Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Novembrové plenárne zasadnutie VR (#CoRplenary): Vplyv brexitu na mestá a regióny EÚ  
Miestni a regionálni lídri budú na plenárnom zasadnutí VR (#CoRplenary) diskutovať o možnom dosahu brexitu Ďalej na programe rokovania: diskusia s komisármi EÚ Pierrom Moscovicim a Margrethou Vestager o hospodárskej a menovej únii a politike hospodárskej súťaže v EÚ

Posledné tohtoročné plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (VR), ktorý je zhromaždením Európskej únie združujúcim miestnych a regionálnych politikov, sa bude konať 30. novembra a 1. decembra 2017. Medzi hlavnými rečníkmi budú aj Pierre Moscovici, komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá a Margarethe Vestager, komisárka EÚ pre hospodársku súťaž.

Štvrtok 30. novembra 2017

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (brexit): pohľad miest a regiónov EÚ

Miestni a regionálni predstavitelia z celej Európy budú dva týždne pred plánovanou diskusiou vedúcich činiteľov členských štátov EÚ o pokroku pri rokovaniach o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie hovoriť o možných sociálnych, hospodárskych a politických dôsledkoch brexitu na mestá a regióny. Mnohé miestne a regionálne samosprávy sa zapojili do celoeurópskeho prieskumu, o ktorého výsledkoch bude VR informovať inštitúcie EÚ s rozhodovacími právomocami. Diskusiu otvorí predsedníčka autonómnej oblasti Madrid Cristina Cifuentes, ktorá bude hovoriť o sociálno-ekonomickom dosahu brexitu na regióny a mestá. Diskusiu o výzvach pre vonkajšie hranice potom povedie Neale Richmond, predseda výboru írskeho senátu, ktorý sa zaoberal dôsledkami brexitu. Hlavná pozornosť sa potom bude venovať spletitosti vzťahov vyplývajúcich z európskeho občianstva. V tejto časti s príspevkom vystúpi zástupca starostu londýnskej mestskej časti Lambeth pochádzajúci z Portugalska Guilherme Rosa a člen miestneho zastupiteľstva v španielskom Alicante s britským pôvodom Derek Monks.

Hospodárska a menová únia: diskusia s komisárom Moscovicim

O prehĺbení hospodárskej menovej únie do roku 2025 a jeho regionálnych a miestnych dôsledkoch sa bude hovoriť s komisárom EÚ zodpovedným za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierrom Moscovicim. K diskusnému dokumentu, ktorý predložil koncom mája, vypracoval stanovisko Christophe Rouillon, podpredseda Združenia francúzskych primátorov a starostov a starosta obce Coulaines. Prijatie stanoviska bude nasledovať hneď po diskusii.

Úloha spaľovania odpadu v obehovom hospodárstve

Podstatou energetického zhodnocovania odpadu je transformácia odpadu s cieľom získať elektrickú energiu. Mestá a regióny sú naďalej pevne odhodlané zabezpečovať vysokú úroveň predchádzania vzniku odpadu, opätovného používania a recyklácie výrobkov, uznávajú však úlohu energetického zhodnocovania odpadu pri prechode na udržateľnejšie obehové hospodárstvo. V celej Európe patrí právomoc nakladať s odpadom miestnym samosprávam. Tieto samosprávy vyzývajú EÚ, aby zohľadnila súbor odporúčaní, ktoré zahrnuli do stanoviska spravodajkyne Katy Tüttő, členky mestského zastupiteľstva z budapeštianskeho 12. okresu na tému Úloha energetického zhodnocovania odpadu v obehovom hospodárstve.

Piatok 1. decembra

Politika hospodárskej súťaže EÚ a pravidlá štátnej pomoci

Veľký záujem médií, ktorý v minulosti prilákali rekordne vysoké pokuty vyrubené spoločnostiam Google a Apple, je dôkazom dosahu a významu politiky hospodárskej súťaže EÚ. Iné aspekty tejto politiky však majú väčší dosah na každodenný život európskych občanov. O tejto otázke sa bude diskutovať na plenárnom zasadnutí s  komisárkou Vestager . Po diskusii bude nasledovať prijatie stanoviska, ktoré vypracoval Michael Murphy, člen rady írskeho grófstva Tipperary, a v ktorom požaduje väčšiu flexibilitu pri presadzovaní pravidiel štátnej pomoci pre okrajové regióny a v hospodársky a sociálne ťažkých časoch.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská :

Vykonávanie makroregionálnych stratégií, spravodajca: Raffaele Cattaneo (IT/EĽS), predseda regionálneho zastupiteľstva Lombardska

Právne akty stanovujúce použitie regulačného postupu s kontrolou, spravodajca: François Decoster (FR/ALDE), podpredseda regiónu Hauts-de-France

Správa o občianstve EÚ na rok 2017, spravodajca: Guillermo Martínez Suárez (ES/SES), minister pre otázky predsedníctva vlády autonómnej oblasti Astúria

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, spravodajkyňa: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), predsedníčka rady departementu Finistère

Modernizácia základného a vyššieho vzdelávania, spravodajca: Csaba Borboly (RO/EĽS), predseda rady župy Harghita

Miestny a regionálny pohľad na podporu inovácií verejného sektora prostredníctvom digitálnych riešení, spravodajca: Frank Cecconi (FR/ALDE), poslanec regionálneho zastupiteľstva Île-de-France

Akčný plán námornej stratégie v oblasti Atlantického oceánu – Ako dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, spravodajca: Jerry Lundy (IE/ALDE), poslanec zastupiteľstva grófstva Sligo

Deinštitucionalizácia systémov starostlivosti na miestnej a regionálnej úrovni, spravodajca: Xamuel Gonzalez Westling (SE/SES), člen obecného zastupiteľstva Hofors

Revitalizácia vidieckych oblastí prostredníctvom inteligentných obcí, spravodajca: Enda Stenson (IE/EA), poslanec zastupiteľstva grófstva Leitrim

Smerom k európskemu plánu pre bývanie, spravodajca: Hicham Imane (BE/SES), člen mestského zastupiteľstva v Charleroi

Praktické informácie :

Miesto konania: Budova Charlemagne (Európska komisia), Rue de la Loi 170, 1000 Brusel

Dátum: 30. novembra, 15.00 – 21.00 hod. a 1. decembra, 9.00 – 13.00 hod.

• Pozri program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :