Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri uistili podpredsedníčku Komisie o svojom odhodlaní: ‎ „Sme pripravení spojiť svoje sily v snahe posilniť a zmodernizovať demokraciu v EÚ a prispieť k tomu, aby Konferencia o budúcnosti Európy bola úspechom.“  

Miestni a regionálni lídri opätovne potvrdili, že sú pripravení rozvinúť sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ a prostredníctvom nej podporovať angažovanosť občanov v celej Európe.

S vedúcimi predstaviteľmi miest a regiónov dnes diskutovala podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuica. Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) ocenili snahu Komisie zabezpečiť, aby mali zástupcovia regiónov, miest a obcí na konferencii primerané zastúpenie. Zopakovali svoju výzvu, aby sa zaručilo, že sa diskusia o budúcnosti Európy prostredníctvom miestnych a regionálnych orgánov dostane k občanom a že sa v nej bude reagovať na ich požiadavky.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitsikostas vo svojom otváracom príhovore poďakoval eurokomisárke za skvelú prácu, ktorú robí ako spolupredsedníčka Konferencie o budúcnosti Európy, aj za podporu, ktorú prejavuje všetkým miestnym a regionálnym lídrom v EÚ: „Všetko, čo komisárka Šuica robí, jasne dokazuje, že sa na ňu v Bruseli môžeme s dôverou obrátiť. Všetci delegáti regiónov a miest budú intenzívne pracovať na tom, aby bola konferencia úspešná a pomohla priblížiť Európu jej občanom.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica pri tejto príležitosti uviedla: „ Bez zapojenia a odhodlania Výboru regiónov by konferencia nemohla naplniť svoje ambície a osloviť každého občana, od horských oblastí až po ostrovy. Záväzok VR priblížiť Európu jej občanom a posilniť európsku demokraciu na všetkých úrovniach verejnej správy, a najmä od jej základov, má zásadný význam, ak chceme, aby bola demokracia pripravená na budúcnosť.“

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) , poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov, v tejto súvislosti upozornil: „ Dialóg s občanmi nemôže byť len jednorazovou výmenou názorov, ktorá sa po Konferencii o budúcnosti Európy skončí. Tento dialóg prináša uvedomelé a informované uplatňovanie občianstva a musí pokračovať aj po konferencii. Bývalý predseda výboru Karl-Heinz Lambertz predstavil myšlienku stáleho štruktúrovaného dialógu s občanmi. Tento projekt, ako aj úloha Výboru regiónov a možnosť zmeniť zmluvy, to sú otázky, na ktoré bude treba hneď po skončení konferencie odpovedať.“

Delegácia VR, ktorá sa zúčastní na plenárnom zasadnutí konferencie vo všetkých formátoch, má za cieľ:

  • poskytnúť písomné príspevky vypracované s podporou skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , nezávislého poradného orgánu, ktorý tvorí sedem európskych kapacít a ktorému predsedá bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Jej úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz so zameraním na miestne a regionálne aspekty,
  • organizovať dialógy a diskusie v samosprávach svojich členov a informovať o týchto dialógoch,
  • vytvárať na konferencii aliancie rovnako zmýšľajúcich delegátov s cieľom spoločne presadzovať odporúčania, ktoré sú relevantné pre regióny, mestá a obce v celej EÚ,
  • mobilizovať svoje siete, ako sú združenia miestnych a regionálnych samospráv v celej EÚ, sieť bývalých členov VR  a  novovytvorená sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ , s cieľom povzbudiť miestnych a regionálnych politikov, aby organizovali diskusie s občanmi. O výsledkoch týchto konzultácií bude informovať na plenárnom zasadnutí konferencie.

Všetky príspevky VR ku konferencii sa premietnu do správy, ktorá bude predložená na 9. Európskom summite regiónov a miest 3. – 4. marca 2022 v Marseille.

Súvislosti:

Konferencia o budúcnosti Európy sa začala 9. mája 2021 v Štrasburgu. Ide o konzultáciu, ktorá poskytuje občanom jedinečnú príležitosť vyjadriť svoje názory na budúcnosť Európskej únie. VR zastupuje vo výkonnej rade konferencie jeho predseda a na plenárnom zasadnutí konferencie delegácia VR zložená z 30 zástupcov. Na zasadnutiach pléna konferencie sa usilujú osloviť ostatných 420 delegátov s cieľom posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv v demokratickom fungovaní Európskej únie a podporiť územný rozmer politík EÚ.

Tu nájdete prehľadné informácie o tom, čo je v súvislosti s deviatimi diskusnými témami konferencie dôležité pre regióny a mestá EÚ.

Kontakt:

Ella Huber

Tel.: +32 22842418

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473524115

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023