Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Migrácia, súdržnosť, klíma: ‎ Vedúci predstavitelia miest a regiónov diskutujú o budúcnosti Európy  
Na programe plenárneho zasadnutia #CoRplenary : vedúci predstavitelia miest a regiónov sa vyjadria k tomu, čo ich znepokojuje a čo očakávajú v súvislosti s budúcnosťou Európy, prediskutujú problematiku klímy a budú zverejnené mená víťazov súťaže o ocenenie Európsky podnikateľský región roka 2019.

Miestni a regionálni lídri EÚ sa 4. – 5. júla zídu v Bruseli, aby prediskutovali otázky, ktoré sú pre regióny a mestá najdôležitejšie. V prvý deň plenárneho zasadnutia sa k členom Európskeho výboru regiónov (VR) pripoja vedúci predstavitelia národných združení miestnych a regionálnych orgánov, aby predložili svoje návrhy, ako vytvoriť udržateľnú, inkluzívnu a inovatívnu Európu. Keďže len nedávno boli stanovené ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, na druhý deň zasadnutia budú eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete, osobitný vyslanec Poľska pre zmenu klímy Tomasz Chruszczow a vedúci predstavitelia Bonnu (usporiadateľ rokovaní o klíme COP23) a Katovíc (usporiadateľ COP24) diskutovať o tom, čo musí EÚ urobiť, aby splnila svoje záväzky zakotvené v Parížskej dohode.

Okrem toho budú oznámené mená víťazov súťaže o ocenenie Európsky podnikateľský región roka 2019, ktoré sa udeľuje regiónom s najúspešnejšou podnikateľskou stratégiou v Európe. Členovia VR sa zamerajú aj na dve z najpálčivejších otázok pre regióny a mestá – politiku EÚ v oblasti migrácie a regionálnu politiku – a vymenia si názory na priority nadchádzajúceho šesťmesačného rakúskeho predsedníctva Rady EÚ.

Sledujte plenárne zasadnutie naživo vo všetkých jazykoch EÚ.

Budúcnosť Európy: pohľad miestnych a regionálnych samospráv (4. júla)

V rámci svojich úvah o budúcnosti Európy pozval VR vedúcich predstaviteľov európskych a národných združení miestnych a regionálnych orgánov , aby diskutovali o najväčších výzvach, ktorým musia obce, mestá a regióny čeliť. Pred plenárnym zasadnutím sa uskutoční spoločné podujatie so zástupcami združení miestnych a regionálnych samospráv a členmi VR, kde sa bude za okrúhlym stolom diskutovať o tom, ako vytvoriť inkluzívnu, udržateľnú a inovatívnu Európsku úniu. Tieto stretnutia sú súčasťou procesu reflexie Úvahy o Európe , ktorý sa začal v roku 2016. Jeho výsledky prispejú k vypracovaniu správy o budúcnosti Európy, ktorú VR pripravuje na žiadosť predsedu Európskej rady Donalda Tuska a ktorú plánuje prijať na plenárnom zasadnutí 8. – 10. októbra. Všetky tieto aktivity VR by mali prostredníctvom pohľadu miestnych a regionálnych politikov prispieť k rokovaniam rozhodujúcich činiteľov EÚ a k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Migrácia a súdržnosť: Záležitosti EÚ, ktoré sú dôležité pre miestne a regionálne orgány (4. júla)

V nadväznosti na diskusiu o budúcnosti Európy so združeniami miestnych a regionálnych samospráv sa členovia VR podelia o svoje názory na migračnú politiku a politiku súdržnosti EÚ, ako aj na ďalšie výzvy a riešenia na miestnej úrovni, ktoré majú európsky rozmer. Na túto výmenu názorov bola vyčlenená jedna hodina.

Priority rakúskeho predsedníctva Rady EÚ (4. júla)

Štátna tajomníčka rakúskeho spolkového ministerstva vnútra Karoline Edtstadler predstaví priority šesťmesačného rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začína 1. júla. Plenárne zasadnutie VR sa uskutoční päť dní po summite vedúcich predstaviteľov EÚ , na ktorom sa venovala pozornosť migrácii, hospodárskej a menovej únii, dlhodobému rozpočtu EÚ, zdaňovaniu a inovácii, NATO a odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Víťazi súťaže o ocenenie Európsky podnikateľský región roka 2019 (4. júla)

VR každoročne hľadá a odmeňuje regióny EÚ, ktoré majú výnimočnú a inovatívnu podnikateľskú stratégiu. Táto cena im pomáha ukázať, ako môžu podnikatelia a malé a stredné podniky pomôcť zvýšiť životaschopnosť a odolnosť miestnej a regionálnej ekonomiky. Mená víťazov ročníka 2019 budú zverejnené 4. júla, na konci prvého dňa plenárneho zasadnutia VR. Víťazmi ročníka 2018 boli Stredné Macedónsko, Île-de-France a Severná a západná oblasť Írska.

Boj proti zmene klímy (5. júla)

Eurokomisár Cañete predstaví globálne ciele EÚ v oblasti klímy a vysvetlí, čo prinesú revidované ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky, a ako chce EÚ podporovať opatrenia miestnych a regionálnych orgánov v oblasti klímy po roku 2020. Primátor Bonnu a novozvolený predseda združenia Miestne samosprávy za udržateľnosť ( ICLEI ) Ashok Alexander Sridharan predstaví výsledky rokovaní, ktoré prebehli počas konferencie COP23 v  Bonne v roku 2017, a Zástupca primátora Katovíc Mariusz Skiba a osobitný vyslanec Poľska pre zmenu klímy Tomasz Chruszczow načrtnú, čo sa očakáva od konferencie COP24, ktorá sa uskutoční v decembri. Globálne ciele v oblasti klímy, na ktorých sa národné vlády dohodli v roku 2015 v Paríži, sa v Katoviciach musia nevyhnutne pretaviť do pravidiel a usmernení, ktoré budú mať pre mestské a regionálne samosprávy väčšie dôsledky.

VR prijme na plenárnom zasadnutí odporúčania týkajúce sa riadenia v oblasti klímy po roku 2020 obsiahnuté v stanovisku, ktorého spravodajcom je Andrew Cooper (UK/EA), poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees. Členovia VR prijmú aj stanovisko Nízkoemisná mobilita sa stáva skutočnosťou , ktoré vypracoval Michiel Scheffer (NL/ALDE), poslanec zastupiteľstva provincie Gelderland.

VR na plenárnom zasadnutí prediskutuje a prijme aj nasledujúce stanoviská:

Návrhy reformy hospodárskej a menovej únie Spravodajca: Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines

Hodnotenie vykonávania mestskej agendy EÚ Spravodajca: Kieran McCarthy (IE/EA), poslanec zastupiteľstva mesta Cork

Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii Spravodajkyňa: Isolde Ries (DE/SES), prvá podpredsedníčka Krajinského snemu Sárska

Akčný plán na podporu ochrany verejných priestorov Spravodajca: Jean-François Barnier (FR/ALDE), starosta mesta Chambon-Feugerolles

Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ Spravodajca: János Ádám Karácsony (HU/EĽS), poslanec zastupiteľstva obce Tahitótfalu.

Balík predpisov o verejnom obstarávaní Spravodajca: Adrian Ovidiu Teban (RO/EĽS), primátor mesta Cugir.

Miestne a regionálne stimuly na podporu zdravého a udržateľného stravovania Spravodajca: Nikolaos Chiotakis (GR/EĽS), člen rady mesta Kifissia

Nekalé obchodné praktiky vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci Hlavný spravodajca: Jacques Blanc (FR/EĽS), starosta obce La Canourgue

Ciele Východného partnerstva do roku 2020: prínos miestnych a regionálnych orgánov Spravodajca: Sören Herbst (DE/EĽS), poslanec mestského zastupiteľstva Magdeburgu

Praktické informácie:

Miesto konania: Budova Paul Henri Spaak – Európsky parlament, hlavná rokovacia sála, rue Wiertz 60, B–1047 Brusel

Dátum a čas: 4. júla od 15.00 do 21.00 hod. – 5. júla od 9.00 do 13.00 hod.

        Pozri program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

        Plenárne zasadnutie môžete sledovať naživo na internetovej stránke VR

        Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu