych a regionálnych samospráv a vďaka nim.“

Predsedníčka komisie SEDEC a poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava Anne Karjalainen (FI/SES), ktorá je spravodajkyňou stanoviska na žiadosť portugalského predsedníctva Rady EÚ o miestnom a regionálnom rozmere Európskeho piliera sociálnych práv, vyhlásila: „Vítame dohodu lídrov EÚ na spoločných cieľoch zameraných na to, aby sa blahobyt a rovnosť ľudí stali stredobodom politiky a aby sa sociálne otázky stali trvalou prioritou v Európskej únii. Úspech však bude závisieť od odhodlania všetkých úrovní riadenia, počnúc európskou až po miestnu, budovať silnú a odolnú Európu, ktorá zaručí spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu a umožní hospodársku aj sociálnu obnovu po kríze COVID-19.“

Viac informácií

Vasco Cordeiro a Anne Karjalainen sa v rámci summitu zúčastnili na konferencii na vysokej úrovni , ktorá sa konala v piatok za účasti vedúcich predstaviteľov EÚ a širokej škály zainteresovaných strán. Na záver konferencie bolo podpísané spoločné vyhlásenie .

Minulý týždeň vystúpil na plenárnom zasadnutí VR portugalský premiér António Costa, ktorý zdôraznil úlohu miest a regiónov ako kľúčových partnerov pre úspech spravodlivej, zelenej a digitálnej obnovy Európy.

Lídri EÚ sa stretli 8. mája v Porte, aby sa dohodli na konkrétnych kvantitatívnych cieľoch a harmonogramoch vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol vyhlásený v Göteborgu v roku 2017. Ako sa uvádza v  akčnom pláne , ktorý v marci predložila Európska komisia, z navrhovaných nových cieľových hodnôt vyplýva, že do roku 2030 by malo byť zamestnaných najmenej 78 % obyvateľov EÚ vo veku 20 až 64 rokov, najmenej 60 % všetkých dospelých by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave a počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :