Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri z EÚ a zo Spojeného kráľovstva sa stretávajú v rámci novej kontaktnej skupiny  

Miestni a regionálni politickí lídri zo Spojeného kráľovstva sa v rámci kontaktnej skupiny po prvýkrát stretli s členmi Európskeho výboru regiónov. Cieľom tejto skupiny je zabezpečiť, aby na regionálnej a miestnej úrovni aj po roku 2020 naďalej fungovali komunikačné spojenia, ktoré sa vytvorili počas takmer 4 rokov členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Európsky výbor regiónov je od svojho založenia v roku 1994 hlavným kontaktným miestom medzi regiónmi a mestami zo Spojeného kráľovstva a ostatných členských štátov EÚ.

Krajina opustila EÚ 31. januára 2020 a prechodné obdobie sa končí 31. decembra. K tomuto dňu vyprší platnosť právnych dohôd, ktoré upravujú vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a jej 27 členskými štátmi, pokiaľ sa s ním v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov neuzavrie nová dohoda.

„Politickí zástupcovia zo Spojeného kráľovstva a z EÚ si v priebehu 25 rokov vzájomných kontaktov sprostredkovaných Európskym výborom regiónov vybudovali silné väzby. Spojené kráľovstvo bolo členom EÚ takmer päť desaťročí a za tento čas sa medzi ním a regiónmi a mestami z ďalších 27 členských štátov vytvorili úzke vzťahy. Našim zámerom je zachovať tieto úzke vzťahy aj po roku 2020. Kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo sa bude usilovať udržiavať dobré komunikačné spojenia a snažiť sa o to, aby sa vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom opieral o úzku a účinnú spoluprácu na regionálnej a miestnej úrovni. Či už k dohode dôjde alebo nie, od 1. januára 2021 nastanú významné zmeny a miestnym a regionálnym politickým zástupcom na oboch stranách záleží na tom, aby vo svojich mestách a regiónoch minimalizovali ekonomické škody,“ uviedol predseda zastupiteľstva regiónu Bretónsko a predseda kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

„Ako politik EÚ vyzývam vládu Spojeného kráľovstva, aby uznala, že vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – vrátane vzťahov s jeho decentralizovanými administratívami a regionálnymi a miestnymi samosprávami – nemožno porovnávať so žiadnymi inými vzťahmi. Dnešné veľmi konštruktívne stretnutie s rôznymi britskými partnermi je dôkazom toho, že na miestnej a regionálnej úrovni existujú dlhodobé a pevné väzby a že tieto vzťahy sa musia v budúcnosti udržiavať a ďalej rozvíjať,“ dodal Loïg Chesnais-Girard.

Mandát členov VR v kontaktnej skupine VR – Spojené kráľovstvo je pevne stanovený, zatiaľ čo britskí zástupcovia miestnych samospráv, ako aj parlamentov a zhromaždení s delegovanými právomocami sa budú na stretnutiach skupiny striedať v závislosti od prerokovávaných tém.

Na tomto úvodnom stretnutí sa zišli zástupcovia z Anglicka, Walesu, Škótska, Severného Írska a Gibraltáru. Wales zastupovali predseda výboru pre vonkajšie záležitosti Waleského parlamentu David Rees a Anthony Hunt zo Združenia waleských miestnych samospráv . Združenie miestnych samospráv , ktoré zastupuje samosprávy z Anglicka, vyslalo predsedu svojej pracovnej skupiny pre vystúpenie z EÚ a poslanca regionálneho zastupiteľstva Kevina Bentleyho. Škótsko zastupovala Angela Constance, poslankyňa Škótskeho parlamentu , a Alison Evison, poslankyňa regionálneho zastupiteľstva a predsedníčka Kongresu miestnych samospráv Škótska (COSLA). Združenie miestnych samospráv Severného Írska (NILGA) zastupoval jeho predseda a komunálny poslanec Matt Garrett. Gibraltársky parlament zastupoval jeho poslanec Joseph Garcia.

V rámci stretnutia vyhradeného politickým predstaviteľom z EÚ predseda koordinačnej skupiny Európskeho parlamentu pre Spojené kráľovstvo David McAllister (DE/PPE) informoval členov VR o pozícii Parlamentu k pokroku dosiahnutému v rokovaniach. VR upozornil, že nová pobrexitová adaptačná rezerva, nástroj s objemom 5 miliárd EUR určený pre členské štáty a sektory najviac postihnuté brexitom, musí začať fungovať čo najskôr.

Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier sa prihovoril zúčastneným na ustanovujúcej schôdzi kontaktnej skupiny 22. septembra a mal by tiež vystúpiť na najbližšom plenárnom zasadnutí VR 9. decembra.

Kontaktnú skupinu tvoria okrem Loïga Chesnaisa-Girarda títo členovia VR: vedúca holandskej delegácie vo VR a starostka mesta Hof van Twente Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EĽS); vedúci írskej delegácie vo VR a člen rady grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS); predseda autonómneho spoločenstva Valencia Ximo Puig i Ferrer (ES/SES); primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EĽS); primátor mesta Lemvig Erik Flyvholm (DK/Renew Europe); primátor mesta Solna Pehr Granfalk (SE/EĽS); podpredsedníčka krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Antje Grotheer (DE/SES); poslanec zastupiteľstva provincie Flevoland Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe); primátorka mesta Portimão Maria Gomes (PT/SES); poslanec Flámskeho parlamentu Karl Vanlouwe (BE/Európska aliancia) a poslanec zastupiteľstva mesta Hradec Králové Oldřich Vlasák (CZ/EKR). Poslankyňa krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Henrike Müller (DE) je pozorovateľka za skupinu Zelených.

Kontakt

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CONTACT-GROUP.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022