Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Partnerstvá pre regionálne inovácie – pilotný projekt: Váš región sa už môže prihlásiť  

Európsky výbor regiónov (VR) a Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie vyhlásili výzvu na vyjadrenie záujmu o nový pilotný projekt zameraný na partnerstvá pre regionálne inovácie. Do pilotného projektu sa môže zapojiť 24 účastníkov z EÚ (členské štáty, regióny alebo skupiny regiónov), ktorí sú motivovaní transformovať svoje hospodárstvo a spoločnosť a chcú viac rozvinúť svoj strategický politický rámec pre inováciu, priemyselný rozvoj, prechod na udržateľnosť a širší hospodársky a sociálny rozvoj. Prihlášky sa môžu podávať do 25. apríla 2022.

Partnerstvá pre regionálne inovácie predstavujú doplnkový prístup, ktorý vychádza z pozitívnych skúseností so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť koordináciu a zameranie regionálnych, národných a európskych politík v oblasti výskumu a inovácie v snahe zabezpečiť zelenú a digitálnu transformáciu Európy a vyrovnať rozdiely v oblasti inovácie v EÚ.

Partnerstvá budú pevne zakotvené v politickom rámci EÚ a budú podporovať uplatňovanie Európskej zelenej dohody , programu Horizont Európa , politiky súdržnosti a nástroja NextGenerationEU . Osobitná pozornosť sa bude venovať nástrojom a mechanizmom riadenia, ktoré využívajú viaceré zdroje financovania a politiky na posilnenie vplyvu a ktoré môžu pomôcť prepojiť regionálne a národné iniciatívy zamerané na dvojakú transformáciu s iniciatívami EÚ.

„Táto iniciatíva má miestnym a regionálnym samosprávam v celej EÚ sprístupniť skúsenosti, kontakty, spoluprácu, spoločné záujmy a odborné znalosti a pomôcť im úspešne riešiť spoločenské výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme. Z dlhodobého hľadiska môže táto činnosť pomôcť prilákať potrebné investície a koherentne zapojiť všetky príslušné politiky a nástroje financovania,“ zdôraznil v súvislosti s novými partnerstvami predseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira vo svojom príspevku potvrdila, že „podpora a šírenie inovácie sú kľúčom k úspechu zelenej a digitálnej transformácie. Všetky regióny majú inovačný potenciál, ktorý sa musí plne využiť, aby žiaden z nich nezaostával. Potrebujeme silné partnerstvá v oblasti inovácie založené na stratégiách pre inteligentnú špecializáciu, ktoré budú prispôsobené silným stránkam aj slabinám konkrétnych území, pričom sa spoja rôzne fondy a politiky. Pri vytváraní európskeho inovačného modelu rastu musia byť hlavnými aktérmi regióny.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel pripomenula, že „pevné väzby medzi aktérmi inovácie sú základom pre dobre fungujúce regionálne inovačné ekosystémy. Partnerstvá pre regionálne inovácie poskytnú verejným a súkromným subjektom platformu na investovanie do inovácií a startupov v záujme udržateľnej ekonomiky a spoločnosti. V rámci týchto partnerstiev sa všetky dostupné nástroje EÚ využijú na to, aby sa dosiahli hmatateľné výsledky. V každom regióne a každej krajine potrebujeme inovátorov a investorov. Partnerstvá pre regionálne inovácie ich spoja s cieľom vybudovať skutočný celoeurópsky inovačný ekosystém.“

Od účastníkov pilotného projektu sa očakáva, že v úzkej spolupráci s JRC a VR určia, na aké oblasti by sa chceli počas tohto pilotného projektu zamerať. Môže ísť o sociálno-ekonomické alebo politické výzvy, konkrétne hospodárske odvetvia a/alebo politické oblasti či nástroje. Činnosti v rámci pilotného projektu budú prispôsobené oblastiam, ktoré sú pre jednotlivých účastníkov najdôležitejšie.

Prihlášky sa môžu podávať do 25. apríla 2022 . Ďalšie informácie a pokyny, ako sa prihlásiť, nájdete v liste predsedu Tzitzikostasa a prílohe k nemu . Zoznam vybraných účastníkov bude zverejnený v máji a oficiálne úvodné podujatie je naplánované na 17. mája.

Kontakt:

Sekretariát komisie SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023