Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri z EÚ a zo Spojeného kráľovstva sa stretávajú v rámci novej kontaktnej skupiny  

Miestni a regionálni politickí lídri zo Spojeného kráľovstva sa v rámci kontaktnej skupiny po prvýkrát stretli s členmi Európskeho výboru regiónov. Cieľom tejto skupiny je zabezpečiť, aby na regionálnej a miestnej úrovni aj po roku 2020 naďalej fungovali komunikačné spojenia, ktoré sa vytvorili počas takmer 4 rokov členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Európsky výbor regiónov je od svojho založenia v roku 1994 hlavným kontaktným miestom medzi regiónmi a mestami zo Spojeného kráľovstva a ostatných členských štátov EÚ.

Krajina opustila EÚ 31. januára 2020 a prechodné obdobie sa končí 31. decembra. K tomuto dňu vyprší platnosť právnych dohôd, ktoré upravujú vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a jej 27 členskými štátmi, pokiaľ sa s ním v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov neuzavrie nová dohoda.

„Politickí zástupcovia zo Spojeného kráľovstva a z EÚ si v priebehu 25 rokov vzájomných kontaktov sprostredkovaných Európskym výborom regiónov vybudovali silné väzby. Spojené kráľovstvo bolo členom EÚ takmer päť desaťročí a za tento čas sa medzi ním a regiónmi a mestami z ďalších 27 členských štátov vytvorili úzke vzťahy. Našim zámerom je zachovať tieto úzke vzťahy aj po roku 2020. Kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo sa bude usilovať udržiavať dobré komunikačné spojenia a snažiť sa o to, aby sa vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom opieral o úzku a účinnú spoluprácu na regionálnej a miestnej úrovni. Či už k dohode dôjde alebo nie, od 1. januára 2021 nastanú významné zmeny a miestnym a regionálnym politickým zástupcom na oboch stranách záleží na tom, aby vo svojich mestách a regiónoch minimalizovali ekonomické škody,“ uviedol predseda zastupiteľstva regiónu Bretónsko a predseda kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

„Ako politik EÚ vyzývam vládu Spojeného kráľovstva, aby uznala, že vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – vrátane vzťahov s jeho decentralizovanými administratívami a regionálnymi a miestnymi samosprávami – nemožno porovnávať so žiadnymi inými vzťahmi. Dnešné veľmi konštruktívne stretnutie s rôznymi britskými partnermi je dôkazom toho, že na miestnej a regionálnej úrovni existujú dlhodobé a pevné väzby a že tieto vzťahy sa musia v budúcnosti udržiavať a ďalej rozvíjať,“ dodal Loïg Chesnais-Girard.

Mandát členov VR v kontaktnej skupine VR – Spojené kráľovstvo je pevne stanovený, zatiaľ čo britskí zástupcovia miestnych samospráv, ako aj parlamentov a zhromaždení s delegovanými právomocami sa budú na stretnutiach skupiny striedať v závislosti od prerokovávaných tém.

Na tomto úvodnom stretnutí sa zišli zástupcovia z Anglicka, Walesu, Škótska, Severného Írska a Gibraltáru. Wales zastupovali predseda výboru pre vonkajšie záležitosti Waleského parlamentu David Rees a Anthony Hunt zo Združenia waleských miestnych samospráv . Združenie miestnych samospráv , ktoré zastupuje samosprávy z Anglicka, vyslalo predsedu svojej pracovnej skupiny pre vystúpenie z EÚ a poslanca regionálneho zastupiteľstva Kevina Bentleyho. Škótsko zastupovala Angela Constance, poslankyňa Škótskeho parlamentu , a Alison Evison, poslankyňa regionálneho zastupiteľstva a predsedníčka Kongresu miestnych samospráv Škótska (COSLA). Združenie miestnych samospráv Severného Írska (NILGA) zastupoval jeho predseda a komunálny poslanec Matt Garrett. Gibraltársky parlament zastupoval jeho poslanec Joseph Garcia.

V rámci stretnutia vyhradeného politickým predstaviteľom z EÚ predseda koordinačnej skupiny Európskeho parlamentu pre Spojené kráľovstvo David McAllister (DE/PPE) informoval členov VR o pozícii Parlamentu k pokroku dosiahnutému v rokovaniach. VR upozornil, že nová pobrexitová adaptačná rezerva, nástroj s objemom 5 miliárd EUR určený pre členské štáty a sektory najviac postihnuté brexitom, musí začať fungovať čo najskôr.

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier sa prihovoril zúčastneným na ustanovujúcej schôdzi kontaktnej skupiny 22. septembra a mal by tiež vystúpiť na najbližšom plenárnom zasadnutí VR 9. decembra.

Kontaktnú skupinu tvoria okrem Loïga Chesnaisa-Girarda títo členovia VR: vedúca holandskej delegácie vo VR a starostka mesta Hof van Twente Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EĽS); vedúci írskej delegácie vo VR a člen rady grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS); predseda autonómneho spoločenstva Valencia Ximo Puig i Ferrer (ES/SES); primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EĽS); primátor mesta Lemvig Erik Flyvholm (DK/Renew Europe); primátor mesta Solna Pehr Granfalk (SE/EĽS); podpredsedníčka krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Antje Grotheer (DE/SES); poslanec zastupiteľstva provincie Flevoland Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe); primátorka mesta Portimão Maria Gomes (PT/SES); poslanec Flámskeho parlamentu Karl Vanlouwe (BE/Európska aliancia) a poslanec zastupiteľstva mesta Hradec Králové Oldřich Vlasák (CZ/EKR). Poslankyňa krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Henrike Müller (DE) je pozorovateľka za skupinu Zelených.

Kontakt

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať: