Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri uistili podpredsedníčku Komisie o svojom odhodlaní: ‎ „Sme pripravení spojiť svoje sily v snahe posilniť a zmodernizovať demokraciu v EÚ a prispieť k tomu, aby Konferencia o budúcnosti Európy bola úspechom.“  

Miestni a regionálni lídri opätovne potvrdili, že sú pripravení rozvinúť sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ a prostredníctvom nej podporovať angažovanosť občanov v celej Európe.

S vedúcimi predstaviteľmi miest a regiónov dnes diskutovala podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuica. Členovia Európskeho výboru regiónov (VR) ocenili snahu Komisie zabezpečiť, aby mali zástupcovia regiónov, miest a obcí na konferencii primerané zastúpenie. Zopakovali svoju výzvu, aby sa zaručilo, že sa diskusia o budúcnosti Európy prostredníctvom miestnych a regionálnych orgánov dostane k občanom a že sa v nej bude reagovať na ich požiadavky.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitsikostas vo svojom otváracom príhovore poďakoval eurokomisárke za skvelú prácu, ktorú robí ako spolupredsedníčka Konferencie o budúcnosti Európy, aj za podporu, ktorú prejavuje všetkým miestnym a regionálnym lídrom v EÚ: „Všetko, čo komisárka Šuica robí, jasne dokazuje, že sa na ňu v Bruseli môžeme s dôverou obrátiť. Všetci delegáti regiónov a miest budú intenzívne pracovať na tom, aby bola konferencia úspešná a pomohla priblížiť Európu jej občanom.“

Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica pri tejto príležitosti uviedla: „ Bez zapojenia a odhodlania Výboru regiónov by konferencia nemohla naplniť svoje ambície a osloviť každého občana, od horských oblastí až po ostrovy. Záväzok VR priblížiť Európu jej občanom a posilniť európsku demokraciu na všetkých úrovniach verejnej správy, a najmä od jej základov, má zásadný význam, ak chceme, aby bola demokracia pripravená na budúcnosť.“

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) , poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov, v tejto súvislosti upozornil: „ Dialóg s občanmi nemôže byť len jednorazovou výmenou názorov, ktorá sa po Konferencii o budúcnosti Európy skončí. Tento dialóg prináša uvedomelé a informované uplatňovanie občianstva a musí pokračovať aj po konferencii. Bývalý predseda výboru Karl-Heinz Lambertz predstavil myšlienku stáleho štruktúrovaného dialógu s občanmi. Tento projekt, ako aj úloha Výboru regiónov a možnosť zmeniť zmluvy, to sú otázky, na ktoré bude treba hneď po skončení konferencie odpovedať.“

Delegácia VR, ktorá sa zúčastní na plenárnom zasadnutí konferencie vo všetkých formátoch, má za cieľ:

  • poskytnúť písomné príspevky vypracované s podporou skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , nezávislého poradného orgánu, ktorý tvorí sedem európskych kapacít a ktorému predsedá bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Jej úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz so zameraním na miestne a regionálne aspekty,
  • organizovať dialógy a diskusie v samosprávach svojich členov a informovať o týchto dialógoch,
  • vytvárať na konferencii aliancie rovnako zmýšľajúcich delegátov s cieľom spoločne presadzovať odporúčania, ktoré sú relevantné pre regióny, mestá a obce v celej EÚ,
  • mobilizovať svoje siete, ako sú združenia miestnych a regionálnych samospráv v celej EÚ, sieť bývalých členov VR  a  novovytvorená sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ , s cieľom povzbudiť miestnych a regionálnych politikov, aby organizovali diskusie s občanmi. O výsledkoch týchto konzultácií bude informovať na plenárnom zasadnutí konferencie.

Všetky príspevky VR ku konferencii sa premietnu do správy, ktorá bude predložená na 9. Európskom summite regiónov a miest 3. – 4. marca 2022 v Marseille.

Súvislosti:

Konferencia o budúcnosti Európy sa začala 9. mája 2021 v Štrasburgu. Ide o konzultáciu, ktorá poskytuje občanom jedinečnú príležitosť vyjadriť svoje názory na budúcnosť Európskej únie. VR zastupuje vo výkonnej rade konferencie jeho predseda a na plenárnom zasadnutí konferencie delegácia VR zložená z 30 zástupcov. Na zasadnutiach pléna konferencie sa usilujú osloviť ostatných 420 delegátov s cieľom posilniť úlohu miestnych a regionálnych samospráv v demokratickom fungovaní Európskej únie a podporiť územný rozmer politík EÚ.

Tu nájdete prehľadné informácie o tom, čo je v súvislosti s deviatimi diskusnými témami konferencie dôležité pre regióny a mestá EÚ.

Kontakt:

Ella Huber

Tel.: +32 22842418

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473524115

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :