Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Migrácia: Komisárka Ylva Johansson a predseda Karl-Heinz Lambertz zdôrazňujú, že sa treba podeliť o osvedčené postupy v oblasti migrácie  
Nová európska komisárka tiež oznámila, že budú prijaté opatrenia na poskytnutie pomoci v núdzi s cieľom podporiť Taliansko a Španielsko v ich úsilí o integráciu osôb, ktoré prišli do krajiny nedávno

Nová európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson ocenila veľkomestá, mestá a obce v celej Európskej únii za ich prácu v oblasti integrácie utečencov a migrantov. Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz privítal podporu a uviedol, že migrácia v Európe si vyžaduje „spravodlivejší, pragmatickejší a inkluzívnejší prístup podporujúci regióny a mestá.“

Komisárka Ylva Johansson vystúpila v druhý pracovný deň vo svojej funkcii na podujatí na tému Go Local: Podpora regiónov, miest a vidieckych oblastí pri integrácii migrantov , na ktorom sa stretlo približne 400 miestnych a regionálnych politikov. Cieľom konferencie, ktorú spoločne zorganizovali Európsky výbor regiónov a Európska komisia, bolo podporiť v prístupe EÚ k migrácii silný prvok, ktorý predstavujú miestne a regionálne investície do sociálnej oblasti. Európsky výbor regiónov vyzýva najmä na podporu miest a obcí, ktoré sú v celej EÚ domovom pre približne jednu tretinu utečencov a migrantov.

Komisárka Ylva Johansson uviedla: „Ako komisárka EÚ chcem zdôrazniť, že jedným z našich dlhodobých cieľov je budovanie súdržnej spoločnosti, v ktorej sa každý člen cíti rešpektovaný a v bezpečí. Preto bude dobrá integrácia jednou z mojich priorít. Integrácia je založená na spoločenstve a spoločenstvá sa budujú zdola nahor. Preto je Go Local takou dôležitou iniciatívou a významným podujatím.“ Komisárka tiež oznámila, že budú prijaté nové opatrenia na poskytnutie pomoci v núdzi s cieľom podporiť Taliansko a Španielsko v ich úsilí o integráciu osôb, ktoré prišli do krajiny nedávno.

Európska komisia vyzvala na zvýšenie objemu hlavného fondu, ktorým je v súčasnosti Fond pre azyl, migráciu a integráciu a z ktorého sa podporuje činnosť spojená s integráciou, na trojnásobok, a síce z 3,1 mld. EUR v rokoch 2014 – 2020 na 10,4 mld. EUR. EÚ má v úmysle nasmerovať dlhodobejšie finančné prostriedky do sociálneho začlenenia prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

Hlavnými organizátormi konferencie bolo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti a Európsky výbor regiónov, ktorého predseda Karl-Heinz Lambertz (BE/SES) odštartoval v apríli 2019 iniciatívu Mestá a regióny za integráciu spolu s vtedajším komisárom Dimitriosom Avramopoulosom.

Predseda Lambertz uviedol: „Musíme skoncovať so zastrašovaním, odstrániť kontroverznú populistickú rétoriku a pracovať pragmaticky, spravodlivo a solidárne. V uplynulom desaťročí veľkomestá a mestá v celej Európe privítali a podporovali utečencov v čase úsporných opatrení. Iniciatíva za integráciu sa naďalej rozvíja, čo dokazuje, že obce, mestá, veľkomestá a regióny každodenne pomáhajú integrovať osoby, ktoré k nám prišli nedávno, a v rámci tohto procesu vytvárajú inkluzívne spoločenstvá. Dnešná prítomnosť komisárky s cieľom nadviazať spoluprácu s regiónmi a mestami už na samom začiatku jej funkčného obdobia dokazuje, že Európa nielen počúva, ale je ochotná konať na miestnej úrovni.“

Ďalšími rečníkmi boli primátor Bologne a člen Európskeho výboru regiónov Virginio Merola (IT/SES), predsedníčka regiónu Skåne Annika Annerby Jannson zo Švédska, zástupca primátora Amsterdamu zodpovedný za sociálne veci, demokratizáciu a rozmanitosť Rutger Groot Wassink z Holandska a štátny tajomník vlády Katalánska zodpovedný za rovnosť, migráciu a občianstvo Oriol Amorós zo Španielska.

Súčasťou konferencie boli semináre o mnohých oblastiach života, v ktorých miestne a regionálne samosprávy zohrávajú osobitne dôležitú úlohu, ako je napr. bývanie, zdravotníctvo, vzdelávanie, práca s mládežou a šport, ako aj o oblastiach, v ktorých Európska komisia ponúka mestám a regiónom svoje odborné znalosti, ako sú údaje, miestne stratégie a inovatívne finančné nástroje.

EÚ v súčasnosti poskytuje podporu pre integračné projekty prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a programu Erasmus+.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu