Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda na miestnej úrovni: nová výzva na predkladanie osvedčených postupov a záväzkov v oblasti klímy  

Európsky výbor regiónov (VR) iniciuje novú výzvu na predkladanie osvedčených postupov určenú svojim členom a náhradníkom, mladým voleným politikom a členom siete VR združujúcej predstaviteľov územných samospráv. Cieľom je zhromaždiť a podporiť nízkouhlíkové a udržateľné projekty miestnych a regionálnych samospráv, ako aj ich klimatické záväzky zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov. Má Váš región alebo mesto konkrétny projekt, ktorý sa zameriava na ciele Európskej zelenej dohody? Stanovil si Váš región alebo mesto cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 alebo 2050? Potom je táto nová výzva určená práve Vám.

Pandémia ochorenia COVID-19 a energetická kríza spôsobená vojnou na Ukrajine ukázali, aká dôležitá je úzka interakcia medzi životným prostredím a občanmi. Hrozba prírodných nebezpečenstiev, environmentálne riziká, degradácia ekosystémov a globálne otepľovanie sú zároveň naďalej relevantné a opatrenia v oblasti klímy sú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Mestá a regióny sú kľúčovými hráčmi, pokiaľ ide o plnenie cieľov Európskej zelenej dohody a priblíženie EÚ k dosiahnutiu klimatickej neutrality.

V snahe ďalej podporovať regionálne a miestne opatrenia zamerané na vykonávanie Zelenej dohody Európsky výbor regiónov iniciuje novú výzvu na predkladanie osvedčených postupov a záväzkov v oblasti klímy, ktorá je určená všetkým členom a náhradníkom VR, mladým voleným politikom a členom Európskej siete predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ. Projekty budú podporovať platformu osvedčených postupov, prostredníctvom ktorých sa poukáže na to, ako mestá a regióny prispievajú k ekologickej obnove s cieľom dosiahnuť vytvorenie udržateľnejšej, inkluzívnejšej a odolnejšej spoločnosti.

Aké projekty možno prihlásiť?

Členom a náhradníkom, mladým voleným politikom a členom siete predstaviteľov územných samospráv je adresovaná výzva, aby sa podelili o svoje nedávno realizované alebo prebiehajúce projekty a iniciatívy na tieto témy:

  • adaptácia na zmenu klímy,
  • zmierňovanie účinkov zmeny klímy,
  • obehové hospodárstvo,
  • otázky súvisiace s energiou, ako je energetická účinnosť, energetická chudoba alebo energia z obnoviteľných zdrojov,
  • ekologická mobilita,
  • nulové znečistenie,
  • opätovné zalesňovanie a ekologizácia miest,
  • zelené rozpočtovanie.

Pred konferenciou Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC COP 27), ktorá sa má konať v novembri 2022 v egyptskom Šarm aš-Šajchu, sa záväzky miestnych a regionálnych samospráv v oblasti klímy zhromaždia na interaktívnej mape s cieľom podporiť úsilie VR posilniť úlohu miest a regiónov v globálnom riadení v oblasti klímy a implementovať Parížsku dohodu.

Ak sa chcete podeliť o svoje zelené projekty, ako aj záväzky v oblasti klímy, vyplňte prosím tento krátky dotazník.

Projekty a záväzky budú zverejnené na interaktívnej mape VR a predstavia sa inštitúciám EÚ, zainteresovaným stranám a zástupcom tlače.

Zelená dohoda na miestnej úrovni: na tomto odkaze sa dozviete viac o portáli VR venovanom zelenej dohode a príslušnej pracovnej skupine.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CALL-FOR-BEST-PRACTICES-AND-CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023