Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda na miestnej úrovni: nová výzva na predkladanie osvedčených postupov a záväzkov v oblasti klímy  

Európsky výbor regiónov (VR) iniciuje novú výzvu na predkladanie osvedčených postupov určenú svojim členom a náhradníkom, mladým voleným politikom a členom siete VR združujúcej predstaviteľov územných samospráv. Cieľom je zhromaždiť a podporiť nízkouhlíkové a udržateľné projekty miestnych a regionálnych samospráv, ako aj ich klimatické záväzky zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov. Má Váš región alebo mesto konkrétny projekt, ktorý sa zameriava na ciele Európskej zelenej dohody? Stanovil si Váš región alebo mesto cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 alebo 2050? Potom je táto nová výzva určená práve Vám.

Pandémia ochorenia COVID-19 a energetická kríza spôsobená vojnou na Ukrajine ukázali, aká dôležitá je úzka interakcia medzi životným prostredím a občanmi. Hrozba prírodných nebezpečenstiev, environmentálne riziká, degradácia ekosystémov a globálne otepľovanie sú zároveň naďalej relevantné a opatrenia v oblasti klímy sú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Mestá a regióny sú kľúčovými hráčmi, pokiaľ ide o plnenie cieľov Európskej zelenej dohody a priblíženie EÚ k dosiahnutiu klimatickej neutrality.

V snahe ďalej podporovať regionálne a miestne opatrenia zamerané na vykonávanie Zelenej dohody Európsky výbor regiónov iniciuje novú výzvu na predkladanie osvedčených postupov a záväzkov v oblasti klímy, ktorá je určená všetkým členom a náhradníkom VR, mladým voleným politikom a členom Európskej siete predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ. Projekty budú podporovať platformu osvedčených postupov, prostredníctvom ktorých sa poukáže na to, ako mestá a regióny prispievajú k ekologickej obnove s cieľom dosiahnuť vytvorenie udržateľnejšej, inkluzívnejšej a odolnejšej spoločnosti.

Aké projekty možno prihlásiť?

Členom a náhradníkom, mladým voleným politikom a členom siete predstaviteľov územných samospráv je adresovaná výzva, aby sa podelili o svoje nedávno realizované alebo prebiehajúce projekty a iniciatívy na tieto témy:

  • adaptácia na zmenu klímy,
  • zmierňovanie účinkov zmeny klímy,
  • obehové hospodárstvo,
  • otázky súvisiace s energiou, ako je energetická účinnosť, energetická chudoba alebo energia z obnoviteľných zdrojov,
  • ekologická mobilita,
  • nulové znečistenie,
  • opätovné zalesňovanie a ekologizácia miest,
  • zelené rozpočtovanie.

Pred konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC COP 27), ktorá sa má konať v novembri 2022 v egyptskom Šarm aš-Šajchu, sa záväzky miestnych a regionálnych samospráv v oblasti klímy zhromaždia na interaktívnej mape s cieľom podporiť úsilie VR posilniť úlohu miest a regiónov v globálnom riadení v oblasti klímy a implementovať Parížsku dohodu.

Ak sa chcete podeliť o svoje zelené projekty, ako aj záväzky v oblasti klímy, vyplňte prosím tento krátky dotazník.

Projekty a záväzky budú zverejnené na interaktívnej mape VR a predstavia sa inštitúciám EÚ, zainteresovaným stranám a zástupcom tlače.

Zelená dohoda na miestnej úrovni: na tomto odkaze sa dozviete viac o portáli VR venovanom zelenej dohode a príslušnej pracovnej skupine.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022