Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí podporovať mestá a regióny pri prekonávaní vplyvu brexitu  
V diskusii, v ktorej sa poukázalo na skutočnosť, že občania a hospodárstvo zotrvávajú v neistote, Michel Barnier ocenil úsilie o zabezpečenie premyslene vedeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Regionálni a miestni vedúci predstavitelia 6. decembra vyzvali Európsku úniu, aby prijala opatrenia na zmiernenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a taký rozpočet EÚ, ktorý podporí regionálne ekonomiky. Tieto výzvy odzneli v Bruseli počas diskusie s hlavným vyjednávačom EÚ so Spojeným kráľovstvom Michelom Barnierom, ktorému bolo vyjadrené uznanie za dohodu obmedzujúcu riziká pre EÚ, a najmä pre Írsku republiku, a za to, že zapojil mestá a regióny počas rokovaní.

Michel Barnier vystúpil pred Európskym výborom regiónov (VR) – zhromaždením miestnych a regionálnych samospráv EÚ – pár dní po tom, ako hlavy štátov a predsedovia vlád schválili dohodu o vystúpení, ktorá bude predložená 11. decembra parlamentu Spojeného kráľovstva ako prvý krok ratifikácie. Dohoda predchádza rozhovorom o dlhodobých vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Tie by mali byť, ako uviedol Barnier v marci 2017 vo VR, „ambiciózne“ z hľadiska obchodu, výskumu a inovácií, opatrení v oblasti klímy, medzinárodnej spolupráce a rozvoja a bezpečnosti.

Hlavný vyjednávač EÚ a bývalý komisár pre regionálny rozvoj Michel Barnier vyhlásil : „Ide o vyváženú, jedinú a najlepšiu možnú dohodu. Dohoda dodržiava zásady EÚ a zároveň zohľadňuje zásadné požiadavky Spojeného kráľovstva. Dohodli sme sa, že všetkých 28 členských štátov dodrží v súčasnom programovom období 2014 – 2020 všetky svoje záväzky, čo zabezpečí finančnú stabilitu. Zachová sa tým spravodlivá hospodárska súťaž a príležitosti na spoluprácu s mestami, regiónmi alebo univerzitami Spojeného kráľovstva. Rovnako sa udrží hospodárska dynamika našich území, z ktorých niektoré sú v úzkom obchodnom vzťahu so Spojeným kráľovstvom. Avšak bez ratifikácie nebude ani dohoda o vystúpení, ani prechodné obdobie. Scenár „žiadna dohoda“ nemožno vylúčiť, preto je nevyhnutné, aby boli všetky regióny a mestá riadne pripravené.“

Predseda VR a člen belgického senátu zastupujúci nemecky hovoriace spoločenstvo Karl-Heinz Lambertz uviedol: „Dohoda o vystúpení je najlepším kompromisom, ktorý vzišiel z komplikovaných rokovaní, ale regióny v celej EÚ 27 a v Spojenom kráľovstve jeho dôsledky aj tak pocítia. Z brexitu nevyjde nikto ako víťaz a EÚ musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila straty. Pripravenosť znamená zapojenie všetkých úrovní správy. EÚ teraz musí dosiahnuť dohodu o dlhodobom ambicióznejšom rozpočte a zabezpečiť jeho prijatie pred voľbami do Európskeho parlamentu s cieľom predísť neistote. To je ďalší z dôvodov, prečo v rozpočte po roku 2020 nesmú byť škrty v prostriedkoch na regionálny rozvoj. Všetky zainteresované strany musia pozorne vypočuť výzvu regiónov na inkluzívnejšie rokovania, najmä preto, že do prijímania akejkoľvek budúcej obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude zapojených viacero regionálnych parlamentov.“

Od vystúpenia Michela Barniera vo VR v marci 2017 VR vykonal mapovanie s cieľom získať predstavu o možných dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva na regióny a mestá. VR, ktorého predstavitelia sa stretli so zástupcami decentralizovaných administratív a miestnych samospráv v Spojenom kráľovstve, uskutočnil tiež ekonomický prieskum medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a miestnymi obchodnými komorami a nechal si vypracovať štúdiu o posúdení dôsledkov brexitu pre konkrétne regióny (v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Španielsku) a mnohé sektory v EÚ (doprava, stroje, elektronika, potraviny, chemické látky, textil a nábytok). V máji 2018 prijal VR politické uznesenie , v ktorom vyzval EÚ, aby zabezpečila, že miestne a regionálne orgány nesmú byť odkázané čeliť výzvam spojeným s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ samy.

VR žiada, aby rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 zodpovedal 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ po vystúpení Spojeného kráľovstva.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473. 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo wins Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
13.01.2023